• Effektovervåking av trua arter og naturtyper: Forslag til videreutvikling for dragehode, honningblom, elvesandjeger og klippeblåvinge 

   Roos, Ruben Erik; Evju, Marianne; Nowell, Megan; Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Hansen, Jenny; Jansson, Ulrika; Olsen, Siri Lie; Stabbetorp, Odd E. (NINA Rapport;2263, Research report, 2023)
   Roos, R. E., Evju, M., Nowell, M., Endrestøl, A., Hanssen, O. Hansen, J., Jansson, U., Olsen, S. L. & Stabbetorp, O. E. 2023. Effektovervåking av trua arter og naturtyper: Forslag til videreutvikling for dragehode, ...
  • Fremmede karplanter langs Sporveiens strekninger innenfor Oslo kommune. Kartlegging av utvalgte T-bane- og trikkelinjer 

   Jansson, Ulrika; Mienna, Ida Marielle; Stabbetorp, Odd (NINA Rapport;2381, Research report, 2024)
   Jansson, U. Mienna, I.M. & Stabbetorp, O. 2024. Fremmede arter langs Sporveiens strekninger innenfor Oslo kommune. Kartlegging av utvalgte T-bane- og trikkelinjer. NINA Rapport 2381. Norsk institutt for naturforskning NINA ...
  • Kartlegging av naturverdier ved Hestejordene, Groruddalen i Oslo. Naturtypekartlegging etter DN-håndbok 13 og Miljødirektoratets instruks 

   Bendiksen, Egil; Jansson, Ulrika (NINA Rapport;2459, Research report, 2024)
   Rapporten publiseres høsten 2024
  • Nasjonal kartlegging av grønn infrastruktur. De første nasjonale kartene for solitære bier, elg, edellauvskog og andre treslag 

   Panzacchi, Manuela; van Moorter, Bram; Sydenham, Markus A.K.; Thorsen, Neri Horntvedt; Niebuhr, Bernardo Brandão; Stange, Erik; Jansson, Ulrika; Nordén, Björn; Hofgaard, Annika; Rusch, Graciela; Rolandsen, Christer M.; Solberg, Erling (NINA Rapport;2371, Research report, 2024)
   Abstract in English below Panzacchi, M., van Moorter, B., Sydenham, M.A.K., Horntvedt Thorsen, N., Niebuhr, B.B., Stange, E., Jansson, U., Nordén, B, Hofgaard, A., Rusch, G., Rolandsen, C. & Solberg E. 2024. Nasjonal ...
  • Oppfølging av «Trua natur». Oppdaterte kunnskapsgrunnlag og forslag til videreutvikling av metodikk 

   Kyrkjeeide, Magni Olsen; Evju, Marianne; Pedersen, Bård; Magnussen, Kristin; Dervo, Børre; Handberg, Øyvind Nystad; Bakkestuen, Vegar; Mjelde, Marit; Brandrud, Tor Erik; Jansson, Ulrika; Øien, Dag-Inge; Gundersen, Hege; Lyngstad, Anders; Christie, Hartvig; Hamre, Øyvind; Daverdin, Marc (NINA Rapport;2136, Research report, 2022)
   Kyrkjeeide, M.O., Evju, M., Pedersen, B., Magnussen, K., Dervo, B., Handberg, Ø.N., Bakkestuen, V., Mjelde, M., Brandrud, T.E., Jansson, U., Øien, D.-I., Gundersen, H., Lyngstad, A., Christie, H., Hamre, Ø. & Daverdin, M. ...
  • Overvåking av dragehode Dracocephalum ruyschiana. Årsrapport 2023 

   Evju, Marianne; Grainger, Matthew; Jansson, Ulrika; Olsen, Siri Lie; Roos, Ruben E.; Skarpaas, Olav; Larsen, Bjørn Harald; Høitomt, Geir (NINA Rapport;2440, Research report, 2024)
   Evju, M., Grainger, M., Jansson, U., Olsen, S.L., Roos, R.E., Skarpaas, O., Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2024. Overvåking av dragehode Dracocephalum ruyschiana. Årsrapport 2023. NINA Rapport 2440. Norsk institutt for ...
  • Overvåking av spredningsveien import av planteprodukter. Basisovervåking 2022 

   Davey, Marie L.; Westergaard, Kristine Bakke; Endrestøl, Anders; Farsund, Peter Groth; Hanssen, Oddvar; Jansson, Ulrika; Dahle, Sondre; Fossøy, Frode; Åström, Jens; Staverløkk, Arnstein (NINA Rapport;2209, Research report, 2023)
   Davey, M.L., Westergaard, K.B., Endrestøl, A., Farsund, P.G., Hanssen, O., Jansson, U., Dahle, S., Fossøy, F., Åström, J. & Staverløkk, A. 2022. Overvåking av spredningsveien import av planteprodukter. Basisovervåking 2022. ...
  • Restaurerbar natur i Nordre Follo 

   Skrindo, Astrid Brekke; Simensen, Trond; Jansson, Ulrika; Bakkestuen, Vegar; Dervo, Børre; Hagen, Dagmar; Mehlhoop, Anne Catriona; Museth, Jon; Singsaas, Frode Thomassen (NINA Rapport;2314, Research report, 2023)
   Skrindo, A.B., Simensen, T., Jansson, U., Bakkestuen, V., Dervo, B., Hagen, D., Mehlhoop, A.C., Museth, J. & Singsaas, F.T. 2023. Restaurerbar natur Nordre Follo. NINA Rapport 2314. Norsk institutt for naturforskning Nordre ...
  • Utvikling av grøftekart i myr og torvmark i Norge med hjelp av dyplæring 

   Jansson, Ulrika; Bakkestuen, Vegar; Lyngstad, Anders; Mienna, Ida Marielle (NINA Rapport;2443, Research report, 2024)
   Jansson, U., Bakkestuen, V., Lyngstad, A. & Mienna, I.M. 2024. Utvikling av grøftekart i myr og torvmark i Norge med hjelp av dyplæring. NINA Rapport 2443. Norsk institutt for naturforskning. Store arealer myr og torvmark ...
  • Økt kunnskap om karbon i jord i Bergen, Stavanger, Trondheim og Oslo 

   Bargmann, Tessa; Jansson, Ulrika; Silvennoinen, Hanna; Rusch, Graciela M.; Jokerud, Mari; White, Lajla Tunaal; Nordén, Jenni; Johannesson, Carl-Fredrik; Teien, Kristin Thorsrud; Singsaas, Frode Thomassen; Bredin, Yennie; Junker, Eivind (NINA Rapport;2297, Research report, 2023)
   Bargmann, T., Jansson, U., Silvennoinen, H., Rusch, G.M., Jokerud, M., White, L.T., Nordén, J., Johannesson, C.F., Teien, K.T., Singsaas, F.T., Bredin, Y. & Junker, E. 2023. Økt kunnskap om karbon i jord i Bergen, Stavanger, ...