• 137Cs i villrein i 2017 & 2018. 

   Hamre, Øyvind; Halley, Duncan; Stokke, Sigbjørn (NINA Fakta;1-2019, Report, 2019)
   Hamre, Ø., Halley, D. & Stokke, S. 2019. 137Cs i villrein i 2017 & 2018. NINA Fakta 1-2019. Norsk institutt for naturforskning. Vi takker alle som har bidratt med å samle inn materialet til overvåking av radioaktivt ...
  • Kongeørn i Vest-Finnmark 2001-2021. Oppsummering av resultatene fra et langtidsstudium 

   Jacobsen, Karl-Otto; Nygård, Torgeir; Johnsen, Trond Vidar; Kleven, Oddmund; Stien, Audun; Systad, Geir Helge; Halley, Duncan (NINA Rapport;2107, Research report, 2022)
   Jacobsen, K.-O., Nygård, T., Johnsen, T.V., Kleven, O., Stien, A., Systad, G.H. & Halley, D. 2022. Kongeørn i Vest-Finnmark 2001-2021. Oppsummering av resultatene fra et langtidsstudium. NINA Rapport 2107. Norsk institutt ...
  • Miljøvirkninger av effektkjøring: Kunnskapsstatus og råd til forvaltning og industri 

   Bakken, Tor Haakon; Forseth, Torbjørn; Harby, Atle; Alfredsen, Knut; Arnekleiv, Jo Vegar; Berg, Ole Kristian; Casas-Mulet, Roser; Charmasson, Julie; Greimel, Franz; Halley, Duncan; Hedger, Richard; Larsen, Bjørn Mejdell; Leo, Florian; Melcher, Andreas; Puffer, Michael; Pulg, Ulrich; Reitan, Ole; Rüther, Nils; Saltveit, Svein Jakob; Sauterleute, Julian; Schneider, Matthias; Skoglund, Helge; Sundt, Håkon; Timalsina, Netra; Ugedal, Ola; Dijk, Jiska van; Vollset, Knut Wiik; Zakowsky, Tania; Zinke, Peggy (NINA Temahefte;62, Book, 2016-06-07)
   Bakken, T. H., Forseth, T. & Harby, A. (red.). 2016. Miljøvirkninger av effektkjøring: Kunnskapsstatus og råd til forvaltning og industri. - NINA Temahefte 62. 205 s. Effektkjøring som fenomen (Kapittel 1) Denne boka ...
  • Taksering av bever i nordre del av Trondheim kommune - Bestandshistorie og bestanden i 2020 

   Halley, Duncan (NINA Rapport;1998, Research report, 2021)
   Halley, D.J. 2021. Taksering av bever i nordre del av Trondheim kommune - Bestandshistorie og bestanden i 2020. NINA Rapport 1998. Norsk institutt for naturforskning Beverpopulasjonen i den nordlige delen av Trondheim ...
  • Taksering av bever i sørlig del av Trondheim kommune i 2021-22 

   Halley, Duncan (NINA Rapport;2239, Research report, 2023)
   Halley, D.J. 2023. Taksering av bever i sørlig del av Trondheim kommune i 2021-22. NINA rapport 2239. Norsk institutt for naturforskning. Beverbestanden og sportegn etter bever i den sørlige delen av Trondheim kommune ...