• Advancing restoration ecology: A new approach to predict time to recovery 

   Rydgren, Knut; Halvorsen, Rune; Töpper, Joachim Paul; Auestad, Inger; Hamre, Liv Norunn; Jongejans, Eelke; Sulavik, Jan (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   1. Species composition is a vital attribute of any ecosystem. Accordingly, ecological restoration often has the original, or “natural,” species composition as its target. However, we still lack adequate methods for predicting ...
  • Characterisation and mapping of landscape types, a case study from Norway 

   Erikstad, Lars; Uttakleiv, Lars Andre; Halvorsen, Rune (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The European Landscape Convention emphasises the human perception of landscapes in its definition of the landscape, and promotes citizen participation in landscape management processes. On the other hand, landscape ...
  • European mushroom assemblages are darker in cold climates 

   Franz-Sebastian, Krah; Büntgen, Ulf; Schaefer, Hanno; Müller, Jörg; Andrew, Carrie; Boddy, Lynne; Diez, Jeffrey; Egli, Simon; Freckleton, Robert; Gange, Alan C.; Halvorsen, Rune; Heegaard, Einar; Heideroth, Antje; Heibl, Christoph; Heilmann-Clausen, Jacob; Høiland, Klaus; Kar, Ritwika; Kauserud, Håvard; Kirk, Paul M.; Kuyper, Thomas W.; Krisai-Greilhuber, Irmgard; Nordén, Jenni; Papastefanou, Phillip; Senn-Irlet, Beatrice; Bässler, Claus (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  • European mushroom assemblages are phylogenetically structured by temperature 

   Bässler, Claus; Heilmann-Clausen, Jacob; Andrew, Carrie; Boddy, Lynne; Büntgen, Ulf; Diez, Jeffrey; Heegaard, Einar; Egli, Simon; Gange, Alan C.; Halvorsen, Rune; Kauserud, Håvard; Kirk, Paul M.; Krisai-Greilhuber, Irmgard; Kuyper, Thomas W.; Nordén, Jenni; Senn-Irlet, Beatrice; Krah, Franz-Sebastian (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Recent global warming affects species compositions at an unprecedented rate. To predict climate-induced changes in species assemblages, a better understanding of the link between species occurrence and climate is needed. ...
  • Index Measuring Land Use Intensity—A Gradient‐Based Approach 

   Erikstad, Lars; Simensen, Trond; Bakkestuen, Vegar; Halvorsen, Rune (Journal article, 2023)
   To monitor the changes in the landscape, and to relate these to ecological processes, we need robust and reproducible methods for quantifying the changes in landscape patterns. The main aim of this study is to present, ...
  • Klimaendringer og Norges vegetasjon. Hvordan påvirkes vegetasjonsmodeller av ulike klimascenarier? 

   Bakkestuen, Vegar; Erikstad, Lars; Halvorsen, Rune (NINA Rapport;524, Research report, 2009)
   Bakkestuen, V., Erikstad, L., & Halvorsen, R 2009. Klimaendringer og Norges vegetasjon. Hvordan påvirkes vegetasjonsmodeller av ulike klimascenarier? – NINA Rapport 524. 24 s. Klima er en avgjørende faktor for variasjonen ...
  • Kriterier for naturverdi i skog 

   Framstad, Erik; Halvorsen, Rune; Storaunet, Ken Olaf; Sverdrup-Thygeson, Anne (NINA Rapport;1447, Research report, 2018)
   Framstad, E., Halvorsen, R., Storaunet, K.O. & Sverdrup-Thygeson, A. 2018. Kriterier for naturverdi i skog. NINA Rapport 1447. Norsk institutt for naturforskning. I denne rapporten redegjør vi for et forslag til kriteriebasert ...
  • Landskapstypekartlegging som verktøy til overvåking av arealbruksendringer 

   Erikstad, Lars; Blumentrath, Stefan; Bakkestuen, Vegar; Halvorsen, Rune (NINA Rapport;1006, Research report, 2013)
   I NiN (Naturtyper i Norge) inngår det et system for landskapstypekartlegging. Denne landskap-klassifikasjonen er i ferd med å bli utviklet som et landsdekkende system innenfor en oppgradering av NiN-systemet til versjon ...
  • Methods for landscape characterisation and mapping: A systematic review 

   Simensen, Trond; Halvorsen, Rune; Erikstad, Lars (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Due to the multidisciplinary nature of landscape research, many different systems and methods for landscape identification and classification exist. This paper provides a systematic review of 54 contemporary landscape ...
  • Metodehåndbok. Kartleggingsmetodikk for NiN limnisk med vekt på natursystemet 

   Dervo, Børre K.; Brabrand, Åge; Erikstad, Lars; Halvorsen, Rune; Mjelde, Marit; Schartau, Ann Kristin; Zinke, Peggy (NINA Temahefte;84, Book, 2022)
  • MIAT: Modular R-wrappers for flexible implementation of MaxEnt distribution modelling 

   Mazzoni, Sabrina; Halvorsen, Rune; Bakkestuen, Vegar (Journal article, 2015)
  • Modellering av utbredelse for vassdragstilknyttede moser og lav. En test av utbredelsesmodellering utført på et utvalg av sjeldne og rødlistede arter 

   Bakkestuen, Vegar; Erikstad, Lars; Bratli, Harald; Halvorsen, Rune (NINA Rapport;1110, Research report, 2016-03-30)
   Bakkestuen V., Erikstad, L., Bratli, H. & Halvorsen, R. 2016. Modellering av utbredelse for vassdragstilknyttede moser og lav. En test av utbredelsesmodellering utført på et utvalg av sjeldne og rødlistede arter – NINA ...
  • Program for terrestrisk naturovervåking (TOV). Dokumentasjon av overvåkingsområder, metoder og data 

   Framstad, Erik; Bakkestuen, Vegar; Halvorsen, Rune; Kålås, John Atle; Myklebost, Heidi; Nilsen, Erlend; Olsen, Siri Lie; Pedersen, Bård; Stokke, Bård; Økland, Tonje (NINA Rapport;1827, Research report, 2020)
   Framstad, E., Bakkestuen, V., Halvorsen, R., Kålås, J.A., Myklebost, H., Nilsen, E., Olsen, S.L., Pedersen, B., Stokke, B. & Økland, T. 2020. Program for terrestrisk naturovervåking (TOV). Dokumentasjon av overvåkingsområder, ...
  • Tilbakegang for flueblom Ophrys insectifera i Røsskleiva naturreservat i perioden 1984–2017 

   Olsen, Siri Lie; Brandrud, Tor Erik; Halvorsen, Rune (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   The red-listed orchid Ophrys insectifera is in decline despite years of protection. One of the species’ most important habitats is seasonally moist calcareous pine forest. This characteristic and species-rich forest type ...
  • TOV etter 2020. Utvikling av TOV som økosystembasert overvåking 

   Framstad, Erik; Bakkestuen, Vegar; Halvorsen, Rune; Ihlen, Per Gerhard; Nilsen, Erlend B.; Olsen, Siri Lie; Pedersen, Bård; Stokke, Bård G.; Töpper, Joachim; Økland, Tonje (NINA Rapport;1877, Research report, 2020)
   Framstad, E., Bakkestuen. V., Halvorsen, R., Ihlen, P.G., Nilsen, E.B., Olsen, S.L., Pedersen, B., Stokke, B.G., Töpper, J. & Økland, T. 2020. TOV etter 2020. Utvikling av TOV som økosystembasert overvåking. NINA Rapport ...
  • Towards a systematics of ecodiversity: The EcoSyst framework 

   Halvorsen, Rune; Skarpaas, Olav; Bryn, Anders; Bratli, Harald; Erikstad, Lars; Simensen, Trond; Lieungh, Eva (Journal article, 2020)
   Background Although a standard taxonomy of organisms has existed for nearly 300 years, no consensus has yet been reached on principles for systematization of ecological diversity (i.e., the co‐ordinated variation of abiotic ...
  • Vegetasjonsøkologiske undersøkelser av gjengroing og restaurering i semi-naturlig eng i Nordherad, Vågå kommune, Oppland. 

   Bratli, Harald; Halvorsen, Rune (NINA Rapport;1047, Research report, 2014)
   Bratli, H. & Halvorsen, R. 2014. Vegetasjonsøkologiske undersøkelser av gjengroing og restaurering i semi-naturlig eng i Nordherad, Vågå kommune, Oppland - NINA Rapport 1047. 88 s. Nordherad i Vågå kommune er ett blant 22 ...
  • Åpen grunnlendt kalkmark i Oslofjordområdet - et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode II 

   Wollan, Anders K.; Bakkestuen, Vegar; Bjureke, Kristina; Bratli, Harald; Endrestøl, Anders; Stabbetorp, Odd Egil; Sverdrup-Thygeson, Anne; Halvorsen, Rune (NINA rapport;713, Research report, 2011)
   Wollan, A.K., Bakkestuen, V., Bjureke, K., Bratli, H., Endrestøl, A., Stabbetorp, O.E., SverdrupThygeson, A. & Halvorsen, R. 2011. Åpen grunnlendt kalkmark i Oslofjordområdet – et hotspot-habitat. Sluttrapport under ...