• Fiskebiologiske undersøkelser i Bandak og Tokkeåi 2011 

   Johnsen, Stein Ivar; Kraabøl, Morten; Brabrand, Åge; Saltveit, Svein Jakob; Dokk, John Gunnar; Pavels, Henning (NINA Rapport;862, Research report, 2012)
   Johnsen, S.I., Kraabøl, M., Brabrand, Å., Saltveit, S.J., Dokk, J.G. og Pavels, H. 2012. Fiskebiologiske undersøkelser i Bandak og Tokkeåi 2011. - NINA Rapport 862. 50 s. Det har ikke vært gjennomført større fiskebiologiske ...
  • Undersøkelser av bekkeniøye i Bandakdeltaet og Tokkeåi, Telemark - Resultater fra undersøkelsene i 2012 og 2013 

   Schartum, Eivind; Kraabøl, Morten (NINA rapport;1002, Research report, 2014)
   I Bandakdeltaet og Tokkeåi ble det funnet bekkeniøye fra 1,7 meters dyp på deltaflaten, og helt opp til en bakevje i Helveteshylen. I øvre del av elva er det imidlertid begrenset med egnet ha-bitat for alle livsstadier. ...