• Alien plants, animals, fungi and algae in Norway: an inventory of neobiota 

   Sandvik, Hanno; Dolmen, Dag; Elven, Reidar; Falkenhaug, Tone; Forsgren, Elisabet; Hansen, Haakon; Hassel, Kristian; Husa, Vivian; Kjærstad, Gaute; Ødegaard, Frode; Pedersen, Hans Christian; Solheim, Halvor; Stokke, Bård Gunnar; Åsen, Per Arvid; Åström, Sandra Charlotte Helene; Brandrud, Tor Erik; Elven, Hallvard; Endrestøl, Anders; Finstad, Anders Gravbrøt; Fredriksen, Stein; Gammelmo, Øivind; Gjershaug, Jan Ove; Gulliksen, Bjørn; Hamnes, Inger Sofie; Hatteland, Bjørn Arild; Hegre, Hanne; Hesthagen, Trygve H.; Jelmert, Anders; Jensen, Thomas Correll; Johnsen, Stein Ivar; Karlsbakk, Egil; Magnusson, Christer; Nedreaas, Kjell Harald; Nordén, Björn; Oug, Eivind; Pedersen, Oddvar; Pedersen, Per Anker; Sjøtun, Kjersti; Skei, Jon Kristian; Solstad, Heidi; Sundheim, Leif; Swenson, Jon; Syvertsen, Per Ole; Talgø, Venche; Vandvik, Vigdis; Westergaard, Kristine Bakke; Wienerroither, Rupert; Ytrehus, Bjørnar; Hilmo, Olga; Henriksen, Snorre; Gederaas, Lisbeth (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   We present the results of an inventory and status assessment of alien species in Norway. The inventory covered all known multicellular neobiota, 2496 in total, 1039 of which were classified as naturalised. The latter ...
  • Alien species in Norway: results from quantitative ecological impact assessments 

   Sandvik, Hanno; Hilmo, Olga; Henriksen, Snorre; Elven, Reidar; Åsen, Per Arvid; Hegre, Hanne; Pedersen, Oddvar; Pedersen, Per Anker; Solstad, Heidi; Vandvik, Vigdis; Westergaard, Kristine Bakke; Ødegaard, Frode; Åström, Sandra Charlotte Helene; Elven, Hallvard; Endrestøl, Anders; Gammelmo, Øivind; Hatteland, Bjørn Arild; Solheim, Halvor; Nordén, Björn; Sundheim, Leif; Talgø, Venche; Falkenhaug, Tone; Gulliksen, Bjørn; Jelmert, Anders; Oug, Eivind; Sundet, Jan Henry; Forsgren, Elisabet; Finstad, Anders Gravbrøt; Hesthagen, Trygve H.; Nedreaas, Kjell Harald; Wienerroither, Rupert; Husa, Vivian; Fredriksen, Stein; Sjøtun, Kjersti; Steen, Henning; Hansen, Haakon; Hamnes, Inger Sofie; Karlsbakk, Egil; Magnusson, Christer; Ytrehus, Bjørnar; Pedersen, Hans Christian; Swenson, Jon; Syvertsen, Per Ole; Stokke, Bård Gunnar; Gjershaug, Jan Ove; Dolmen, Dag; Kjærstad, Gaute; Johnsen, Stein Ivar; Jensen, Thomas Correll; Hassel, Kristian; Gederaas, Lisbeth (Journal article, 2020)
   1. Due to globalisation, trade and transport, the spread of alien species is increasing dramatically. Some alien species become ecologically harmful by threatening native biota. This can lead to irreversible changes in ...
  • Bekjempelse av skjeggkre Ctenolepisma longicaudata - Tiltak og bestandsutvikling i enebolig 

   Johnsen, Stein Ivar (Journal article, 2019)
   Skjeggkre (Zygentoma; Lepismatidae – Ctenolepisma longicaudata) er et insekt som hører til børstehalene (Zygentoma) og er relativt nylig registrert i Norge (Mattson 2014). På grunn av klimatiske forhold forekommer ...
  • Biocide Treatment of Invasive Signal Crayfish: Successes, Failures and Lessons Learned 

   Peay, Stephanie; Johnsen, Stein Ivar; Bean, Colin W.; Dunn, Alison M.; Sandodden, Roar; Edsman, Lennart (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Signal crayfish, as an invasive alien species in Europe, have caused impacts on aquatic communities and losses of native crayfish. Eradication of recently established populations may be possible in small ponds (<2.5 ha) ...
  • Det ble så stille. Evaluering av effekten av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk 

   Aas, Øystein; Dervo, Børre Kind; Andersen, Oddgeir; Skurdal, Jostein; Johnsen, Stein Ivar; Åsen, Eli; Tangeland, Torvald (NINA rapport;449, Research report, 2009)
   Formålet med denne rapporten har vært å vurdere hvordan bortfallet av fiskeravgiften og fiske-fondet for innlandsfisk fra 2002 har virket på fiskedeltagelse, hindringer mot innlandsfiske og forvaltning og tiltak innenfor ...
  • Edelkreps (Astacus astacus) - Naturfaglig utredning og forslag til samordning av overvåkingsprogrammene for edelkreps og krepsepest 

   Johnsen, Stein Ivar; Vrålstad, Trude (NINA Rapport;1339, Research report, 2017)
   Johnsen, S.I. & Vrålstad, T. 2017. Edelkreps (Astacus astacus) - Naturfaglig utredning og forslag til samordning av overvåkingsprogrammene for edelkreps og krepsepest – NINA Rapport 1339. 39 s. Edelkreps (Astacus astacus) ...
  • Effekter av kalking på vannkvalitet, dyreplankton, bunndyr, fisk og fritidsfiske i Buskerud 1997-2007 

   Johnsen, Stein Ivar; Dervo, Børre; Garnås, E.; Nilssen, Jens Petter; Tysse, Åsmund; Wærvågen, Svein Birger (NINA Rapport;420, Research report, 2009)
   Johnsen, S.I., Dervo, B. K., Garnås, E., Nilssen, J. P., Tysse, Å. & Wærvågen, S. B. 2009. Effekter av kalking på vannkvalitet, dyreplankton, bunndyr, fisk og fritidsfiske i Buskerud 1997-2007. NINA Rapport 420. 43 s. + ...
  • Environmental DNA (eDNA) Monitoring of Noble Crayfish Astacus astacus in Lentic Environments Offers Reliable Presence-Absence Surveillance – But Fails to Predict Population Density 

   Johnsen, Stein Ivar; Strand, David; Rusch, Johannes; Vrålstad, Trude (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Noble crayfish is the most widespread native freshwater crayfish species in Europe. It is threatened in its entire distribution range and listed on the International Union for Concervation Nature- and national red lists. ...
  • Etablering av Kåja kraftverk i Gudbrandsdalslågen. Utredning av konsekvenser for harr, ørret og bunndyr 

   Museth, Jon; Johnsen, Stein Ivar; Kjærstad, Gaute; Teigen, Jan; Kraabøl, Morten; Arnekleiv, Jo Vegar (NINA Rapport;899, Research report, 2013-02)
   Bakgrunn: Opplandskraft DA sendte i februar 2010 meldinga om Kåja kraftverk ut på høring (Opplandskraft 2010). Prosjektet omfatter ingen nye reguleringer, men vil føre til hydrologiske endringer over en strekning på 4.8 ...
  • Fangsthistorikk og bestandsvurderinger av mjøsørret. Med hovedvekt på kultiveringen av hunderørret 

   Kraabøl, Morten; Museth, Jon; Johnsen, Stein Ivar (NINA Rapport;485, Research report, 2009)
   Kraabøl, M., Museth, J. & Johnsen, S.I. 2009. Fangsthistorikk og bestandsvurderinger av mjøsørret. Med hovedvekt på kultiveringen av hunderørret - NINA Rapport 485. 43 s. I forbindelse med krav om miljørevisjon av Hunderfossen ...
  • Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Fundin, Oppdal og Folldal kommuner 

   Johnsen, Stein Ivar; Museth, Jon; Sandlund, Odd Terje; Rognerud, Sigurd; Dokk, John Gunnar (NINA Rapport;966, Research report, 2013-08)
   Etter reguleringen av Fundin i 1970 er det gjennomført én fiskebiologisk undersøkelse i 1981, samt gjennomført et enkelt prøvefiske og samlet inn fangstskjemaer i hvert av årene 1999- 2001. Da det var over 10 år siden ...
  • Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Tokkeåi og Bandakdeltaet. Resultater fra undersøkelsene i 2012 

   Kraabøl, Morten; Braband, Åge; Bremnes, Trond; Dokk, John Gunnar; Johnsen, Stein Ivar; Pavels, Henning; Saltveit, Svein Jakob; Schartum, Eivind (NINA Rapport;955, Research report, 2013-06)
   I denne årsrapporten presenteres de viktigste resultatene fra undersøkelsene i 2012 i det fire-årige undersøkelsesprogrammet «Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Tokkeåi». I forbindel-se med revisjon av Hogga dam ble det ...
  • Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Tokkeåi og Bandakdeltaet. Sluttrapport for perioden 2010-2013 

   Kraabøl, Morten; Braband, Åge; Bremnes, Trond; Heggenes, Jan; Johnsen, Stein Ivar; Saltveit, Svein Jakob; Pavels, Henning (NINA rapport;1050, Research report, 2015)
   Kraabøl, M., Brabrand, Å, Bremnes, T., Heggenes, J., Johnsen, S. I., Pavels, H., Saltveit, S. J. 2015. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Tokkeåi. Sluttrapport for perioden 2010-2013 - NINA Rap-port 1050. 99 sider + ...
  • Ferskvannsbiologiske undersøkelser og vurderinger i Øvre Lærdalselva. Biologidel til driftsplan for Borgundelva og Smedøla 

   Kraabøl, Morten; Johnsen, Stein Ivar (NINA Rapport;776, Research report, 2012)
   Denne rapporten beskriver det biologiske grunnlaget for driftsplanarbeidet i Øvre lærdalselva. Hovedfokus har vært å utrede fiskeressursene på elvestrekningen, og gi faglige råd om mulig-hetene for utvikling av fisketurisme ...
  • Ferskvannsøkologiske undersøkelser i Tokkeåi og Bandakdeltaet – Resultater fra undersøkelsene i 2010 og videre fremdrift 

   Kraabøl, Morten; Johnsen, Stein Ivar; Dokk, John Gunnar (NINA rapport;721, Research report, 2011)
   Kraabøl, M., Johnsen, S.I. & Dokk, J.G. 2011. Ferskvannsøkologiske undersøkelser i Tokkeåi og Bandakdeltaet – Resultater fra undersøkelsene i 2010 og videre fremdrift - NINA Rapport 721, 25 s. Bakgrunn: Tillatelse til ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Bandak og Tokkeåi 2011 

   Johnsen, Stein Ivar; Kraabøl, Morten; Brabrand, Åge; Saltveit, Svein Jakob; Dokk, John Gunnar; Pavels, Henning (NINA Rapport;862, Research report, 2012)
   Johnsen, S.I., Kraabøl, M., Brabrand, Å., Saltveit, S.J., Dokk, J.G. og Pavels, H. 2012. Fiskebiologiske undersøkelser i Bandak og Tokkeåi 2011. - NINA Rapport 862. 50 s. Det har ikke vært gjennomført større fiskebiologiske ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Einunna, Folldal kommune 

   Johnsen, Stein Ivar; Dokk, John Gunnar (NINA Rapport;1108, Research report, 2016-03-03)
   Johnsen S.I. & Dokk, J.G 2016. Fiskebiologiske undersøkelser i Einunna, Folldal kommune - NINA Rapport 1108. 21 s. På oppdrag fra Glommen og Laagen Brukseierforening (GLB) utførte Norsk institutt for naturforskning (NINA) ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Hyllsjøene i Engerdal kommune 

   Johnsen, Stein Ivar; Dokk, John Gunnar (NINA Rapport;1378, Research report, 2017)
   Johnsen, S. I. & Dokk, J. G. 2017. Fiskebiologiske undersøkelser i Hyllsjøene i Engerdal kommune - NINA Rapport 1378. 22 s. Hyllsjøene i Engerdal kommune, er sammen med Hundsjøen inntaksmagasiner for Hylla kraftverk. Hylla ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Marsjøen, Folldal kommune 

   Johnsen, Stein Ivar; Dokk, John Gunnar (NINA Rapport;1107, Research report, 2016-03-29)
   Johnsen, S. I. & Dokk, J. G. Fiskebiologiske undersøkelser i Marsjøen, Folldal kommune - NINA Rapport 1107. 19 s. I forbindelse med at Folldal Fjellstyre skulle gjennomføre et prøvefiske i Marsjøen i 2014, ble NINA ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i regulerte innsjøer i Aura- og Gryttenvassdraget høsten 2007 

   Hesthagen, Trygve H.; Johnsen, Stein Ivar; Fløystad, Leidulf; Saksgård, Randi J.; Ugedal, Ola (NINA Rapport;343, Research report, 2008)
   Hesthagen, T., Johnsen, S.I., Fløystad, L., Saksgård, R. & Ugedal, O. 2008. Fiskebiologiske undersøkelser i regulerte innsjøer i Aura- og Gryttenvassdraget høsten 2007. - NINA Rapport 343. 56 s. Rapporten omhandler ...