• Telling av oppvandrende fisk i Mandalselva ved bruk av DIDSON. En pilotstudie 

      Järnegren, Johanna; Balk, Helge; Uglem, Ingebrigt; Forseth, Torbjørn (NINA rapport;636, Research report, 2011)
      Järnegren, J., Balk, H., Uglem, I., Forseth, T. 2011. Telling av oppvandrende fisk i Mandalselva ved bruk av DIDSON – en pilotstudie. - NINA Rapport 636. 22 s. Moderne forvaltning av norske laksebestander basert på ...