• Omfattende spredning og bekjempelse av gjedde i Trøndelag 

   Hesthagen, Trygve H.; Rikstad, Anton; Adolfsen, Pål; Sandlund, Odd Terje; Bardal, Helge; Bergan, Morten Andre; Berger, Hans Mack; Finstad, Anders Gravbrøt; Olsen, Kay-Arne; Nøst, Terje; Sandodden, Roar; Sivertsgård, Rolf; Slettom, Lars (Journal article, 2020)
   I Trøndelag er gjedda naturlig utbredt bare i Murusjøen i Muruelvvassdraget i nordøst og i noen lokaliteter i Trysilelvvassdraget i sør. Helt siden middelalderen har mennesker spredt gjedde i fylket, men spesielt i løpet ...
  • Ungfiskundersøkelser i Steinkjervassdraget, Steinkjer kommune, i 2020 

   Holthe, Espen; Ulvan, Eva Marita; Havn, Torgeir Børresen; Rikstad, Anton (NINA Rapport;1868, Research report, 2020)
   Holthe, E., Ulvan, E.M, Havn, T.B & Rikstad, A. 2020. Ungfiskundersøkelser i Steinkjervassdraget, Steinkjer kommune, i 2020. NINA Rapport 1868. Norsk institutt for naturforskning. I august-september 2020 ble det gjennomført ...
  • Ungfiskundersøkelser i Steinkjervassdraget, Steinkjer kommune, i 2021 

   Holthe, Espen; Rikstad, Anton; Sivertsgård, Rolf (NINA Rapport;2060, Research report, 2022)
   Holthe, E., Rikstad, A. & Sivertsgård, R. 2022. Ungfiskundersøkelser i Steinkjervassdraget, Steinkjer kommune, i 2021. NINA Rapport 2060. Norsk institutt for naturforskning. I 2020 og 2021 har det blitt det gjennomført ...