• Accounting for urban trees. Revising the VAT03 compensation value model 

   Lauwers, Laura; Barton, David N.; Blumentrath, Stefan; Often, Anders; Nowell, Megan (NINA Rapport;1453, Research report, 2017)
   Lauwers, L., Barton, D.N., Blumentrath, S., Often, A. & Nowell, M. 2017. Accounting for urban trees. Updating the VAT03 compensation value model. NINA Report 1453. Norwegian Institute for Nature Research. Urban trees provide ...
  • Effektovervåking av trua arter og naturtyper 2022 

   Evju, Marianne; Roos, Ruben Erik; Endrestøl, Anders; Nowell, Megan; Hanssen, Oddvar; Ombler, Eric E. (NINA Rapport;2196, Research report, 2022)
   Evju, M., Roos, R. E., Endrestøl, A., Nowell, M., Hanssen, O. & Ombler, E. E. 2022. Effektovervåking av trua arter og naturtyper 2022. NINA Rapport 2196. Norsk institutt for naturforskning. Forvaltningen trenger kunnskap ...
  • Effektovervåking av trua arter og naturtyper: Forslag til videreutvikling for dragehode, honningblom, elvesandjeger og klippeblåvinge 

   Roos, Ruben Erik; Evju, Marianne; Nowell, Megan; Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Hansen, Jenny; Jansson, Ulrika; Olsen, Siri Lie; Stabbetorp, Odd E. (NINA Rapport;2263, Research report, 2023)
   Roos, R. E., Evju, M., Nowell, M., Endrestøl, A., Hanssen, O. Hansen, J., Jansson, U., Olsen, S. L. & Stabbetorp, O. E. 2023. Effektovervåking av trua arter og naturtyper: Forslag til videreutvikling for dragehode, ...
  • Eurostat mandatory condition variables applied to Norway 

   Framstad, Erik; Czúcz, Balint; Nowell, Megan (NINA Report;2480, Research report, 2024)
   Framstad, E., Czúcz, B. & Nowell, M. 2024. Eurostat mandatory condition variables applied to Norway. NINA Report 2480. Norwegian Institute for Nature Research. As part of efforts to develop a European system for ecosystem ...
  • Evaluering av norsk skogvern i 2016. Dekning av mål for skogvernet og behov for supplerende vern 

   Framstad, Erik; Blindheim, Terje; Granhus, Aksel; Nowell, Megan; Sverdrup-Thygeson, Anne (NINA Rapport;1352, Research report, 2017)
   Framstad, E. (red.), Blindheim, T., Granhus, A., Nowell, M. og Sverdrup-Thygeson, A. 2017. Evaluering av norsk skogvern i 2016. Dekning av mål for skogvernet og behov for supplerende vern. – NINA Rapport 1352. 149 s. Vernet ...
  • Geografisk utbredelse av truede karplanter i Norge: modellering av hotspots 

   Olsen, Siri Lie; Hedger, Richard D.; Nowell, Megan; Hendrichsen, Ditte; Evju, Marianne (NINA Rapport;1572, Research report, 2018)
   Olsen, S.L., Hedger, R.D., Nowell, M., Hendrichsen, D. & Evju, M. 2018. Geografisk utbredelse av truede karplanter i Norge: modellering av hotspots. NINA Rapport 1572. Norsk institutt for naturforskning. Endret arealbruk ...
  • Hotspots for truede arter i Norge: karplanter, insekter og edderkoppdyr, sopp, lav og moser 

   Olsen, Siri Lie; Hedger, Richard D.; Hendrichsen, Ditte; Nowell, Megan; Dillinger, Benno; Syverhuset, Anne Olga; Evju, Marianne (NINA Temahefte;75, Report, 2020)
   Olsen, S. L., Hedger, R. D., Hendrichsen, D., Nowell, M., Dillinger, B, Syverhuset, A. O., & Evju, M. 2020. Hotspots for truede arter i Norge: karplanter, insekter og edderkoppdyr, sopp, lav og moser. NINA Temahefte 75. ...
  • Kartlegging av tomtereserver for fritidsbolig i Norge 

   Blumentrath, Stefan; Simensen, Trond; Nowell, Megan (NINA Rapport;2171, Research report, 2022)
   Blumentrath, S., Simensen, T. & Nowell, M. 2022. Kartlegging av tomtereserver for fritidsbolig i Norge. NINA Rapport 2171. Norsk institutt for naturforskning NINA har på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet ...
  • Landscape analysis of Old Natural Forest polygons identified from LiDAR data 

   Framstad, Erik; Nowell, Megan; Venter, Zander (NINA Report;1799, Research report, 2020)
   Framstad, E., Nowell, M. & Venter, Z. 2020. Landscape analysis of Old Natural Forest polygons identified from LiDAR data. NINA Report 1799. Norwegian Institute for Nature Research. This report presents results from a ...
  • Literature review of wetland remote sensing and mapping 

   Venter, Zander; Nowell, Megan; Bakkestuen, Vegar; Ruud, Audun; Kruse, Marion; Skrindo, Astrid Brekke; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Singsaas, Frode Thomassen (NINA Rapport;2014, Report, 2021)
   Venter, Z.S., Nowell, M.S., Bakkestuen, V., Ruud, A., Kruse, M., Skrindo, A.B., Kyrkjeeide, M.O. & Singsaas, F.T. 2021. Literature review of wetland remote sensing and mapping. NINA Rapport 2014. Norsk institutt for ...
  • Mapping urban tree canopy cover using airborne laser scanning. Applications to urban ecosystem accounting for Oslo 

   Hanssen, Frank; Barton, David N.; Nowell, Megan; Cimburova, Zofie (NINA Rapport;1677, Research report, 2019)
   Hanssen, F., D.N. Barton, M. Nowell, Z. Cimburova 2019. Mapping urban tree canopy cover using airborne laser scanning – applications to urban ecosystem accounting for Oslo. NINA Report 1677. Norwegian Institute for Nature ...
  • Overvåking av effekter av tiltak for seks trua arter og en naturtype i 2023 

   Roos, Ruben Erik; Evju, Marianne; Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Nowell, Megan (NINA Rapport;2377, Research report, 2023)
   Roos, R.E., Evju, M., Endrestøl, A., Hanssen, O., Nowell, M. 2023. Overvåking av effekter av tiltak for seks trua arter og en naturtype i 2023. NINA Rapport 2377. Norsk institutt for naturforskning. Norge har forpliktet ...
  • Pollinerende insekter. Tiltak for å øke mengden av gode leveområder 

   Skrindo, Astrid Brekke; Nowell, Megan; Eldegard, Katrine; Sydenham, Markus A. K. (NINA Temahefte;90, Book, 2023)
  • Remote Sensing of Environmental Variables for National Biodiversity Indicator Systems 

   DeStefano, Matteo; Nowell, Megan; Skarpaas, Olav; Nybø, Signe; Blumentrath, Stefan; Kermit, Martin; Salberg, Arnt-Børre; Bakkestuen, Vegar (Conference object, 2016-05-04)
  • Sentinel4Nature: Estimating environmental gradients and properties using remote sensing 

   Blumentrath, Stefan; Salberg, Arnt-Børre; Cimburova, Zofie; Bakkestuen, Vegar; Erikstad, Lars; Nowell, Megan; Kermit, Martin (NINA Rapport;1545, Research report, 2018)
   Blumentrath, S., Salberg, A.-B., Cimburova, Z., Bakkestuen, V., Erikstad, L., Nowell, M., Kermit, M. 2018. Sentinel4Nature: Estimating environmental gradients and properties using remote sensing. NINA Report 1545. Norwegian ...
  • Sentinel4Nature: Estimating environmental gradients and properties using remote sensing 

   Blumentrath, Stefan; Nowell, Megan; Salberg, Arnt-Børre; Kermit, Martin; Bakkestuen, Vegar; Erikstad, Lars; Bernhardt, Jacob Jeff (NINA Kortrapport;6, Research report, 2016-05-02)
   Blumentrath, S., Nowell, M, Salberg, A., Kermit, M., Bakkestuen, V., Erikstad, L., Bernhardt, J. J. 2016. Sentinel4Nature: Estimating environmental gradients and properties using remote sensing. - NINA Kortrapport 6. 20 ...
  • Slitasje og egnethet for stier brukt til sykling. En feltstudie og en GIS-modell 

   Evju, Marianne; Hedger, Richard; Nowell, Megan; Vistad, Odd Inge; Hagen, Dagmar; Jokerud, Mari; Olsen, Siri Lie; Selvaag, Sofie K.; Wold, Line C. (NINA Rapport;1880, Research report, 2020)
   Evju, M., Hedger, R., Nowell, M., Vistad, O.I., Hagen, D., Jokerud, M., Olsen, S.L., Selvaag, S.K. & Wold, L.C. 2020. Slitasje og egnethet for stier brukt til sykling. En feltstudie og en GIS-modell. NINA Rapport 1880. ...
  • Vindkraftkonsesjoner i forhold til WWFs kriterier for utbygging. Hva er status? 

   Nowell, Megan; Krange, Olve; Bakkestuen, Vegar; Ruud, Audun (NINA Rapport;1896, Research report, 2020)
   Nowell, M., Krange, O., Bakkestuen, V,. & Ruud, A. 2020. Vindkraftkonsesjoner i forhold til WWFs kriterier for utbygging. Hva er status? NINA Rapport 1896. Norsk Institutt for naturforskning. WWF har krav de mener bør ...