• Inventering av varg vintern 2014-2015 

   Svensson, Linn; Wabakken, Petter; Maartmann, Erling; Åkesson, Mikael; Flagstad, Øystein (Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia;1 - 2015, Research report, 2015)
   Vargstammen i Sverige och Norge utgör en gemensam skandinavisk population med utbredning över riksgränsen. Årliga inventeringar genomförs vintertid i respektive land. Miljødirektoratet och Naturvårdsverket har utarbetat ...
  • Populasjonsovervåkning av brunbjørn 2005-2008 : Rapport fra Sør-Norge, 2007 

   Bjervamoen, Siv Grete; Eiken, Hans Geir; Smith, Martin; Brøseth, Henrik; Aspholm, Paul Eric; Maartmann, Erling; Wabakken, Petter; Knappskog, Per; Wartiainen, Ingvild (Bioforsk rapport;Vol. 3, Nr. 52, Research report, 2008)
   brunbjørn, Norge , ekskrementer, hår, DNA-analyse