• Naturindeksen for skog på kommunenivå. Utprøving av metoder 

      Garnåsjordet, Per Arild; Aslaksen, Iulie; Framstad, Erik; Nilsen, Jan-Erik; Skarpaas, Olav (NINA Rapport;918, Research report, 2013)
      Store deler av Norges biologiske mangfold er knyttet til skog. Den praktiske skogforvaltningen foregår lokalt, både ved at kommunene etter skogloven er tillagt et betydelig ansvar og ved de enkelte skogeiernes aktive drift ...