• Escaped farmed Atlantic salmon in Norwegian rivers during 1989–2013 

   Diserud, Ola Håvard; Fiske, Peder; Sægrov, Harald; Urdal, K.; Aronsen, Tonje; Lo, Håvard; Barlaup, Bjørn Torgeir; Niemela, Eero; Orell, P.; Erkinaro, J.; Lund, Roar A.; Økland, Finn; Østborg, Gunnel Marie; Hansen, Lars Petter; Hindar, Kjetil (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   We report on the data from an extensive monitoring programme for the occurrence of escaped farmed Atlantic salmon (Salmo salar) in Norwegian rivers for 25 years. This monitoring started as a 3-year research programme in ...
  • Evaluering av oppleieordningen av kilenotfiske etter laks i Trondheimsfjorden 

   Fiske, Peder; Forseth, Torbjørn; Hansen, Lars Petter; Hvidsten, Nils Arne (NINA Rapport;158, Research report, 2006)
   Fiske, P., Forseth, T., Hansen, L.P. og Hvidsten, N.A. 2006. Evaluering av oppleieordningen av kilenotfiske etter laks i Trondheimsfjorden - NINA Rapport 158. 15 s. Vi har i denne rapporten vurdert hvordan oppleieordningen ...
  • Rapid evolution of genetic and phenotypic divergence in Atlantic salmon following the colonisation of two new branches of a watercourse 

   Jensen, Arne Johan; Hansen, Lars Petter; Johnsen, Bjørn Ove; Karlsson, Sten (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Background: Selection acts strongly on individuals that colonise a habitat and have phenotypic traits that deviate from the local optima. Our objective was to investigate the evolutionary rates in Atlantic salmon (Salmo ...
  • Vandring og spredning av rømt oppdrettslaks 

   Hansen, Lars Petter (NINA Rapport;162, Research report, 2006)
   Hansen, L.P. 2006. Vandring og spredning av rømt oppdrettslaks. – NINA Rapport 162. 21 s. Denne rapporten gjennomgår en del litteratur om vandring, spredning og overlevelse av rømt oppdrettslaks og utsatt smolt. For ...