• Bjørn i Nord-Trøndelag 

   Nygård, Torgeir; Brainerd, Scott Michael; Brøseth, Henrik; Berntsen, Finn Erik Harald; Bjørnes, Even; Kvam, Tor; Nilsen, Erlend Birkeland; Pedersen, Paul Harald; Stokke, Sigbjørn; Sørensen, Ole Jakob; Swenson, Jon (NINA rapport;472, Research report, 2009)
   Atten brunbjørner (åtte binner og ti hannbjørner) ble fanget i prosjektperioden 1993-2002. Alle binnene og åtte hanner ble radiomerket med VHF-halsbåndsendere For sju binner og fem hannbjørner ble det innsamlet peiledata ...
  • Collision risk in white-tailed eagles. Modelling collision risk using vantage point observations in Smøla wind-power plant 

   May, Roelof Frans; Lund, Pernille Andersen; Langston, Rowena; Dahl, Espen Lie; Bevanger, Kjetil Modolv; Reitan, Ole; Nygård, Torgeir; Pedersen, Hans-Christian; Stokke, Bård Gunnar; Røskaft, Eivin (NINA rapport;639, Research report, 2010)
   May, R., Hoel, P.L., Langston, R., Dahl, E.L., Bevanger, K., Reitan, O., Nygård, T., Pedersen, H.C., Røskaft, E. & Stokke, B.G. 2010. Collision risk in white-tailed eagles. Modelling collision risk using vantage point ...
  • Collision risk in white-tailed eagles. Modelling kernel-based collision risk using satellite telemetry data in Smøla wind power plant 

   May, Roelof Frans; Nygård, Torgeir; Dahl, Espen Lie; Reitan, Ole; Bevanger, Kjetil Modolv (NINA Rapport;692, Research report, 2011)
   Store rovfugler, som havørn, er kjent for å være sårbare for kollisjoner med turbiner i vindkraft-verk. Deres dødelighet er benyttet i modeller for kollisjonsrisiko i forbindelse med planlegging-en av ny vindkraftutbygging. ...
  • Effect of tower base painting on willow ptarmigan collision rates with wind turbines 

   Stokke, Bård Gunnar; Nygård, Torgeir; Falkdalen, Ulla; Pedersen, Hans Christian; May, Roelof Frans (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   1. Birds colliding with turbine rotor blades is a well-known negative consequence of wind-power plants. However, there has been far less attention to the risk of birds colliding with the turbine towers, and how to mitigate ...
  • Evaluation of the DTBird video-system at the Smøla wind-power plant. Detection capabilities for capturing near-turbine avian behaviour 

   May, Roelof Frans; Hamre, Øyvind; Vang, Roald; Nygård, Torgeir (NINA rapport;910, Research report, 2012)
   May, R., Hamre, Ø., Vang, R. & Nygård, T. 2012. Evaluation of the DTBird video-system at the Smøla wind-power plant. Detection capabilities for capturing near-turbine avian behaviour. NINA Report 910. 27 pp. Collisions ...
  • Forholdet mellom fugler og vindmøller og andre lufthindringer. En litteraturoversikt 

   Nygård, Torgeir; Bevanger, Kjetil Modolv; Reitan, Ole (NINA Rapport;413, Research report, 2008)
   Nygård, T, Bevanger, K. & Reitan, O. 2008. Forholdet mellom fug-ler og vindmøller og andre lufthindringer. En litteraturoversikt. - NINA Rapport 413. 167 s. Rapporten er en trykt versjon av en nettbasert referansedatabase ...
  • Havørn og vindkraft på Frøya. Vurdering av mulige konflikter mellom havørn og vindmøller i område for planlagt vindkraftutbygging 

   Nygård, Torgeir; Dahl, Espen Lie (NINA rapport;884, Research report, 2012)
   Nygård, T. & Dahl, E.L. Havørn og vindkraft på Frøya. Vurdering av mulige konflikter mellom havørn og vindmøller i område for planlagt vindkraftutbygging.– NINA Rapport 884. 18 s. Trønderenergi AS ga i begynnelsen av ...
  • High-resolution modeling of uplift landscapes can inform micrositing of wind turbines for soaring raptors 

   Hanssen, Frank Ole; May, Roelof Frans; Nygård, Torgeir (Journal article, 2020)
   Collision risk of soaring birds is partly associated with updrafts to which they are attracted. To ident ify the risk-enhancinglandscape features, a micrositing tool was developed to model orographic and thermal updraft ...
  • How many routes lead to migration? Comparison of methods to assess and characterize migratory movements 

   Cagnacci, Francesca; Focardi, Stefano; Ghisla, Anne; Van Moorter, Bram; Merril, Evelyn H.; Gurarie, Eliezer; Heurich, Marco; Mysterud, Atle; Linnell, John Durrus; Panzacchi, Manuela; May, Roelof Frans; Nygård, Torgeir; Rolandsen, Christer Moe; Hebblewhite, Mark (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Summary 1. Decreasing rate of migration in several species as a consequence of climate change and anthropic pressure, together with increasing evidence of space-use strategies intermediate between residency and complete ...
  • Hønsehauken i Nord-Trøndelag 1994-2004. Bestandsstatus og bruk av flybilder til forvaltning 

   Nygård, Torgeir (NINA Rapport;20, Research report, 2005)
   Nygård, T. 2005. Hønsehauken i Nord-Trøndelag i 1994-2004: bestandsstatus og bruk av flybilder til forvaltning. - NINA Rapport 20. 20 s.
  • Konfliktar mellom vilt og luftfart – samling av eksisterande kunnskap i EndNote Web litteraturbase 

   Veiberg, Vebjørn; Nygård, Torgeir; Hamre, Øyvind; Follestad, Arne (NINA Rapport;532, Research report, 2009)
   Konfliktar mellom vilt og luftfart er eit aktuelt tema både i samband med flytryggleik og i sam-band med kva konsekvensar luftfartsaktivitet kan påføre dyre- og fugleliv. På oppdrag frå Mil-jøavdelinga ved Oslo Lufthavn, ...
  • Kongeørn i Finnmark 2001-2006 

   Systad, Geir Helge Rødli; Nygård, Torgeir; Johnsen, Trond Vidar; Jacobsen, Karl-Otto; Halley, Duncan John; Håkenrud, Bjørnulf; Østlyngen, Arve; Johansen, Kenneth; Bustnes, Jan Ove; Strann, Karl Birger (NINA Rapport;236, Research report, 2007)
   Geir Systad, Torgeir Nygård, Trond Johnsen, Karl-Otto Jacobsen, Duncan Halley, Bjørnulf Håkenrud, Arve Østlyngen, Kenneth Johansen, Jan Ove Bustnes og Karl-Birger Strann 2007. Kongeørn i Finnmark 2001-2006 – NINA Rapport ...
  • Kongeørn i Finnmark. Årsrapport 2008 

   Jacobsen, Karl Otto; Johnsen, Trond Vidar; Nygård, Torgeir; Stien, Audun; Systad, Geir Helge (NINA Rapport;465, Research report, 2009)
   Jacobsen, K.-O., Johnsen, T.V., Nygård, T., Stien, A. & Systad, G.H. 2009. Kongeørn i Finnmark. Årsrapport 2008 - NINA Rapport 465. Målet med prosjektet er å framskaffe økt kunnskap om bestanden av kongeørn i Finnmark. Gjennom ...
  • Kongeørn i Finnmark. Årsrapport 2009 

   Jacobsen, Karl-Otto; Johnsen, Trond Vidar; Nygård, Torgeir; Stien, Audun (NINA rapport, Research report, 2010)
   Jacobsen, K.-O., Johnsen, T.V., Nygård, T. & Stien, A. 2010. Kongeørn i Finnmark. Årsrapport 2009 - NINA Rapport 576. 36 s. Målet med prosjektet er å framskaffe økt kunnskap om bestanden av kongeørn i Finnmark. Gjennom ...
  • Kongeørn i Finnmark. Årsrapport 2012 

   Jacobsen, Karl Otto; Johnsen, Trond Vidar; Stien, Audun; Nygård, Torgeir; Kleven, Oddmund; Opgård, Olaf; Johansen, kenneth; Østlyngen, Arve; Myklevoll, Vidar (NINA Rapport;936, Research report, 2013)
   Målet med prosjektet er å framskaffe økt kunnskap om bestanden av kongeørn i Finnmark. Gjennom å studere atferd, valg av byttedyr, reproduksjon og trekkmønster er kunnskapen nå betydelig forbedret. Kongeørna er studert ...
  • Kongeørn i Finnmark. Årsrapport 2013. 

   Jacobsen, Karl Otto; Stien, Audun; Nygård, Torgeir; Kleven, Oddmund; Mabille, Geraldine; Johnsen, Trond Vidar; Opgård, Olaf; Østlyngen, Arve; Johansen, Kenneth; Myklevoll, Vidar (NINA Rapport;1023, Research report, 2014)
   Jacobsen, K.-O., Stien, A., Nygård, T., Kleven, O., Mabille, G., Johnsen, T.V., Opgård, O., Østlyngen, A., Johansen, K. & Myklevoll, V. 2014. Kongeørn i Finnmark. Årsrapport 2013 -NINA Rapport 1023. 26 s. Målet med ...
  • Kongeørn i Finnmark. Prosjektrapport 2010 

   Jacobsen, Karl-Otto; Johnsen, Trond Vidar; Nygård, Torgeir; Stien, Audun (NINA rapport;680, Research report, 2011)
   Jacobsen, K.-O., Johnsen, T.V., Nygård, T. & Stien, A. 2011. Kongeørn i Finnmark. Prosjektrapport 2010 - NINA Rapport 680. 37 s. Målet med prosjektet er å framskaffe økt kunnskap om bestanden av kongeørn i Finnmark. ...
  • Kongeørn i Finnmark. Prosjektrapport 2011 

   Jacobsen, Karl-Otto; Johnsen, Trond Vidar; Nygård, Torgeir; Stien, Audun (NINA rapport, Research report, 2012)
   Jacobsen, K.-O., Johnsen, T.V., Nygård, T. & Stien, A. 2012. Kongeørn i Finnmark. Prosjektrapport 2011 - NINA Rapport 818. 39 s. Målet med prosjektet er å framskaffe økt kunnskap om bestanden av kongeørn i Finnmark. Gjennom ...
  • Kongeørn i Nord-Trøndelag 2009-2013 

   Nygård, Torgeir; Østerås, Tom Roger (NINA rapport;1011, Research report, 2014)
   Prosjektets hovedmål var å skaffe et oppdatert bestandsestimat for kongeørnbestanden i Nord-Trøndelag. Først ble alle tilgjengelige opplysninger om kongeørnhekkinger i fylket samlet. En tok utgangspunkt i de stedfestede ...
  • Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov for forvaltning av rovvilt i Norge 

   Linnell, John D. C.; Tveraa, Torkild (red.); Hansen, Inger; Andrén, Henrik; Persson, Jens; Sand, Håkan; Wikenros, Camilla; Zimmermann, Barbara; Odden, John; Stien, Audun; Ytrehus, Bjørnar; Kleven, Oddmund; Brøseth, Henrik; Kindberg, Jonas; Mattisson, Jenny; Solberg, Erling J.; Nilsen, Erlend B.; Nygård, Torgeir; Jacobsen, Karl Otto (NINA Rapport;1195, Research report, 2015-12-17)
   Miljødirektoratet har bestilt denne rapporten for å identifisere kunnskapshull vedrørende rovvilt (gaupe, brunbjørn, ulv, jerv og kongeørn) i Skandinavia, med særlig fokus på situasjonen i Norge. Over 20 forskere fra ...