• Elvene rundt Trondheimsfjorden. Laks og verdiskaping. Oppsummeringsrapport – korrigert versjon 

   Kjelden, Jon; Krogdahl, Rune; Heggem, Vegard; Fiske, Peder; Hvidsten, Nils Arne; Baardsen, Sjur; Stensland, Stian; Aas, Øystein (NINA Temahefte;48, Book, 2012)
  • Fiskebiologiske undersøkelser og tiltak i Orklavassdraget. Årsrapport 2018 

   Solem, Øyvind; Ulvan, Eva Marita; Lamberg, Anders; Bergan, Morten Andre; Berg, Marius; Forseth, Torbjørn; Gabrielsen, Sven-Erik; Jensås, Jan Gunnar; Krogdahl, Rune; Kvingedal, Eli; Skoglund, Sigrid Østrem; Skår, Bjørnar; Wiers, Tore (NINA Rapport;1630, Research report, 2019)
   Solem, Ø., Ulvan, E.M., Lamberg, A., Bergan, M.A., Berg. M., Forseth, T., Gabrielsen, S.E., Jensås, J.G., Krogdahl, R., Kvingedal, E., Skoglund, S.Ø., Skår. B. & T. Wiers. 2019. Fiskebio-logiske undersøkelser og tiltak i ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser og tiltak i Orklavassdraget. Årsrapport 2019. Revidert utgave. 

   Solem, Øyvind; Ulvan, Eva Marita; Kvingedal, Eli; Lamberg, Anders; Bremset, Gunnbjørn; Berg, Marius; Skoglund, Sigrid; Forseth, Torbjørn; Saksgård, Randi J.; Krogdahl, Rune; Holthe, Espen (NINA Rapport;1786, Research report, 2020)
   Solem, Ø., Ulvan, E.M., Kvingedal, E., Lamberg, A., Bremset, G., Berg. M., Skoglund, S., Forseth, T., Krogdahl, R. & Holthe, E. 2020. Fiskebiologiske undersøkelser og tiltak i Orklavassdraget. Årsrapport 2019. Revidert ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser og tiltak i Orklavassdraget. Årsrapport 2020 

   Solem, Øyvind; Ulvan, Eva Marita; Lamberg, Anders; Foldvik, Anders; Sundt-Hansen, Line Elisabeth; Havn, Torgeir B.; Holthe, Espen; Forseth, Torbjørn; Jensås, Jan Gunnar; Krogdahl, Rune (NINA Rapport;1953, Research report, 2021)
   Solem, Ø., Ulvan, E.M., Lamberg, A., Foldvik, A., Sundt-Hansen, L.E., Havn, T.B., Holthe, E., Forseth, T., Jensås, J.G., Krogdahl. 2021. Fiskebiologiske undersøkelser og tiltak i Orklavassdraget. Årsrapport 2021. NINA ...
  • Genetisk kartlegging av kjønn hos laks fra skjellprøver innsamlet ved sportsfiske 

   Robertsen, Grethe; Ugedal, Ola; Ulvan, Eva Marita; Fiske, Peder; Karlsson, Sten; Rognes, Torstein; Krogdahl, Rune; Spets, Merethe Hagen; Florø-Larsen, Bjørn; Solem, Øyvind (NINA Rapport;1955, Research report, 2021)
   Robertsen, G., Ugedal, O., Ulvan E.M., Fiske, P., Karlsson, S., Rognes, T., Krogdahl, R., Spets, M.R., Florø-Larsen, B. & Solem, Ø. 2021. Genetisk kartlegging av kjønn hos laks fra skjellprøver innsamlet ved sportsfiske. ...
  • Resultater frafeltundersøkelser og problemkartlegging av sidevassdrag til Orkla. Kunnskapsgrunnlag for beregning av tapt areal og tiltaksforslag forsjøørretbekker i Orkla 

   Solem, Øyvind; Bergan, Morten André; Ulvan, Eva Marita; Berg, Marius; Holthe, Espen; Havn, Torgeir Børresen; Jensås, Jan Gunnar; Krogdahl, Rune; Lykkja, Odd; Bakkestuen, Vegar (NINA Rapport;1798, Research report, 2021)
   Solem, Ø., Bergan, M.A., Ulvan, E.M., Berg, M., Holthe, E., Havn, T.B., Jensås, J.G., Krogdahl, R., Lykkja, O. & Bakkestuen, V. 2021. Resultater fra feltundersøkelser og problemkartlegging av sidevassdrag til Orkla. ...
  • Tapt areal og redusert produksjonspotensial i sidevassdrag til Orkla. Sluttrapport for undersøkelser i perioden 2017-2019 

   Solem, Øyvind; Holthe, Espen; Bakkestuen, Vegar; Bergan, Morten André; Ulvan, Eva Marita; Berg, Marius; Havn, Torgeir Børresen; Jensås, Jan Gunnar; Krogdahl, Rune; Lykkja, Odd (NINA Rapport;1797, Research report, 2021)
   Solem, Ø., Holthe, E., Bakkestuen, V., Bergan, M.A., Ulvan, E.M., Berg, M., T.B., Havn, Jensås, J.G., Krogdahl, R. & Lykkja, O. 2021. Tapt areal og redusert produksjonspotensial i sidevassdragtil Orkla. Sluttrapport for ...
  • Tiltaksrettet kartlegging av sjøørretvassdrag i Orkla. Årsrapport 2017 

   Solem, Øyvind; Bergan, Morten A.; Turtum, Marte; Jensås, Jan Gunnar; Krogdahl, Rune; Ulvan, Eva Marita (NINA Rapport;1458, Research report, 2018)
   Solem, Ø., Bergan, M.A., Turtum, M., Jensås, J.G., Krogdahl, R. & Ulvan, E.M. 2018. Tiltaksret-tet kartlegging av sjøørretvassdrag i Orkla. Årsrapport 2017. NINA rapport 1458. Norsk institutt for naturforskning. Denne ...
  • Tiltaksrettet overvåking av villaks og rømt oppdrettslaks i Trondheimsfjorden og tilsluttende elver. 2013 

   Næsje, Tor; Aronsen, Tonje; Ulvan, Eva Marita; Jørrestol, Arne; Økland, Finn; Fiske, Peder; Østborg, Gunnel Marie; Diserud, Ola Håvard; Rognes, Torstein; Heggberget, Tor Gravråk; Krogdahl, Rune (NINA Rapport;1062, Research report, 2014-06)
   Næsje, T.F., Aronsen, T., Ulvan, E.M., Jørrestol, A., Økland, F., Fiske, F., Østborg, G., Diserud, O., Rognes, T., Heggberget, T.G., Krogdahl, R. 2014. Tiltaksrettet overvåking av villaks og rømt oppdrettslaks i Trondheimsfjorden ...
  • Tiltaksrettet overvåking av villaks og rømt oppdrettslaks i Trondheimsfjorden og tilsluttende elver. Resultater fra undersøkelsene i 2014, 2013 og 2012 

   Aronsen, Tonje; Næsje, Tor F.; Ulvan, Eva M.; Fiske, Peder; Jørrestol, Arne; Østborg, Gunnel; Krogdahl, Rune; Rognes, Torstein (NINA rapport;1194, Research report, 2016-01-15)
   Aronsen, T., Næsje, T.F., Ulvan, E.M., Fiske, F., Jørrestol, A., Østborg, G., Krogdahl, R & T. Rognes. 2015. Tiltaksrettet overvåking av villaks og rømt oppdrettslaks i Trondheimsfjorden og tilsluttende elver. Resultater ...
  • Ungfiskundersøkelser i Orkla. Årsrapport 2022 

   Havn, Torgeir B.; Ulvan, Eva Marita; Berg, Marius; Bøe, Kristin; Havn, Jonas B.; Tonstad, Astrid; Jensås, Jan Gunnar; Krogdahl, Rune; Solem, Øyvind (NINA Rapport;2265, Research report, 2023)
   Havn, T.B., Ulvan, E.M., Berg, M., Bøe, K., Havn, J.B., Tonstad, A., Jensås, J.G., Krogdahl, R. & Solem, Ø. 2023. Ungfiskundersøkelser i Orkla. Årsrapport 2022. NINA Rapport 2265. Norsk institutt for naturforskning. Ung ...