• Future forest distribution on Finnmarksvidda, North Norway 

   Karlsen, Stein Rune; Tømmervik, Hans; Johansen, Bernt; Riseth, Jan Åge (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Finnmarksvidda is Norway’s largest mountain plateau, located in the Arctic/alpineboreal transition area. The area is also a central winter grazing area for the reindeer herds of the indigenous Sámi people. This study ...
  • Habitatmodell for lirype i Finnmark 

   Pedersen, Åshild Ø.; Jepsen, Jane Uhd; Biuw, Martin; Johansen, Bernt (NINA rapport;845, Research report, 2012)
   Pedersen, Å.Ø., Jepsen, J.U., Biuw, M. & Johansen, B. 2012. Habitatmodell for lirype i Finnmark – NINA Rapport 845, 36 s. I 2010 tok Finnmarkseiendommen (FeFo) initiativ til å utvikle en regional prediktiv habitatmodell ...
  • Inngrepseffekter på reindrifta i Troms. Kunnskapsgrunnlag for regionalt planarbeid 

   Riseth, Jan Åge; Johansen, Bernt (Journal article, 2022)
   Som et grunnlagsarbeid for det regionale planarbeidet for reindrifta i Troms gjennomførte Norut (som ble fusjonert inn i NORCE i 2019) på oppdrag for Troms fylkeskommune en inngrepsanalyse. Formålet med arbeidet var å gi ...
  • Langtidsvirkninger på naturmiljøet av Forsvarets virksomhet i Troms 

   Tømmervik, Hans; Erikstad, Lars; Jacobsen, Karl-Otto; Strann, Karl Birger; Bakkestuen, Vegar; Aarrestad, Per Arild; Yoccoz, Nigel Gilles; Hagen, Dagmar; Johnsen, Trond Vidar; Johansen, Bernt; Høgda, Kjell Arild; Ahmed, Said Hassan; Dahl, Rolv; Bargel, Terje Harald; Olsen, Lars (NINA Rapport;49, Research report, 2005)
   Tømmervik, H., Erikstad, L., Jacobsen, K.-O., Strann, K.-B., Bakkestuen, V., Aarrestad, P.A., Yoccoz, N., Hagen, D., Johnsen, T.V., Johansen, B., Høgda, K.A., Ahmed, S.H., Dahl, R., Bargel, T.H., Olsen, L. 2005. ...
  • Monitoring cultural heritage environments in Svalbard – Smeerenburg, a whaling station on Amsterdam Island 

   Thuestad, Alma Elizabeth; Tømmervik, Hans; Solbø, Stian; Barlindhaug, Stine; Flyen, Anne Cathrine; Myrvoll, Elin Rose; Johansen, Bernt (Peer reviewed; Journal article, 2015)
   Cultural environments are not static and unchanging, they are subject to a number of site transfor-mation processes. Environmental hazards and human activity are among the primary degradation parameters for cultural heritage ...
  • Områderegulering for Halkavarre skyte- og øvingsfelt, Porsanger kommune. Konsekvensutredning naturmangfold 

   Bjerke, Jarle W.; Jacobsen, Karl-Otto; Johansen, Bernt; Nilsen, Stein Ørjan (NINA Rapport;1403, Research report, 2018)
   Bjerke, J.W., Jacobsen, K.-O., Johansen, B. & Nilsen, S.Ø. 2018. Områderegulering for Halkavarre skyte- og øvingsfelt, Porsanger kommune. Konsekvensutredning naturmangfold. NINA Rapport 1403. Norsk institutt for naturforskning. ...
  • Overvåking av vinterbeiter i Indre Finnmark 2013. Resultater fra feltrutene 

   Tømmervik, Hans; Bjerke, Jarle W.; Laustsen, K*; Johansen, Bernt; Karlsen, Stein Rune (NINA Rapport;1066, Research report, 2014)
   Dát raporta lea joatkka 1998:s álggahuvvon ”Sis-Finnmárkku goziheapmi” mii čuovvoluvvui fealttas sihke 2005/2006 ja 2010. Dát raporta lea fealtaiskkademiid vuođul mat dahkkojuvvojedje 2013:s ja sisttisdollet eananregistreremiid ...
  • Overvåking av vinterbeiter i Vest-Finnmark og Karasjok 1998-2005-2010 - Resultater fra feltrutene 

   Tømmervik, Hans; Johansen, Bernt; Karlsen, Stein Rune; Ihlen, Per G. (NINA rapport;745, Research report, 2011)
   Tømmervik, H., Johansen, B., Karlsen, S.R. & Ihlen, P.G. 2011. Overvåking av vinterbeiter i Vest-Finnmark og Karasjok 1998- 2005-2010 - Resultater fra feltrutene. NINA Rapport 745, 65 s Reindriftsforvaltningen i Alta ...
  • Snow season variability in a boreal-Arctic transition area monitored by MODIS data 

   Malnes, Eirik; Karlsen, Stein Rune; Johansen, Bernt; Bjerke, Jarle W.; Tømmervik, Hans (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The duration and extent of snow cover is expected to change rapidly with climate change. Therefore, there is a need for improved monitoring of snow for the benefit of forecasting, impact assessments and the population ...
  • Vegetasjonskart over Svalbard basert på satellittdata. Dokumentasjon av metoder og vegetasjonsbeskrivelser 

   Johansen, Bernt; Tømmervik, Hans; Karlsen, Stein Rune (NINA Rapport;456, Research report, 2009)
   Johansen, B., Tømmervik, H. & Karlsen, S.R. 2009. Vegetasjonskart over Svalbard basert på satellittdata. Dokumentasjon av metoder og vegetasjonsbeskrivelser. NINA Rapport 456. 54 s. I plantegeografisk sammenheng inndeles ...
  • Where do the treeless tundra areas of northern highlands fit in the global biome system: toward an ecologically natural subdivision of the tundra biome 

   Virtanen, Risto; Oksanen, Lauri Kalervo; Oksanen, Tarja Maarit; Cohen, Juval; Forbes, Bruce C.; Johansen, Bernt; Käyhkö, Jukka; Olofsson, Johan; Pulliainen, Jouni; Tømmervik, Hans (Peer reviewed; Journal article, 2015)
   According to some treatises, arctic and alpine sub-biomes are ecologically similar, whereas others find them highly dissimilar. Most peculiarly, large areas of northern tundra highlands fall outside of the two recent ...