• Beitelag: sosiale nettverk med betydning for helse og livskvalitet? 

   Helgesen, Hilde (Journal article, 2023)
   I denne artikkelen beskriver jeg hvordan beitelag planlegger, organiserer og utfører sine fellesoppgaver gjennom både formelle og uformelle avtaler. Datainnsamlingen baserer seg på kvalitative intervjuer med ledere for ...
  • De mange måtene å se skog på 

   Olsen, Siri Lie; Follo, Gro; Helgesen, Hilde; Kvakkestad, Valborg (Journal article, 2019)
  • Restaurering av edelløvskog – holdninger, muligheter og virkemidler 

   Kvakkestad, Valborg; Helgesen, Hilde; Flø, Bjørn Egil; Nordén, Björn; Rønningen, Katrina; Rørstad, Per Kristian (Journal article, 2021)
   I Norge regnes flere varianter av edelløvskog som truet. På Østlandet finnes det gjengrodde jordbruks- og skoglandskap hvor skjøtselstiltak kan bidra til å gjenskape edelløvskogen. Formålet med denne artikkelen er å ...