• Introdusert signalkreps på Ostøya i Bærum kommune, Akershus. Kartlegging og krepsepestanalyse 

   Johnsen, Stein Ivar; Strand, David; Vrålstad, Trude; Wivestad, Terje (NINA Rapport;499, Research report, 2009)
   Johnsen, S.I., Strand, D., Vrålstad, T. & Wivestad, T. 2009. Introdusert signalkreps på Ostøya i Bærum kommune, Akershus. Kartlegging og krepsepestanalyse. NINA Rapport 499. 17 s. Siste års funn av krepsepestbærende ...
  • Signalkreps (Pacifastacus leniusculus) i Norge - Historikk, utbredelse og bestandsstatus 

   Johnsen, Stein I.; Strand, David A.; Vrålstad, Trude; Kollerud, Elin; Bergerud, Johan; Sandem, Kjetil; Sandodden, Roar; Wivestad, Terje (NINA Rapport;1991, Research report, 2021)
   Johnsen, S.I., Strand, D.A., Vrålstad, T., Kollerud, E., Bergerud, J., Sandem, K., Sandodden, R. & Wivestad, T. 2021. Signalkreps (Pacifastacus leniusculus) i Norge - Historikk, utbredelse og bestandsstatus. NINA Rapport ...