• Gjerfloen Fluefiske. Utviklingen i fisket i perioden 2002 – 2009 

   Museth, Jon; Johnsen, Stein Ivar; Grønnæss, Snorre; Qvenild, Tore (NINA Rapport;564, Research report, 2010-06)
   Denne rapporten oppsummerer utviklingen i harrfisket i fluefiskesona ved Gjerfloen fluefiske i Trysilelva i perioden 2002-2009, hovedsakelig basert på innsamlet fangststatistikk. Det er levert inn totalt 1741 rapporter ...
  • Mismatch between fishway operation and timing of fish movements: a risk for cascading effects in partial migration systems 

   van Leeuwen, Casper; Museth, Jon; Sandlund, Odd Terje; Qvenild, Tore; Vøllestad, Leif Asbjørn (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   Habitat fragmentation is a growing problem worldwide. Particularly in river systems, numerous dams and weirs hamper the movement of a wide variety of species. With the aim to preserve connectivity for fish, many barriers ...
  • Storauren i Femund og Isteren. Utvikling i bestandene over de siste 30 år 

   Sandlund, Odd Terje; Museth, Jon; Næsje, Tor; Qvenild, Tore; Saksgård, Randi J.; Ugedal, Ola (NINA Rapport;853, Research report, 2012)
   Målet med denne rapporten er å beskrive utviklingen i storaurebestandene i Femund og Iste-ren over en periode på ca. 30 år og gi råd om forvaltningen av bestandene. Både Femund og Isteren huser viktige storaurebestander. ...