• Overvåkning av sjøfugl og akuttutslipp fra Snøhvit 2007-2008 

   Systad, Geir Helge; Strann, Karl Birger (NINA Rapport;444, Research report, 2009)
   Systad, G. & Strann, K.-B. 2009. Overvåkning av sjøfugl og akuttutslipp fra Snøhvit 2007-2008 - NINA Rapport 444. 27 s. Denne rapporten omfatter en gjennomgang og oppdatering av eksisterende prioriterte områder i forhold ...
  • Pilotanlegg tidevannskraft Kvalsundet – Statusbeskrivelse og mulige konsekvenser for naturmiljøet 

   Systad, Geir Helge Rødli; Aas-Hansen, Øyvind; Bustnes, Jan Ove; Bjørn, Pål Arne (NINA Rapport;112, Research report, 2006)
   Systad, G.H., Aas-Hansen, Ø., Bustnes, J.O., Bjørn, P.A. 2005. Pilotanlegg tidevannskraft Kvalsundet – Statusbeskrivelse og mulige konsekvenser for naturmiljøet. - NINA Rapport 112. NINA i Tromsø og Fiskeriforskning har ...