• Alien plants, animals, fungi and algae in Norway: an inventory of neobiota 

   Sandvik, Hanno; Dolmen, Dag; Elven, Reidar; Falkenhaug, Tone; Forsgren, Elisabet; Hansen, Haakon; Hassel, Kristian; Husa, Vivian; Kjærstad, Gaute; Ødegaard, Frode; Pedersen, Hans Christian; Solheim, Halvor; Stokke, Bård Gunnar; Åsen, Per Arvid; Åström, Sandra Charlotte Helene; Brandrud, Tor Erik; Elven, Hallvard; Endrestøl, Anders; Finstad, Anders Gravbrøt; Fredriksen, Stein; Gammelmo, Øivind; Gjershaug, Jan Ove; Gulliksen, Bjørn; Hamnes, Inger Sofie; Hatteland, Bjørn Arild; Hegre, Hanne; Hesthagen, Trygve H.; Jelmert, Anders; Jensen, Thomas Correll; Johnsen, Stein Ivar; Karlsbakk, Egil; Magnusson, Christer; Nedreaas, Kjell Harald; Nordén, Björn; Oug, Eivind; Pedersen, Oddvar; Pedersen, Per Anker; Sjøtun, Kjersti; Skei, Jon Kristian; Solstad, Heidi; Sundheim, Leif; Swenson, Jon; Syvertsen, Per Ole; Talgø, Venche; Vandvik, Vigdis; Westergaard, Kristine Bakke; Wienerroither, Rupert; Ytrehus, Bjørnar; Hilmo, Olga; Henriksen, Snorre; Gederaas, Lisbeth (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   We present the results of an inventory and status assessment of alien species in Norway. The inventory covered all known multicellular neobiota, 2496 in total, 1039 of which were classified as naturalised. The latter ...
  • Alien species and the Water Framework Directive: Recommendations for assessing ecological status in fresh waters in Norway 

   Sandvik, Hanno; Taugbøl, Annette; Bærum, Kim Magnus; Hesthagen, Trygve H.; Jensen, Thomas Correll; Johnsen, Stein Ivar; Sandlund, Odd Terje; Schartau, Ann Kristin (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   1. Invasive alien species are recognized as a significant anthropogenic threat to freshwater ecosystems, because they may bring about the local extinction of native species and the collapse of habitat types of special ...
  • Alien species in Norway: results from quantitative ecological impact assessments 

   Sandvik, Hanno; Hilmo, Olga; Henriksen, Snorre; Elven, Reidar; Åsen, Per Arvid; Hegre, Hanne; Pedersen, Oddvar; Pedersen, Per Anker; Solstad, Heidi; Vandvik, Vigdis; Westergaard, Kristine Bakke; Ødegaard, Frode; Åström, Sandra Charlotte Helene; Elven, Hallvard; Endrestøl, Anders; Gammelmo, Øivind; Hatteland, Bjørn Arild; Solheim, Halvor; Nordén, Björn; Sundheim, Leif; Talgø, Venche; Falkenhaug, Tone; Gulliksen, Bjørn; Jelmert, Anders; Oug, Eivind; Sundet, Jan Henry; Forsgren, Elisabet; Finstad, Anders Gravbrøt; Hesthagen, Trygve H.; Nedreaas, Kjell Harald; Wienerroither, Rupert; Husa, Vivian; Fredriksen, Stein; Sjøtun, Kjersti; Steen, Henning; Hansen, Haakon; Hamnes, Inger Sofie; Karlsbakk, Egil; Magnusson, Christer; Ytrehus, Bjørnar; Pedersen, Hans Christian; Swenson, Jon; Syvertsen, Per Ole; Stokke, Bård Gunnar; Gjershaug, Jan Ove; Dolmen, Dag; Kjærstad, Gaute; Johnsen, Stein Ivar; Jensen, Thomas Correll; Hassel, Kristian; Gederaas, Lisbeth (Journal article, 2020)
   1. Due to globalisation, trade and transport, the spread of alien species is increasing dramatically. Some alien species become ecologically harmful by threatening native biota. This can lead to irreversible changes in ...
  • Carbon storage in Norwegian ecosystems (revised edition) 

   Bartlett, Jesamine; Rusch, Graciela M.; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Sandvik, Hanno; Nordén, Jenni (NINA Report;1774b, Research report, 2020)
   Bartlett, J., Rusch, G.M., Kyrkjeeide, M.O., Sandvik, H. & Nordén, J. 2020. Carbon storage in Norwegian ecosystems (revised edition). NINA Report 1774b. Norwegian Institute for Nature Research. This report discusses ...
  • Effekter av akutte bestandsreduksjoner hos sjøfugl knyttet til Lofoten, Vesterålen og Barentshavet 

   Reiertsen, Tone Kristin; Erikstad, Kjell Einar; Johansen, Malin Kjellstadli; Sandvik, Hanno; Anker-Nilssen, Tycho; Barrett, Rob; Christensen-Dalsgaard, Signe; Lorentsen, Svein-Håkon; Strøm, Hallvard; Systad, Geir (NINA Rapport;1547, Research report, 2019)
   Flere sjøfuglarter går tilbake globalt blant annet pga. klimaendringer. Det er derfor viktig å av-dekke tilleggseffekter av ytterligere påvirkninger, som for eksempel oljesøl. Oljesøl kan føre til massedød blant sjøfugl. ...
  • Egenskapsbank for arter. Anbefalinger til innhold og struktur for en egenskapsliste 

   Sandvik, Hanno; Evju, Marianne; van der Meeren, Gro I.; Arneberg, Per; Brandrud, Tor Erik; Gjershaug, Jan Ove; Hesthagen, Trygve; Järnegren, Johanna; Moy, Frithjof; Naustvoll, Lars-Johan; Nordén, Jenni; Rusch, Graciela; Sandlund, Odd Terje; Ødegaard, Frode (NINA Rapport;1514, Research report, 2018)
   Egenskaper avgjør ikke bare artenes krav til abiotiske og biotiske miljøbetingelser samt følsom-heten for endringer i disse, men også artenes evne til selv å påvirke og endre miljøbetingelsene, inkludert livsforholdene for ...
  • Expansion speed as a generic measure of spread for alien species 

   Sandvik, Hanno (Peer reviewed, 2019)
   The ecological impact of alien species is a function of the area colonised. Impact assessments of alien species are thus incomplete unless they take the spatial component of invasion processes into account. This paper ...
  • Ferskvann i vannforskriften og naturindeksen. Forslag til samordning og dataflyt 

   Sandvik, Hanno (NINA Rapport;1723, Research report, 2019)
   Sandvik, H. 2019. Ferskvann i vannforskriften og naturindeksen. Forslag til samordning og dataflyt. NINA Rapport 1723. Norsk institutt for naturforskning. Med naturindeksen og vannforskriften har Norge to ordninger som ...
  • Fremmede arter og vannforskriften. Metoder for å vurdere påvirkning fra fremmede organismer på økologisk tilstand i ferskvann. 

   Sandvik, Hanno; Taugbøl, Annette; Bærum, Kim Magnus; Hesthagen, Trygve; Jensen, Thomas C.; Johnsen, Stein Ivar; Schartau, Ann Kristin; Walseng, Bjørn (NINA Rapport;1845, Research report, 2020)
   Sandvik, H., Taugbøl, A., Bærum, K.M., Hesthagen, T., Jensen, T.C., Johnsen, S.I., Schartau, A.K. & Walseng, B. 2020. Fremmede arter og vannforskriften. Metoder for å vurdere påvirkning fra fremmede organismer på økologisk ...
  • A joint climate and nature cure: A transformative change perspective 

   Rusch, Graciela; Bartlett, Jesamine; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Lein, Ulrika; Nordén, Jenni; Sandvik, Hanno; Stokland, Håkon B. (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Climate change has considerably dominated science-policy dialogue, public debate, and subsequently environmental policies since the three ‘‘Rio Conventions’’ were born. This has led to practically independent courses of ...
  • Karbonlagring i norske økosystemer (revidert utgave) 

   Kyrkjeeide, Magni Olsen; Bartlett, Jesamine; Rusch, Graciela M.; Sandvik, Hanno; Nordén, Jenni (NINA Temahefte;76b, Book, 2020)
  • Metoder for horisontskanning og risikovurdering av dørstokkarter 

   Sandvik, Hanno (NINA Rapport;1860, Research report, 2020)
   Sandvik, H. 2020. Metoder for horisontskanning og risikovurdering av dørstokkarter. NINA Rapport 1860. Norsk institutt for naturforskning. Fremmede arter utgjør en av de viktigste antropogene truslene mot det globale og ...
  • Modelled drift patterns of fish larvae link coastal morphology to seabird colony distribution 

   Sandvik, Hanno; Barrett, Robert T; Erikstad, Kjell E; Myksvoll, Mari Skuggedal; Vikebø, Frode Bendiksen; Yoccoz, Nigel Gilles; Anker-Nilssen, Tycho; Lorentsen, Svein-Håkon; Reiertsen, Tone; Skardhamar, Jofrid; Skern-Mauritzen, Mette; Systad, Geir Helge (Peer reviewed, 2016)
  • Når er utryddelse av fremmede karplanter en realistisk målsetning? 

   Skrindo, Astrid Brekke; Magnussen, Kristin; Vassvik, Linn; Stabbetorp, Odd; Bakkestuen, Vegar; Often, Anders; Olsen, Siri Lie; Westergaard, Kristine Bakke; Sandvik, Hanno; Blaalid, Rakel (NINA Rapport;1912, Research report, 2020)
   Skrindo, A.B., Magnussen, K., Vassvik, L., Stabbetorp, O., Bakkestuen, V., Often, A., Olsen, S.L., Westergaard, K.B., Sandvik, H. & Blaalid, R. 2020. Når er utryddelse av fremmede karplanter en realistisk målsetning? NINA ...
  • NINA’s guidelines on environmentally responsible travel 

   Cimburova, Zofie; Dehnhard, Nina; Sandvik, Hanno (NINA Rapport;1882, Research report, 2020)
   Cimburova, Z., Dehnhard, N. & Sandvik, H. 2021. NINA’s guidelines on environmentally responsible travel. NINA Report 1882. Norwegian Institute for Nature Research. As an institute focussing on “cooperation and expertise ...
  • Oppdatering av retningslinjene for risikovurdering av fremmede arter. Tilpasninger før fjerde vurderingsrunde 

   Sandvik, Hanno (NINA Rapport;2054, Research report, 2022)
   Sandvik, H. 2022. Oppdatering av retningslinjene for risikovurdering av fremmede arter. Tilpasninger før fjerde vurderingsrunde. NINA Rapport 2054. Norsk institutt for naturforskning. Fremmede arter er blant de største ...
  • Pathways of introduction of alien species in Norway: analyses of an exhaustive dataset to prioritise management efforts 

   Sandvik, Hanno; Olsen, Siri Lie; Töpper, Joachim Paul; Hilmo, Olga (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   1. Alien species constitute one of the major threats to global biodiversity. Stopping alien species at an early stage, preferably before establishment, is crucial for the effectiveness of management actions. To enable early ...
  • Slik kan vi hjelpe både klima og naturmangfold – samtidig 

   Kyrkjeeide, Magni Olsen; Rusch, Graciela; Sandvik, Hanno; Nordén, Jenni; Bartlett, Jesamine (Journal article, 2020)
  • Spredningsveier for fremmede arter i Norge. Kunnskapsstatus per 2019. 

   Hendrichsen, Ditte Katrine; Sandvik, Hanno; Töpper, Joachim Paul; Olsen, Siri Lie; Hilmo, Olga; Magnussen, Kristin; Navrud, Ståle; Fleisje, Erlend Magnussen (NINA Rapport;1735, Research report, 2020)
   Hendrichsen, D.K., Sandvik, H., Töpper, J.P., Olsen, S.L., Hilmo, O., Magnussen, K., Navrud, S., Fleisje, E.M. 2020. Spredningsveier for fremmede arter i Norge. Kunnskapsstatus per 2019. NINA Rapport 1735. Norsk institutt ...
  • There is more to climate than the North Atlantic Oscillation: a new perspective from climate dynamics to explain the variability in population growth rates of a long-lived seabird 

   Mesquita, Michel d. S.; Erikstad, Kjell E; Sandvik, Hanno; Reiertsen, Tone; Barrett, Robert; Anker-Nilssen, Tycho; Hodges, Kevin I.; Bader, Jürgen (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Predicting the impact of global climate change on the biosphere has become one of the most important efforts in ecology. Ecosystems worldwide are changing rapidly as a consequence of global warming, yet our understanding ...