• Assessment of the risk to Norwegian biodiversity and aquaculture from pink salmon (Oncorhynchus gorbuscha). Scientific Opinion of the Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered Species of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment 

   Hindar, Kjetil; Hole, Lars Robert; Kausrud, Kyrre Linné; Malmstrøm, Martin; Rimstad, Espen; Robertson, Lucy; Sandlund, Odd Terje; Thorstad, Eva Bonsak; Vollset, Knut; de Boer, Hugo; Eldegard, Katrine; Järnegren, Johanna; Kirkendall, Lawrence Richard; Måren, Inger Elisabeth; Nilsen, Erlend Birkeland; Rueness, Eli Knispel; Nielsen, Anders; Velle, Gaute (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The Norwegian Environment Agency and the Norwegian Food Safety Authority asked the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment to assess the risk to Norwegian biodiversity, to the productivity of native salmonid ...
  • Biologiske miljøundersøkelser av Søra og Gaula etter diesellekkasje fra Statoilstasjonen på Klett 

   Bergan, Morten Andre; Bongard, Terje; Forsgren, Elisabet; Hanssen, Oddvar; Järnegren, Johanna (NINA Rapport;1105, Research report, 2015)
   Morten Bergan, Terje Bongard, Elisabet Forsgren, Oddvar Hanssen, Johanna Järnegren. 2015. Biologiske miljøundersøkelser av Søra og Gaula etter diesel-lekkasje fra Statoilstasjonen på Klett – NINA Rapport 1105. 76 s. Et ...
  • Computer vision enables short- and long-term analysis of Lophelia pertusa polyp behaviour and colour from an underwater observatory 

   Osterloff, Jonas; Nilssen, Ingunn; Järnegren, Johanna; Van Engeland, Tom; Buhl-Mortensen, Pål; Nattkemper, Tim W. (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   An array of sensors, including an HD camera mounted on a Fixed Underwater Observatory (FUO) were used to monitor a cold-water coral (Lophelia pertusa) reef in the Lofoten-Vesterålen area from April to November 2015. ...
  • Degenerative Encephalopathy in Nova Scotia Duck Tolling Retrievers Presenting with a Rapid Eye Movement Sleep Behavior Disorder 

   Barker, Emi N; Dawson, LJ; Rose, Jeremy H; Van Meervenne, Sofie; Frykman, Ole; Rohdin, Cecilia; Leijon, Alexandra; Soerensen, K Elisabeth; Järnegren, Johanna; Johnson, GC; O'Brien, Dennis P; Granger, Nicolas (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   Background:Neurodegenerative diseases are a heterogeneous group of disorders characterized by loss of neurons and arecommonly associated with a genetic mutation.Hypothesis/Objectives:To characterize the clinical and ...
  • Effekter av organisk utslipp fra havbruk i Norge – en kunnskapsoppsummering 

   Uglem, Ingebrigt; Järnegren, Johanna; Bloecher, Nina (NINA Rapport;1884, Research report, 2020)
   Uglem I, Järnegren J, Bloecher N. 2020. Effekter av organisk utslipp fra havbruk i Norge – en kunnskapsoppsummering. NINA Rapport 1884. Norsk institutt for naturforskning. Denne rapporten er en del av prosjektet «Kunnskaps- ...
  • Egenskapsbank for arter. Anbefalinger til innhold og struktur for en egenskapsliste 

   Sandvik, Hanno; Evju, Marianne; van der Meeren, Gro I.; Arneberg, Per; Brandrud, Tor Erik; Gjershaug, Jan Ove; Hesthagen, Trygve; Järnegren, Johanna; Moy, Frithjof; Naustvoll, Lars-Johan; Nordén, Jenni; Rusch, Graciela; Sandlund, Odd Terje; Ødegaard, Frode (NINA Rapport;1514, Research report, 2018)
   Egenskaper avgjør ikke bare artenes krav til abiotiske og biotiske miljøbetingelser samt følsom-heten for endringer i disse, men også artenes evne til selv å påvirke og endre miljøbetingelsene, inkludert livsforholdene for ...
  • Embryogenesis and Larval Biology of the Cold-WaterCoral Lophelia pertusa 

   Larsson, Ann I.; Järnegren, Johanna; Strömberg, Susanna M.; Dahl, Mikael P.; Lundälv, Tomas; Brooke, Sandra (Peer reviewed; Journal article, 2014)
   Cold-water coral reefs form spectacular and highly diverse ecosystems in the deep sea but little is known about reproduction, and virtually nothing about the larval biology in these corals. This study is based on data ...
  • Environmental impacts of floating bridges 

   Follestad, Arne; Järnegren, Johanna; Mul, Evert Johannes; Rosten, Carolyn; Singsaas, Frode Thomassen (NINA Report;2057, Research report, 2022)
   Follestad, A., Järnegren, J., Mul, E.J., Rosten, C. & Singsaas, F.T. 2022. Environmental impacts of floating bridges. NINA Report 2057. Norwegian Institute for Nature Research. The Norwegian government has an ambition of ...
  • Lophelia pertusa in Norwegian waters. What have we learned since 2008? 

   Järnegren, Johanna; Kutti, Tina (NINA Rapport;1028, Research report, 2014)
   Järnegren, J. & Kutti, T. 2014. Lophelia pertusa in Norwegian waters. What have we learned since 2008? – NINA Report 1028. 40 pp. This report was requested by the Norwegian Environment Agency as a platform of knowledge ...
  • Marin fauna i Gaulosen – Trondheimsfjorden. Et foreslått marint verneområde 

   Järnegren, Johanna; Forsgren, Elisabet; Sneli, Jon-Arne (NINA Rapport;1097, Research report, 2014)
   På oppdrag av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er foreliggende undersøkelse gjennomført av NINA og NTNU for å gi mer informasjon om den marine faunaen i Gaulosen i forbindelse med beslutning om nye marine verneområder i Norge. ...
  • Metodikk for å fastsette miljømål for sterkt modifiserte vannforekomster. Auravassdraget som eksempel 

   Finstad, Anders Gravbrøt; Barton, David Nicholas; Jensen, Arne Johan; Johnsen, Bjørn Ove; Järnegren, Johanna; Sandlund, Odd Terje (NINA Rapport;292, Research report, 2007)
   Finstad, A.G., Barton, D.N., Jensen, A.J., Johnsen, B.O., Järnegren, J. & Sandlund, O.T. 2007. Metodikk for å fastsette miljømål for sterkt modifiserte vannforekomster. Auravassdraget som eksempel. – NINA Rapport 292, 93 ...
  • Norwegian marine ecosystems – are northern ones more vulnerable to pollution from oil than southern ones? 

   Forsgren, Elisabet; Christensen-Dalsgaard, Signe; Fauchald, Per; Järnegren, Johanna; Næsje, Tor (NINA Rapport;514, Research report, 2009)
   Forsgren, E., Christensen-Dalsgaard, S., Fauchald, P, Järnegren, J. & Næsje, T. F. 2009. Norwegian marine ecosystems – are northern ones more vulnerable to pollution from oil than southern ones? – NINA Report 514. 32 ...
  • The occurrence of the cold-water coral Lophelia pertusa (Desmophyllum pertusum) on Equinor oil and gas structures in the North Sea 

   Järnegren, Johanna (NINA Report;2457, Research report, 2024)
   This report has restricted access
  • Overvåkning av rømt oppdrettslaks i elv og sjø etter rømming fra havmerd i Frohavet høsten 2018 

   Aronsen, Tonje; Järnegren, Johanna; Berntsen, Henrik Hårdensson; Florø-Larsen, Bjørn; Holthe, Espen; Ulvan, Eva M.; Bremset, Gunnbjørn; Sollien, Vegard P.; Østborg, Gunnel M.; Lamberg, Anders; Næsje, Tor F. (NINA Rapport;1700, Research report, 2019)
   Aronsen, T., Järnegren, Berntsen, H.H., Florø-Larsen, B., Holthe, E. Ulvan, E.M., Bremset, G., Sollien, V.P., Østborg, G.M., Lamberg, A., Næsje, T.F. 2019. Overvåkning av rømt oppdrettslaks i elv og sjø etter rømming fra ...
  • Telling av oppvandrende fisk i Mandalselva ved bruk av DIDSON. En pilotstudie 

   Järnegren, Johanna; Balk, Helge; Uglem, Ingebrigt; Forseth, Torbjørn (NINA rapport;636, Research report, 2011)
   Järnegren, J., Balk, H., Uglem, I., Forseth, T. 2011. Telling av oppvandrende fisk i Mandalselva ved bruk av DIDSON – en pilotstudie. - NINA Rapport 636. 22 s. Moderne forvaltning av norske laksebestander basert på ...
  • Tiltak for å ta vare på truet natur. Kunnskapsgrunnlag for 90 truete arter og 33 truete naturtyper 

   Aalberg Haugen, Inger Marie; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Bjerke, Jarle W.; Brandrud, Tor Erik; Hegre, Hanne; Jokerud, Mari; Vange, Vibekke; Westergaard, Kristine Bakke; Øien, Dag-Inge; Myklebost, Heidi; Hanssen, Oddvar; Hassel, Kristian; Järnegren, Johanna; Endrestøl, Anders; Lyngstad, Anders; Nordén, Jenni; Dervo, Børre; Evju, Marianne; Mjelde, Marit; Nordén, Bjørn; Christie, Hartvig; Gjershaug, Jan Ove; Pedersen, Bård; Austrheim, Gunnar; Mattisson, Jenny; Ødegaard, Frode; Handberg, Øyvind Nystad; Magnussen, Kristin; Dombu, Siri Voll; Ruano, Monica; Daverdin, Marc; Jackson, Craig Ryan; Hanssen, Frank; Dervo, Bjørnar; Singsaas, Frode Thomassen (NINA Rapport;1646, Research report, 2019)
   Aalberg Haugen, I.M., Kyrkjeeide, M.O., Bjerke, J.W, Brandrud, T.E., Hegre, H., Jokerud, M., Vange, V., Westergaard, K.B., Øien, D.-I., Myklebost, H., Hanssen, O., Hassel, K., Järnegren, J., Endrestøl, A., Lyngstad, A., ...
  • Utredning av konsekvenser for naturmiljø og biologisk mangfold ved utvidelse av anlegg ved Skretting AS, Averøy (revidert utgave) 

   Forsgren, Elisabet; Bergan, Morten; Bongard, Terje; Järnegren, Johanna; Larsen, Bjørn Mejdell; Aarrestad, Per Arild (NINA Rapport;1211b, Research report, 2016-02-17)
   Forsgren, E., Bergan, M., Bongard, T., Järnegren, J., Mejdell Larsen, B. & Aarrestad, P.A. 2016. Utredning av konsekvenser for naturmiljø og biologisk mangfold ved utvidelse av anlegg ved Skretting AS, Averøy (revidert ...