• Alien plants, animals, fungi and algae in Norway: an inventory of neobiota 

   Sandvik, Hanno; Dolmen, Dag; Elven, Reidar; Falkenhaug, Tone; Forsgren, Elisabet; Hansen, Haakon; Hassel, Kristian; Husa, Vivian; Kjærstad, Gaute; Ødegaard, Frode; Pedersen, Hans Christian; Solheim, Halvor; Stokke, Bård Gunnar; Åsen, Per Arvid; Åström, Sandra Charlotte Helene; Brandrud, Tor Erik; Elven, Hallvard; Endrestøl, Anders; Finstad, Anders Gravbrøt; Fredriksen, Stein; Gammelmo, Øivind; Gjershaug, Jan Ove; Gulliksen, Bjørn; Hamnes, Inger Sofie; Hatteland, Bjørn Arild; Hegre, Hanne; Hesthagen, Trygve H.; Jelmert, Anders; Jensen, Thomas Correll; Johnsen, Stein Ivar; Karlsbakk, Egil; Magnusson, Christer; Nedreaas, Kjell Harald; Nordén, Björn; Oug, Eivind; Pedersen, Oddvar; Pedersen, Per Anker; Sjøtun, Kjersti; Skei, Jon Kristian; Solstad, Heidi; Sundheim, Leif; Swenson, Jon; Syvertsen, Per Ole; Talgø, Venche; Vandvik, Vigdis; Westergaard, Kristine Bakke; Wienerroither, Rupert; Ytrehus, Bjørnar; Hilmo, Olga; Henriksen, Snorre; Gederaas, Lisbeth (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   We present the results of an inventory and status assessment of alien species in Norway. The inventory covered all known multicellular neobiota, 2496 in total, 1039 of which were classified as naturalised. The latter ...
  • Alien species and the Water Framework Directive: Recommendations for assessing ecological status in fresh waters in Norway 

   Sandvik, Hanno; Taugbøl, Annette; Bærum, Kim Magnus; Hesthagen, Trygve H.; Jensen, Thomas Correll; Johnsen, Stein Ivar; Sandlund, Odd Terje; Schartau, Ann Kristin (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   1. Invasive alien species are recognized as a significant anthropogenic threat to freshwater ecosystems, because they may bring about the local extinction of native species and the collapse of habitat types of special ...
  • Alien species in Norway: results from quantitative ecological impact assessments 

   Sandvik, Hanno; Hilmo, Olga; Henriksen, Snorre; Elven, Reidar; Åsen, Per Arvid; Hegre, Hanne; Pedersen, Oddvar; Pedersen, Per Anker; Solstad, Heidi; Vandvik, Vigdis; Westergaard, Kristine Bakke; Ødegaard, Frode; Åström, Sandra Charlotte Helene; Elven, Hallvard; Endrestøl, Anders; Gammelmo, Øivind; Hatteland, Bjørn Arild; Solheim, Halvor; Nordén, Björn; Sundheim, Leif; Talgø, Venche; Falkenhaug, Tone; Gulliksen, Bjørn; Jelmert, Anders; Oug, Eivind; Sundet, Jan Henry; Forsgren, Elisabet; Finstad, Anders Gravbrøt; Hesthagen, Trygve H.; Nedreaas, Kjell Harald; Wienerroither, Rupert; Husa, Vivian; Fredriksen, Stein; Sjøtun, Kjersti; Steen, Henning; Hansen, Haakon; Hamnes, Inger Sofie; Karlsbakk, Egil; Magnusson, Christer; Ytrehus, Bjørnar; Pedersen, Hans Christian; Swenson, Jon; Syvertsen, Per Ole; Stokke, Bård Gunnar; Gjershaug, Jan Ove; Dolmen, Dag; Kjærstad, Gaute; Johnsen, Stein Ivar; Jensen, Thomas Correll; Hassel, Kristian; Gederaas, Lisbeth (Journal article, 2020)
   1. Due to globalisation, trade and transport, the spread of alien species is increasing dramatically. Some alien species become ecologically harmful by threatening native biota. This can lead to irreversible changes in ...
  • Carbon storage in Norwegian ecosystems (revised edition) 

   Bartlett, Jesamine; Rusch, Graciela M.; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Sandvik, Hanno; Nordén, Jenni (NINA Report;1774b, Research report, 2020)
   Bartlett, J., Rusch, G.M., Kyrkjeeide, M.O., Sandvik, H. & Nordén, J. 2020. Carbon storage in Norwegian ecosystems (revised edition). NINA Report 1774b. Norwegian Institute for Nature Research. This report discusses ...
  • Development of a Cumulative Impact Assessment tool for birds in Norwegian Offshore Waters: Trollvind OWF as a case study 

   Layton-Matthews, Kate; Buckingham, Lila; Critchley, Emma Jane; Nilsson, Anna L.K.; Ollus, Victoria M.S.; Ballesteros, Manuel; Christensen-Dalsgaard, Signe; Dehnhard, Nina; Fauchald, Per; Hanssen, Frank; Helberg, Morten; Masden, Elizabeth; May, Roel F.; Sandvik, Hanno; Tarroux, Arnaud; Reiertsen, Tone K. (NINA Rapport;2295, Research report, 2023)
   Layton-Matthews K., Buckingham L., Critchley E.J., Nilsson A.L.K., Ollus VMS., Ballesteros M., Christensen-Dalsgaard S., Dehnhard N., Fauchald P., Hanssen F., Helberg M., Masden E., May R.F., Sandvik H., Tarroux A. & ...
  • Effekter av akutte bestandsreduksjoner hos sjøfugl knyttet til Lofoten, Vesterålen og Barentshavet 

   Reiertsen, Tone Kristin; Erikstad, Kjell Einar; Johansen, Malin Kjellstadli; Sandvik, Hanno; Anker-Nilssen, Tycho; Barrett, Rob; Christensen-Dalsgaard, Signe; Lorentsen, Svein-Håkon; Strøm, Hallvard; Systad, Geir (NINA Rapport;1547, Research report, 2019)
   Flere sjøfuglarter går tilbake globalt blant annet pga. klimaendringer. Det er derfor viktig å av-dekke tilleggseffekter av ytterligere påvirkninger, som for eksempel oljesøl. Oljesøl kan føre til massedød blant sjøfugl. ...
  • Egenskapsbank for arter. Anbefalinger til innhold og struktur for en egenskapsliste 

   Sandvik, Hanno; Evju, Marianne; van der Meeren, Gro I.; Arneberg, Per; Brandrud, Tor Erik; Gjershaug, Jan Ove; Hesthagen, Trygve; Järnegren, Johanna; Moy, Frithjof; Naustvoll, Lars-Johan; Nordén, Jenni; Rusch, Graciela; Sandlund, Odd Terje; Ødegaard, Frode (NINA Rapport;1514, Research report, 2018)
   Egenskaper avgjør ikke bare artenes krav til abiotiske og biotiske miljøbetingelser samt følsom-heten for endringer i disse, men også artenes evne til selv å påvirke og endre miljøbetingelsene, inkludert livsforholdene for ...
  • Expansion speed as a generic measure of spread for alien species 

   Sandvik, Hanno (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   The ecological impact of alien species is a function of the area colonised. Impact assessments of alien species are thus incomplete unless they take the spatial component of invasion processes into account. This paper ...
  • Ferskvann i vannforskriften og naturindeksen. Forslag til samordning og dataflyt 

   Sandvik, Hanno (NINA Rapport;1723, Research report, 2019)
   Sandvik, H. 2019. Ferskvann i vannforskriften og naturindeksen. Forslag til samordning og dataflyt. NINA Rapport 1723. Norsk institutt for naturforskning. Med naturindeksen og vannforskriften har Norge to ordninger som ...
  • For quantitative criteria in alien species assessment 

   Sandvik, Hanno (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Impact or risk assessments of alien species can use qualitative criteria (such as verbally described categories) or quantitative criteria (numerically defined threshold values of empirically measurable quantities). According ...
  • Fremmede arter og vannforskriften. Metoder for å vurdere påvirkning fra fremmede organismer på økologisk tilstand i ferskvann. 

   Sandvik, Hanno; Taugbøl, Annette; Bærum, Kim Magnus; Hesthagen, Trygve; Jensen, Thomas C.; Johnsen, Stein Ivar; Schartau, Ann Kristin; Walseng, Bjørn (NINA Rapport;1845, Research report, 2020)
   Sandvik, H., Taugbøl, A., Bærum, K.M., Hesthagen, T., Jensen, T.C., Johnsen, S.I., Schartau, A.K. & Walseng, B. 2020. Fremmede arter og vannforskriften. Metoder for å vurdere påvirkning fra fremmede organismer på økologisk ...
  • Indikatorer for økologisk tilstand i våtmark, semi-naturlig mark og naturlig åpne områder under skoggrensa 

   Nybø, Signe; Kolstad, Anders; Sandvik, Hanno; Bakkestuen, Vegar; Evju, Marianne; Framstad, Erik; Grainger, Matthew; Jepsen, Jane; Nater, Chloé; Speed, James D.M.; Töpper, Joachim; Venter, Zander; Åström, Jens; Åström, Sandra C.H.; Bargmann, Tessa B.; Silvennoinen, Hanna M.; Sydenham, Markus A.K. (NINA Rapport;2336, Research report, 2023)
   Nybø, S., Kolstad, A.L., Sandvik, H., Bakkestuen, V., Evju, M., Framstad, E., Grainger, M., Jepsen, J.U., Nater, C.R., Speed, J.D.M., Töpper, J.P., Venter, Z., Åström, J., Åström, S.C.H., Bargmann, T., Silvennoinen, H.M. ...
  • A joint climate and nature cure: A transformative change perspective 

   Rusch, Graciela; Bartlett, Jesamine; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Lein, Ulrika; Nordén, Jenni; Sandvik, Hanno; Stokland, Håkon B. (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Climate change has considerably dominated science-policy dialogue, public debate, and subsequently environmental policies since the three ‘‘Rio Conventions’’ were born. This has led to practically independent courses of ...
  • Karbonlagring i norske økosystemer (revidert utgave) 

   Kyrkjeeide, Magni Olsen; Bartlett, Jesamine; Rusch, Graciela M.; Sandvik, Hanno; Nordén, Jenni (NINA Temahefte;76b, Book, 2020)
  • Metoder for horisontskanning og risikovurdering av dørstokkarter 

   Sandvik, Hanno (NINA Rapport;1860, Research report, 2020)
   Sandvik, H. 2020. Metoder for horisontskanning og risikovurdering av dørstokkarter. NINA Rapport 1860. Norsk institutt for naturforskning. Fremmede arter utgjør en av de viktigste antropogene truslene mot det globale og ...
  • Metrics for quantifying how much different threats contribute to red lists of species and ecosystems 

   Sandvik, Hanno; Pedersen, Bård (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Red lists are a crucial tool for the management of threatened species and ecosystems. Among the information red lists provide, the threats affecting the listed species or ecosystem, such as pollution or hunting, are of ...
  • Modelled drift patterns of fish larvae link coastal morphology to seabird colony distribution 

   Sandvik, Hanno; Barrett, Robert T; Erikstad, Kjell E; Myksvoll, Mari Skuggedal; Vikebø, Frode Bendiksen; Yoccoz, Nigel Gilles; Anker-Nilssen, Tycho; Lorentsen, Svein-Håkon; Reiertsen, Tone; Skardhamar, Jofrid; Skern-Mauritzen, Mette; Systad, Geir Helge (Peer reviewed; Journal article, 2016)
  • Naturregnskap og økologisk tilstand. Samsvar mellom fagsystemet for økologisk tilstand, vannforskriften, FNs rammeverk og EUs forslag til naturregnskap 

   Framstad, Erik; Czúcz, Balint; Schartau, Ann Kristin; Simensen, Trond; Nybø, Signe; Sandvik, Hanno (NINA Rapport;2327, Research report, 2023)
   Framstad, E., Czúcz, B, Schartau, A.K., Simensen, T., Nybø, S. & Sandvik, H. 2023. Naturregnskap og økologisk tilstand: Samsvar mellom fagsystemet for økologisk tilstand, vannforskriften, FNs rammeverk og EUs forslag til ...
  • Når er utryddelse av fremmede karplanter en realistisk målsetning? 

   Skrindo, Astrid Brekke; Magnussen, Kristin; Vassvik, Linn; Stabbetorp, Odd; Bakkestuen, Vegar; Often, Anders; Olsen, Siri Lie; Westergaard, Kristine Bakke; Sandvik, Hanno; Blaalid, Rakel (NINA Rapport;1912, Research report, 2020)
   Skrindo, A.B., Magnussen, K., Vassvik, L., Stabbetorp, O., Bakkestuen, V., Often, A., Olsen, S.L., Westergaard, K.B., Sandvik, H. & Blaalid, R. 2020. Når er utryddelse av fremmede karplanter en realistisk målsetning? NINA ...
  • NINA’s guidelines on environmentally responsible travel 

   Cimburova, Zofie; Dehnhard, Nina; Sandvik, Hanno (NINA Rapport;1882, Research report, 2020)
   Cimburova, Z., Dehnhard, N. & Sandvik, H. 2021. NINA’s guidelines on environmentally responsible travel. NINA Report 1882. Norwegian Institute for Nature Research. As an institute focussing on “cooperation and expertise ...