• Biologiske undersøkelser i forbindelse med ny reguleringsplan for Brønnøy Kalk AS 

   Walseng, Bjørn; Jonsson, Bror; Often, Anders; Reitan, Ole (NINA Rapport;218, Research report, 2006)
   Walseng, B., Jonsson, B., Often. A. og Reitan, O. 2006. Biologiske undersøkelser i forbindelse med ny reguleringsplan for Brønnøy Kalk AS - NINA Rapport 218. 45 s. I forbindelse med at Brønnøy Kalk AS fremmet forslag om ...
  • Collision risk in white-tailed eagles. Modelling collision risk using vantage point observations in Smøla wind-power plant 

   May, Roelof Frans; Lund, Pernille Andersen; Langston, Rowena; Dahl, Espen Lie; Bevanger, Kjetil Modolv; Reitan, Ole; Nygård, Torgeir; Pedersen, Hans-Christian; Stokke, Bård Gunnar; Røskaft, Eivin (NINA rapport;639, Research report, 2010)
   May, R., Hoel, P.L., Langston, R., Dahl, E.L., Bevanger, K., Reitan, O., Nygård, T., Pedersen, H.C., Røskaft, E. & Stokke, B.G. 2010. Collision risk in white-tailed eagles. Modelling collision risk using vantage point ...
  • Collision risk in white-tailed eagles. Modelling kernel-based collision risk using satellite telemetry data in Smøla wind power plant 

   May, Roelof Frans; Nygård, Torgeir; Dahl, Espen Lie; Reitan, Ole; Bevanger, Kjetil Modolv (NINA Rapport;692, Research report, 2011)
   Store rovfugler, som havørn, er kjent for å være sårbare for kollisjoner med turbiner i vindkraft-verk. Deres dødelighet er benyttet i modeller for kollisjonsrisiko i forbindelse med planlegging-en av ny vindkraftutbygging. ...
  • Effektar av motorferdsel i utmark på natur, folk og samfunn. Ein kunnskapsstatus 

   Hagen, Dagmar; Reitan, Ole (NINA Rapport;187, Research report, 2007)
   Vistad, O.I. (red.), Hagen, D. og Reitan, O. 2007. Effektar av motorferdsel i utmark på natur, folk og samfunn. Ein kunnskapsstatus. - NINA Rapport 187. 54 s. Effektar på vegetasjon og terreng Terrengkøyring på barmark ...
  • Elvemagasinet Løpsjøen i Søndre Rena.Undersøkelser av vegetasjon, dyreplankton, bunndyr, fisk og fugl 35 år etter etablering 

   Museth, Jon; Sandlund, Odd Terje; Brandrud, Tor Erik; Johansen, Stein W; Kjellberg, Gøsta; Løvik, Jarl Eivind; Reitan, Ole; Taugbøl, Trond; Aanes, Karl Jan (NINA rapport;168, Research report, 2006)
   Museth, J., Sandlund, O. T., Brandrund, T. E., Johansen, S. W., Kjellberg, G., Løvik, J. E., Reitan, O., Taugbøl, T. & Aanes, K. J. 2006. Elvemagasinet Løpsjøen i Søndre Rena. Undersøkelser av vegetasjon, dyreplankton, ...
  • Forholdet mellom fugler og vindmøller og andre lufthindringer. En litteraturoversikt 

   Nygård, Torgeir; Bevanger, Kjetil Modolv; Reitan, Ole (NINA Rapport;413, Research report, 2008)
   Nygård, T, Bevanger, K. & Reitan, O. 2008. Forholdet mellom fug-ler og vindmøller og andre lufthindringer. En litteraturoversikt. - NINA Rapport 413. 167 s. Rapporten er en trykt versjon av en nettbasert referansedatabase ...
  • Forsvarets bruk av Glomma i Åmot. Konsekvenser for fugl og pattedyr 

   Reitan, Ole (NINA Rapport;157, Research report, 2006)
   Reitan, O. 2006. Forsvarets bruk av Glomma i Åmot. Konsekvenser for fugl og pattedyr. - NINA Rapport 157. 18 s. Forsvaret planlegger å bruke Glomma i Åmot kommune til aktiviteter. Dette gjelder primært områdene ved samløpet ...
  • Kartlegging av ferskvannsfauna, naturtyper og artsmangfold i forbindelse med flomsikringstiltak i Kvam, Nord-Fron kommune. Effekter av planlagte tiltak på biologisk mangfold 

   Aarrestad, Per Arild; Bongard, Terje; Johnsen, Stein Ivar; Myklebost, Heidi Elin; Often, Anders; Olstad, Kjetil; Reitan, Ole (NINA Rapport;995, Research report, 2013-11)
   Norges vassdrags-og energidirektorat (NVE) skal iverksette flomsikringstiltak langs elva Veikleåa/ Storåa som renner ut i Gudbrandsdalslågen ved Kvam. I den forbindelse har NINA kartlagt ferskvannsfauna (bunndyr og fisk), ...
  • Miljøvirkninger av effektkjøring: Kunnskapsstatus og råd til forvaltning og industri 

   Bakken, Tor Haakon; Forseth, Torbjørn; Harby, Atle; Alfredsen, Knut; Arnekleiv, Jo Vegar; Berg, Ole Kristian; Casas-Mulet, Roser; Charmasson, Julie; Greimel, Franz; Halley, Duncan; Hedger, Richard; Larsen, Bjørn Mejdell; Leo, Florian; Melcher, Andreas; Puffer, Michael; Pulg, Ulrich; Reitan, Ole; Rüther, Nils; Saltveit, Svein Jakob; Sauterleute, Julian; Schneider, Matthias; Skoglund, Helge; Sundt, Håkon; Timalsina, Netra; Ugedal, Ola; Dijk, Jiska van; Vollset, Knut Wiik; Zakowsky, Tania; Zinke, Peggy (NINA Temahefte;62, Book, 2016-06-07)
   Bakken, T. H., Forseth, T. & Harby, A. (red.). 2016. Miljøvirkninger av effektkjøring: Kunnskapsstatus og råd til forvaltning og industri. - NINA Temahefte 62. 205 s. Effektkjøring som fenomen (Kapittel 1) Denne boka ...
  • Naturtypekartlegging og forekomst av fugler i Brekstadfjæra, Innstrandfjæra og Neslandfjæra i Ørland og Bjugn kommuner 

   Follestad, Arne; Aarrestad, Per Arild; Myklebost, Heidi Elin; Reitan, Ole (NINA Rapport;1004, Research report, 2013-12)
   Follestad, A., Aarrestad, P.A., Myklebost, H. & Reitan, O. 2013. Naturtypekartlegging og forekomst av fugler i Brekstadfjæra, Innstrandfjæra og Neslandfjæra i Ørland og Bjugn kommuner. - NINA Rapport 1004. 71 s. Ørland ...
  • "Optimal design and routing of power lines; ecological, technical and economic perspectives” (OPTIPOL). Progress Report 2009 

   Bevanger, Kjetil Modolv; Bartzke, Gundula; Brøseth, Henrik; Gjershaug, Jan Ove; Hanssen, Frank Ole; Jacobsen, Karl Otto; Kvaløy, Pål; May, Roelof Frans; Nygård, Torgeir; Pedersen, Hans-Christian; Reitan, Ole; Refsnæs, Steinar; Stokke, Sigbjørn; Vang, Roald (NINA Rapport;504, Research report, 2009)
   From 2009 inclusive, NINA has received economic support for research on power lines and wildlife from the Norwegian Research Council (NFR) through the RENERGI Programme. The project is named “Optimal design and routing of ...
  • Ornitologisk etterundersøkelse og konsekvensutredning i tilknytning til planer for utvidelse av Hitra vindkraftverk 

   Bevanger, Kjetil Modolv; Dahl, Espen Lie; Gjershaug, Jan Ove; Halley, Duncan John; Hanssen, Frank Ole; Nygård, Torgeir; Pearson, Martin; Pedersen, Hans-Christian; Reitan, Ole (NINA Rapport;503, Research report, 2010)
   Bevanger, K., Dahl, E.L., Gjershaug, J.O., Halley, D., Hanssen, F., Nygård, T., Pearson, M., Pedersen, H.C. & Reitan, O. 2010. Ornitologisk etterundersøkelse og konsekvensutredning i tilknytning til planer for utvidelse ...
  • Pre- and post-construction studies of conflicts between birds and wind turbines in coastal Norway (BirdWind). Report on findings 2007-2010 

   Bevanger, Kjetil Modolv; Berntsen, Finn Erik Harald; Clausen, Stig Morten; Dahl, Espen Lie; Flagstad, Øystein; Follestad, Arne; Halley, Duncan John; Hanssen, Frank Ole; Johnsen, Lars; Kvaløy, Pål; Lund-Hoel, Pernille*; May, Roelof Frans; Nygård, Torgeir; Pedersen, Hans-Christian; Reitan, Ole; Røskaft, Eivin; Steinheim, Yngve; Stokke, Bård Gunnar; Vang, Roald (NINA Rapport;620, Research report, 2010)
   Bevanger, K., Berntsen, F., Clausen, S., Dahl, E.L., Flagstad, Ø. Follestad, A., Halley, D., Hanssen, F., Johnsen, L., Kvaløy, P., Lund-Hoel, P., May, R., Nygård, T., Pedersen, H.C., Reitan, O., Røskaft, E., Steinheim, Y., ...
  • ”Pre- and post-construction studies of conflicts between birds and wind turbines in coastal Norway" (BirdWind). Progress Report 2009 

   Bevanger, Kjetil Modolv; Berntsen, Finn Erik Harald; Clausen, Stig Morten; Dahl, Espen Lie; Flagstad, Øystein; Follestad, Arne; Halley, Duncan John; Hanssen, Frank Ole; Hoel, Pernille Lund; Johnsen, Lars; Kvaløy, Pål; May, Roelof Frans; Nygård, Torgeir; Pedersen, Hans-Christian; Reitan, Ole; Steinheim, Yngve; Vang, Roald (NINA Rapport;505, Research report, 2009)
   From 2007 inclusive, NINA has received economic support for research on wind power and birds from the Norwegian Research Council (NFR) through the RENERGI-programme. The project is named Pre- and post-construction studies ...
  • "Pre- and post-construction studies of conflicts between birds and wind turbines in coastal Norway". Progress Report 2008 

   Bevanger, Kjetil Modolv; Clausen, Stig Morten; Dahl, Espen Lie; Flagstad, Øystein; Follestad, Arne; Gjershaug, Jan Ove; Halley, Duncan John; Hanssen, Frank Ole; Hoel, Pernille Lund; Jacobsen, Karl-Otto; Johnsen, Lars; May, Roelof Frans; Nygård, Torgeir; Pedersen, Hans-Christian; Reitan, Ole; Steinheim, Yngve; Vang, Roald (NINA Rapport;409, Research report, 2008)
   Bevanger, K., Clausen, S., Flagstad, Ø. Follestad, A., Gjershaug, J.O., Halley, D., Hanssen, F., Lund Hoel, P., Jacobsen, K.-O., Johnsen, L., May, R., Nygård, T., Pedersen, H.C., Reitan, O., Steinheim, Y. & Vang, R. 2008. ...
  • “Pre- and post-construction studies of conflicts between birds and wind turbines in coastal Norway”. Status report 1st January 2008 

   Bevanger, Kjetil Modolv; Follestad, Arne; Gjershaug, Jan Ove; Halley, Duncan John; Hanssen, Frank Ole; Johnsen, Lars; May, Roelof Frans; Nygård, Torgeir; Pedersen, Hans-Christian; Reitan, Ole; Steinheim, Yngve (NINA Rapport;355, Research report, 2008)
   Bevanger, K., Follestad, A., Gjershaug, J.O., Halley, D., Hanssen, F., Johnsen, L., May, R., Nygård, T., Pedersen, H.C., Reitan, O. & Steinheim, Y. 2008. ”Pre- and post-construction studies of conflicts between birds and ...
  • “Pre- and post-construction studies of conflicts between birds and wind turbines in coastal Norway”. Statusrapport 1. januar 2008 

   Bevanger, Kjetil Modolv; Follestad, Arne; Gjershaug, Jan Ove; Halley, Duncan John; Hanssen, Frank Ole; Johnsen, Lars; May, Roelof Frans; Nygård, Torgeir; Pedersen, Hans Christian; Reitan, Ole; Steinheim, Yngve (NINA Rapport;329, Research report, 2008)
   Bevanger, K., Follestad, A., Gjershaug, J.O., Halley, D., Hans-sen, F., Johnsen, L., May, R., Nygård, T., Pedersen, H.C., Rei-tan, O. & Steinheim, Y. 2008. ”Pre- and post-construction studi-es of conflicts between birds ...
  • Samlet belastning av vindkraftutbygging på fugl. Standardvilkår for for- og etterundersøkelser 

   May, Roelof Frans; Dahl, Espen Lie; Follestad, Arne; Reitan, Ole; Bevanger, Kjetil Modolv (NINA Rapport;623, Research report, 2010)
   Selv om det er meldt og omsøkt mange vindkraftprosjekter i Norge, er det i dag kun et begren-set antall av disse som er teknisk realiserbare, med bakgrunn i kapasitet i eksisterende sent-ralnett og planlagte investeringer ...
  • Søk etter døde fugler i Smøla vindpark 2011 

   Reitan, Ole (NINA Rapport;790, Research report, 2012)
   Denne rapporten presenterer søkene gjort etter døde fugler i Smøla vindpark i 2011, og funn-resultatene, og sammenlikner disse med årene 2006-2010. Søkeinnsatsen var i 2006-2010 systematisk, med samme metode brukt og samme ...
  • Søk etter døde fugler i Smøla vindpark 2011-2013 

   Reitan, Ole (NINA rapport;1010, Research report, 2014)
   Denne rapporten presenterer resultater fra søk etter døde fugler i Smøla vindpark i 2011-2013. Resultatene sammenliknes med tidligere undersøkelser i vindparken. De første registreringene av døde fugler i Smøla vindpark ...