• Bærekraftig småviltforvaltning som grunnlag for lokal verdiskapning: Oppsummering av workshop og dybdeintervjuer 

   Eriksen, Lasse F.; Grande, Jorunn; Moa, Pål F.; Nilsen, Erlend B. (NINA Rapport;1375, Research report, 2018)
   Eriksen, L.F., Grande, J., Moa, P.F., Rohde, T. & Nilsen, E.B. 2018. Bærekraftig småviltforvaltning som grunnlag for lokal verdiskapning: Oppsummering av workshop og dybdeintervjuer. NINA Rapport 1375. Norsk institutt for ...
  • Fjellrypeprosjektet i Lierne. Årsrapport 2015 

   Nilsen, Erlend B.; Pedersen, Hans Chr.; Brøseth, Henrik; Kleven, Oddmund; Moa, Pål F.; Hagen, Bjørn Roar (NINA Rapport;1217, Research report, 2015-12-01)
   Nilsen, E.B., Pedersen, H.C., Brøseth, H., Kleven, O., Moa, P.F. & Hagen, B.R. 2015. Fjellrypeprosjektet i Lierne: Årsrapport 2015. NINA Rapport 1217. 28 s. I denne rapporten oppsummerer vi feltaktivitet og enkelte ...
  • Hønsefuglportalen. Oppsummering av drift og utvikling i perioden 2013-2018 

   Kvasnes, Mikkel; Pedersen, Hans Chr.; Kjønsberg, Marius; Rød-Eriksen, Lars; Eriksen, Lasse F.; Bowler, Diana; Andersen, Oddgeir; Berge, Siw E.; Hagen, Bjørn R.; Moa, Pål F.; Nilsen, Erlend B. (NINA Rapport;1664, Research report, 2019)
   Kvasnes, M., Pedersen, H.C., Kjønsberg, M., Rød-Eriksen, L., Eriksen, L.F., Bowler, D., Andersen, O, Berge, S.E., Hagen, B.R., Moa, P.F. & Nilsen, E. B. 2019. Hønsefuglportalen. Oppsummering av drift og utvikling i perioden ...
  • Jakt i Lierne – Om smårovvilt, rev og hønsefugl. Rapport fra smårovvilt-prosjektet «Jakt-i-Lierne» 2014/15–2018/19 

   Rød-Eriksen, Lars; Moa, Pål F.; Eide, Nina E. (NINA Temahefte;79, Book, 2020)
   Rød-Eriksen, L., Moa, P. F. & Eide, N. E. (red.). 2020. Jakt i Lierne – Om smårovvilt, rev og hønsefugl. Rapport fra smårovvilt-prosjektet «Jakt-i-Lierne» 2014/15–2018/19. NINA Temahefte 79. Norsk institutt for naturforskning.