• Økt hogst av skog i Norge – effekter på naturmangfold 

      Framstad, Erik; Sverdrup-Thygeson, Anne (NINA Rapport;1149, Research report, 2015)
      Norske skoger utgjør nå ca 878 mill. m3 tømmer og har en årlig tilvekst på ca 25 mill. m3, mens årlig avvirkning ligger på ca 10 mill. m3. Norsk skogpolitikk har som mål å øke avvirkningen betydelig innenfor rammen av et ...