• Faglig grunnlag for handlingsplan for strandmaurløve Myrmeleon bore 

      Endrestøl, Anders (NINA Rapport;889, Research report, 2012)
      Endrestøl, A. 2012. Faglig grunnlag for handlingsplan for strandmaurløve Myrmeleon bore – NINA Rapport 889. 84 s. Strandmaurløve Myrmeleon bore (Tjeder, 1941) tilhører orden “Egentlig nettvinger” (Neuroptera, tidl. ...