• An assessment of relative habitat use as a metric for species’ habitat association and degree of specialization 

   O'Reilly, Enya; Gregory, Richard D.; Aunins, Ainars; Brotons, Llúis; Chodkiewicz, Tomasz; Escandell, Virginia; Foppen, Ruud P. B.; Gamero, Anna; Herrando, Sergi; Jiguet, Frédéric; Kålås, John Atle; Kamp, Johannes; Klvanova, Alena; Lehikoinen, Aleksi; Lindström, Åke; Massimino, Dario; Øien, Ingar Jostein; Reif, Jiri; Šilarová, Eva; Teufelbauer, Norbert; Trautmann, Sven; van Turnhout, Chris; Vikstrøm, Thomas; Vorisek, Petr; Butler, Simon J. (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   In order to understand species’ sensitivity to habitat change, we must correctly determine if a species is associated with a habitat or not, and if it is associated, its degree of specialization for that habitat. However, ...
  • Heterogeneity among species and community dynamics – Norwegian bird communities as a case study 

   Solbu, Erik Blystad; Diserud, Ola Håvard; Kålås, John Atle; Engen, Steinar (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   We have in this study analysed bird communities across Norway with a heterogeneous species abundance model, where dynamical parameters can vary among species. Similarity in community composition over time, used as a measure ...
  • Lokalforankret forvaltning og nasjonal overvåking av småvilt : en kunnskapsoppsummering med anbefalinger for framtidig satsing 

   Brainerd, Scott M.; Pedersen, Hans Christian; Kålås, John Atle; Rolandsen, Christer Moe; Hoem, Stein; Storaas, Torstein; Kastdalen, Leif (NINA Rapport;38, Research report, 2005)
   Brainerd, S. M., Pedersen, H. C., Kålås, J. A., Rolandsen, C., Hoem, S. A., Storaas, T., og Kastdalen, L. 2005. Lokalforankret forvaltning og nasjonal overvåking av småvilt. En kunnskapsoppsummering med anbefalinger for ...
  • Miljøovervåking Tjeldbergodden. Metallinnhold i terrestriske næringskjeder, 2011–13 

   Kålås, John Atle; Sæther, Stein Are (NINA rapport;1055, Research report, 2014)
   Innhold av metaller og kalsium overvåkes i et utvalg av arter fra forskjellige næringskjeder i et område mellom Kjørsvik og Reinsjøen som forventes å være relativt sterkt utsatt ved eventuell luftforurensning fra ...
  • Monitoring methods for the Golden Eagle Aquila chrysaetos in Norway 

   Gjershaug, Jan Ove; Brøseth, Henrik; Kleven, Oddmund; Kålås, John Atle; Mattisson, Jenny; Tovmo, Mari (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Capsule: A description of the methods used for monitoring the Golden Eagle Aquila chrysaetos in Norway Aims: To provide a comprehensive description of monitoring methods. Methods: The intensive monitoring of the Golden ...
  • Natur i endring. Terrestrisk naturovervåking 1990-2002 

   Framstad, Erik; Bakkestuen, Vegar; Bruteig, Inga E.; Kålås, John Atle; Nygård, Torgeir; Økland, Rune H. (NINA Temahefte;24, Book, 2003)
   Framstad, E., Bakkestuen, V., Bruteig, I. E., Kålås, J. A., Nygård, T. & Økland, R. H. 2003. Natur i endring. Terrestrisk naturovervåking 1990-2002. - NINA Temahefte 24. 30pp.
  • Naturindeks for Norge – forslag til rammeverk 

   Nybø, Signe; Skarpaas, Olav; Framstad, Erik; Kålås, John Atle (NINA Rapport;347, Research report, 2008)
   Nybø, S. Skarpaas, O., Framstad, E. & Kålås, J.A. 2008. Naturindeks for Norge - forslag til rammeverk - NINA Rapport 347. 68 s. Regjeringen Stoltenberg 2006-dd. har nedfelt i sin Soria Moria erklæring: ”Regjeringen vil ...
  • Norsk hekkefuglovervåking 2021 – (TOV-E) 

   Kålås, John Atle; Øien, Ingar Jostein; Stokke, Bård Gunnar; Vang, Roald (NINA Rapport;2117, Research report, 2022)
   Kålås, J.A., Øien, I.J., Stokke, B.G. & Vang, R. 2022. Norsk hekkefuglovervåking 2021 – (TOV-E). NINA Rapport 2117. Norsk institutt for naturforskning. For 2021 ble det rapportert inn takseringsresultater for 435 av de ...
  • Program for terrestrisk naturovervåking (TOV). Dokumentasjon av overvåkingsområder, metoder og data 

   Framstad, Erik; Bakkestuen, Vegar; Halvorsen, Rune; Kålås, John Atle; Myklebost, Heidi; Nilsen, Erlend; Olsen, Siri Lie; Pedersen, Bård; Stokke, Bård; Økland, Tonje (NINA Rapport;1827, Research report, 2020)
   Framstad, E., Bakkestuen, V., Halvorsen, R., Kålås, J.A., Myklebost, H., Nilsen, E., Olsen, S.L., Pedersen, B., Stokke, B. & Økland, T. 2020. Program for terrestrisk naturovervåking (TOV). Dokumentasjon av overvåkingsområder, ...
  • Stort sett stabile fuglebestander i skogen 

   Kålås, John Atle; Øien, Ingar; Vang, Roald; Stokke, Bård Gunnar (Journal article, 2021)
  • Terrestrisk naturovervåking i 2013:Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. 

   Framstad, Erik; Aarrestad, Per Arild; Økland, Tonje; Evju, Marianne; Kålås, John Atle (NINA Rapport;1036, Research report, 2014)
   Overvåkingen i TOV omfatter viktige biologiske komponenter i vanlige boreale og lavalpine økosystemer. Det er forventet at overvåkingsvariablene vil respondere på ulike naturlige og menneskeskapte endringer. Her gis en ...
  • Terrestrisk naturovervåking. Smågnagere og fugl i TOV-områdene, 2004 

   Framstad, Erik; Kålås, John Atle (NINA Rapport;51, Research report, 2005)
   Framstad, E. og Kålås, J.A. (red.) 2005. Terrestrisk naturovervåking. Smågnagere og fugl i TOV-områdene. - NINA Rapport 51. 63 s.