• Bestandsgjenoppbygging av og bærekraftig fiske på laks i Tana 

   Falkegård, Morten; Orell, Panu; Foldvik, Anders; Erkinaro, Jaako (Rapport fra overvåknings- og forskningsgruppen for Tana;1/2022, Research report, 2022)
   Anon. 2022. Bestandsgjenoppbygging av og bærekraftig fiske på laks i Tana. Rapport fra overvåknings- og forskningsgruppen for Tana nr 1/2022. Siden begynnelsen av 2000-tallet har hele laksebestandskomplekset i Tanavassdraget ...
  • Downstream migration success of Atlantic salmon smolts in River Tana, 2021 

   Gjelland, Karl Øystein; Johansen, Narve Stubbraaten; Orell, Panu; Kytökorpi, Mikko; Grønmo, Sire; Holter, Tobias (NINA Report;2396, Research report, 2024)
   Rapporten er foreløpig ikke tilgjengelig.
  • Evaluation of fish trap and guiding fence effi-ciency in the River Tana in 2023 

   Domaas, Sigurd; Orell, Panu; Kytökorpi, Mikko; Myklebost, Magnus Rogne; Erkinaro, Jaako; Gjelland, Karl Øystein (NINA Report;2387, Research report, 2023)
   The report is under embargo
  • Monitoring the pink salmon invasion in Tana using eDNA. Assessment of pink salmon, Atlantic salmon and European bullhead 

   Fossøy, Frode; Erkinaro, Jaako; Orell, Panu; Pohjola, Jan-Peter; Brandsegg, Hege; Andersskog, Ida Pernille Øystese; Sivertsgård, Rolf (NINA Report;2213, Research report, 2022)
   Fossøy, F., Erkinaro, J., Orell, P., Pohjola, J.-P., Brandsegg, H., Andersskog, I.P.Ø. & Sivertsgård, R. 2022. Monitoring the pink salmon invasion in Tana using eDNA. Assessment of pink salmon, Atlantic salmon and European ...
  • Revised first generation spawning targets for the Tana/Teno river system 

   Falkegård, Morten; Foldvik, Anders; Fiske, Peder; Erkinaro, Jaakko; Orell, Panu; Niemelä, Eero; Kuusela, Jorma; Finstad, Anders; Hindar, Kjetil (NINA Rapport;1087, Research report, 2014)
   Falkegård, M., Foldvik, A., Fiske, P., Erkinaro, J., Orell, P., Niemelä, E., Kuusela, J., Finstad, A.G. & Hindar, K. 2014. Revised first generation spawning targets for the Tana/Teno river system. - NINA Report 1087. 68 ...
  • Status for laksebestandene i Tanavassdraget i 2020 

   Falkegård, Morten; Orell, Panu; Foldvik, Anders; Erkinaro, Jaakko (Rapport fra overvåkings- og forskningsgruppen for Tana;1/2020, Research report, 2020)
   Anon. 2020. Status for laksebestandene i Tanavassdraget i 2020. Rapport fra overvåkings- og forskningsgruppen for Tana nr 1/2020. Denne rapporten er den fjerde statusvurderingen fra den reetablerte overvåkings- og ...
  • Status for laksebestandene i Tanavassdraget i 2021 

   Falkegård, Morten; Orell, Panu; Foldvik, Anders; Erkinaro, Jaakko (Rapport fra overvåknings- og forskningsgruppen for Tana;1/2021, Research report, 2022)
   Anon. 2021. Status for laksebestandene i Tanavassdraget i 2021. Rapport fra overvåknings- og forskningsgruppen for Tana nr 1/2021. Denne rapporten er den femte statusvurderingen fra den reetablerte overvåknings- og ...
  • Status for laksebestandene i Tanavassdraget i 2022 

   Falkegård, Morten; Orell, Panu; Foldvik, Anders; Erkinaro, Jaakko (Research report, 2023)
   Anon. 2023. Status for laksebestandene i Tanavassdraget i 2022. Rapport fra overvåknings- og forskningsgruppen for Tana nr 1/2023. Denne rapporten er den sjette statusvurderingen fra den reetablerte overvåknings- og ...
  • Status of the Tana/Teno River salmon populations in 2017 

   Falkegård, Morten; Orell, Panu; Foldvik, Anders; Erkinaro, Jaakko (Report from The Tana Monitoring and Research Group;1/2018, Research report, 2018)
   Anon. 2018. Status of the Tana/Teno River salmon populations in 2017. Report from the Tana Monitoring and Research Group nr 1/2018. This report is the first status assessment of the re-established Tana Monitoring and ...
  • Status of the Tana/Teno River salmon populations in 2018 

   Falkegård, Morten; Orell, Panu; Foldvik, Anders; Erkinaro, Jaakko (Report from the Tana Monitoring and Research Group;2/2018, Research report, 2018)
   Anon. 2018. Status of the Tana/Teno River salmon populations in 2018. Report from the Tana Monitoring and Research Group nr 2/2018. This report is the second status assessment of the re-established Tana Monitoring and ...
  • Status of the Tana/Teno River salmon populations in 2019 

   Falkegård, Morten; Orell, Panu; Foldvik, Anders; Erkinaro, Jaakko (Report from the Tana Monitoring and Research Group;nr 1/2019, Research report, 2020)
   Anon. 2019. Status of the Tana/Teno River salmon populations in 2019. Report from the Tana Monitoring and Research Group nr 1/2019. This report is the third status assessment of the re-established Tana Monitoring and ...
  • Status of the Tana/Teno River salmon populations in 2021 

   Falkegård, Morten; Orell, Panu; Foldvik, Anders; Erkinaro, Jaakko (Report from the Tana Monitoring and Research Group;1/2021, Research report, 2021)
   Anon. 2021. Status of the Tana/Teno River salmon populations in 2021. Report from the Tana Monitoring and Research Group nr 1/2021. This report is the fifth status assessment of the re-established Tana Monitoring and ...
  • Status of the Tana/Teno River salmon populations in 2022 

   Falkegård, Morten; Orell, Panu; Foldvik, Anders; Erkinaro, Jaako (Report from the Tana/Teno Monitoring and Research Group;1/2023, Research report, 2023)
   Anon. 2023. Status of the Tana/Teno River salmon populations in 2022. Report from the Tana/Teno Monitoring and Research Group nr 1/2023. This report is the sixth status assessment of the re-established Tana/Teno Monitoring ...
  • Status of the Tana/Teno River salmon populations in 2023 

   Erkinaro, Jaako; Orell, Panu; Falkegård, Morten; Foldvik, Anders (Report from the Tana/Teno Monitoring and Research Group;1/2024, Research report, 2024)
   Anon. 2024. Status of the Tana/Teno River salmon populations in 2023. Report from the Tana/Teno Monitoring and Research Group nr 1/2024. This report is the seventh status assessment of the re-established Tana/Teno Monitoring ...
  • Telling av oppvandrende fisk i Tanavassdraget. Lákšjohka 2018-2020, Kárášjohka 2018-2022, Máskejohka 2020 og 2022, Anárjohka 2021 og Iešjohka 2022 

   Domaas, Sigurd; Gjelland, Karl Øystein; Johansen, Narve Stubbraaten; Pedersen, Sonja Lydia Kimo; Fagard, Pierre; Ballesteros, Manuel; Falkegård, Morten; Orell, Panu; Pohjola, Jan-Peter; Kuusela, Jorma (NINA Rapport;2296, Research report, 2024)
   Rapporten er foreløpig ikke tilgjengelig.