• Kongeørn som skadevolder på lam på Fosen 

   Stien, Jennifer; Mattisson, Jenny; Hansen, Inger; Kleven, Oddmund; Randby, Åshild Taksdal; Loe, Leif Egil; Ropstad, Erik; Mysterud, Atle; Stien, Audun (NINA Rapport;2308, Research report, 2023)
   Stien J., Mattisson, J., Hansen, I., Kleven, O., Randsby, Å.T., Loe, L.E., Ropstad, E., Mysterud, A.& Stien, A. 2023. Kongeørn som skadevolder på lam på Fosen. NINA Rapport 2308. Norskinstitutt for naturforskning. I ...
  • Kongeørn som tapsårsak for sau og lam. Tapsstudier i Rødsjø beiteområde 2014-2015 

   Stien, Audun; Hansen, Inger; Langeland, Knut; Tveraa, Torkild (NINA Rapport;1285, Research report, 2016-08-31)
   Stien, A., Hansen, I., Langeland, K. & Tveraa, T. Kongeørn som tapsårsak for sau og lam. Tapsstudier i Rødsjø beiteområde 2014-2015. – NINA Rapport 1285. 33 s. Rødsjø beiteområde har opplevd store tap av lam på utmark ...
  • Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov for forvaltning av rovvilt i Norge 

   Linnell, John D. C.; Tveraa, Torkild (red.); Hansen, Inger; Andrén, Henrik; Persson, Jens; Sand, Håkan; Wikenros, Camilla; Zimmermann, Barbara; Odden, John; Stien, Audun; Ytrehus, Bjørnar; Kleven, Oddmund; Brøseth, Henrik; Kindberg, Jonas; Mattisson, Jenny; Solberg, Erling J.; Nilsen, Erlend B.; Nygård, Torgeir; Jacobsen, Karl Otto (NINA Rapport;1195, Research report, 2015-12-17)
   Miljødirektoratet har bestilt denne rapporten for å identifisere kunnskapshull vedrørende rovvilt (gaupe, brunbjørn, ulv, jerv og kongeørn) i Skandinavia, med særlig fokus på situasjonen i Norge. Over 20 forskere fra ...
  • Utredning om endring i yngleområdene for jerv og bjørn i rovvilt region 6 

   Linnell, John Durrus; Støen, Ole-Gunnar; Hansen, Inger; Eilertsen, Svein; Flagstad, Øystein; Gervasi, Vincenzo; Brøseth, Henrik; Swenson, Jon; Odden, John (NINA Rapport;1123, Research report, 2015)
   Linnell, J. D. C., Støen, O.-G., Hansen, I., Eilertsen, S., Flagstad, Ø. Gervasi, V., Brøseth, H., Swenson, J. & Odden, J. 2015. Utredning om endring i yngleområdene for jerv og bjørn i rovvilt region 6 – NINA Rapport ...