• 100 key questions to guide hydropeaking research 

   Hayes, Daniel; Bruno, Maria Cristina; Alp, Maria; Boavida, Isabel; Batalla, Ramon J.; Bejarano, Maria Dolores; Noack, Markus; Vanzo, Davide; Casas-Mulet, Roser; Vericat, Damia; Carolli, Mauro; Tonolla, Diego; Halleraker, Jo Halvard; Gosselin, Marie-Pierre; Chiogna, Gabriele; Zolezzi, Guido; Venus, Terese E. (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   As the share of renewable energy grows worldwide, flexible energy production from peak-operating hydropower and the phenomenon of hydropeaking have received increasing attention. In this study, we collected open research ...
  • Association of landscape and environmental variables with the recruitment of the freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera) in Norway 

   Gosselin, Marie-Pierre; Wacker, Sebastian; Magerøy, Jon Hamner; Foldvik, Anders; Larsen, Bjørn Mejdell (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Using data from 309 localities with freshwater pearl mussel, Margaritifera margaritifera, in Norway, we analyzed the effect of several landscape and environmental variables on this species’ recruitment. Median summer air ...
  • Automated fluvial hydromorphology mapping from airborne remote sensing 

   Hedger, Richard David; Gosselin, Marie-Pierre (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Mapping fluvial hydromorphology is an important part of defining river habitat. Mappingvia field sampling or hydraulic modelingis however time consuming, and mappinghydromorphology directly from remote sensing data may ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport fra undersøkelser i 2023-2024 

   Bremset, Gunnbjørn; Holthe, Espen; Ambjørndalen, Vegard; Berg, Marius; Berntsen, Henrik Hårdensson; Gosselin, Marie-Pierre; Havn, Torgeir Børresen; Jensås, Jan Gunnar; Karlsson, Sten; Steinkjer, Enghild (NINA Rapport;2421, Research report, 2024)
   Bremset, G., Holthe, E., Ambjørndalen, V., Berg, M., Berntsen, H.H., Gosselin, M.-P., Havn, T.B., Jensås, J.G., Karlsson, S. & Steinkjer, E. 2024. Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport fra undersøkelser ...
  • Forekomst av elvemusling i Eira (Molde kommune), Møre og Romsdal i 2021 

   Larsen, Bjørn Mejdell; Magerøy, Jon Hamner; Gosselin, Marie-Pierre; Fossøy, Frode (NINA Rapport;2076, Research report, 2021)
   Larsen, B.M., Magerøy, J.H., Gosselin, M.-P. & Fossøy, F. 2021. Forekomst av elvemusling i Eira (Molde kommune), Møre og Romsdal i 2021. NINA Rapport 2076. Norsk institutt for naturforskning. Det er tidligere (2003–2021) ...
  • Fra Rød til grønn: Kunnskapsgrunnlag for prioriterte arter, arter med handlingsplan og utvalgte naturtyper 

   Kyrkjeeide, Magni Olsen; Evju, Marianne; Magnussen, Kristin; Handberg, Øyvind Nystad; Bakkestuen, Vegar; Brandrud, Tor Erik; Bratli, Harald; Dervo, Børre; Eide, Nina E.; Endrestøl, Anders; Gosselin, Marie-Pierre; Hanssen, Oddvar; Jacobsen, Rannveig M.; Johnsen, Stein Ivar; Larsen, Bjørn Mejdell; Lyngstad, Anders; Mjelde, Marit; Stokke, Bård Gunnar; Svalheim, Ellen; Velle, Liv Guri; Øien, Dag-Inge; Schöpfer, Aljoscha; Haugland, Lars Martin (NINA Rapport;2280, Research report, 2023)
   Kyrkjeeide, M.O., Evju, M., Magnussen, K., Handberg, Ø.N., Bakkestuen, V., Brandrud, T.E., Bratli, H., Dervo, B., Eide, N.E., Endrestøl, A., Gosselin, M.-P., Hanssen, O., Jacobsen, R.M., Johnsen, S.I., Larsen, B.-M., ...
  • Kartlegging av elvemusling i Øvre Forra naturreservat. Undersøkelser med vadesøk i Reinsjøbekken og bruk av miljø-DNA 

   Gosselin, Marie-Pierre; Aronsen, Tonje; Fossøy, Frode (NINA Rapport;2325, Research report, 2024)
   Gosselin, M.-P., Aronsen, T. & Fossøy, F. 2024. Kartlegging av elvemusling i Øvra Forra naturreservat. NINA Rapport 2325. Norsk institutt for naturforskning. Øvre Forra naturreservat ble opprettet i 1990 og er et av Norges ...
  • Naturlig etablering av elvemusling i Homla 

   Wacker, Sebastian; Larsen, Bjørn Mejdell; Gosselin, Marie-Pierre; Karlsson, Sten (NINA Rapport;2224, Research report, 2022)
   Wacker, S., Larsen, B. M., Gosselin, M.-P. og Karlsson, S. 2022. Naturlig etablering av elvemusling i Homla. NINA Rapport 2224. Norsk institutt for naturforskning. I denne rapporten har vi undersøkt opphavet til en ...
  • Optimal approach for upstream fish passage design: One-size-fits-all or made-to-order? 

   Nestler, John M.; Gosselin, Marie-Pierre (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Nearly 60,000 large dams (higher than 15 m) occur worldwide in addition to an estimated16 million smaller impoundments with individual surface areas larger than 100 m2.Theresulting habitat fragmentation threatens global ...
  • Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport for 2022 

   Larsen, Bjørn Mejdell; Magerøy, Jon H.; Gosselin, Marie-Pierre (NINA Rapport;2322, Research report, 2023)
   Larsen, B.M., Magerøy, J.H. & Gosselin, M.-P. 2023. Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport for 2022. NINA Rapport 2322. Norsk institutt for naturforskning. I «Handlingsplanen for elvemusling Margaritifera margaritifera ...
  • Overvåkning av elvemusling i Mølnelva, Bodø kommune. Resultater fra undersøkelser i 2022 med vurdering av hydrologiske og hydrauliske forhold 

   Gosselin, Marie-Pierre; Larsen, Bjørn Mejdell; Hedger, Richard (NINA Rapport;2274, Research report, 2023)
   Gosselin, M.-P., Larsen, B. M. & Hedger, R. D. 2023. Overvåkning av elvemusling i Mølnelva, Bodø kommune. Resultater fra undersøkelser i 2022 med vurdering av hydrologiske og hydrauliske forhold. NINA Rapport 2274. Norsk ...
  • Status og tiltaksutredning for elvemusling i Oldvassdraget (Ørland kommune), Trøndelag 

   Larsen, Bjørn Mejdell; Magerøy, Jon H.; Gosselin, Marie-Pierre; Fossøy, Frode (NINA Rapport;2103, Research report, 2022)
   Larsen, B.M., Magerøy, J.H., Gosselin, M.-P. & Fossøy, F. 2022. Status og tiltaksutredning for elvemusling i Oldvassdraget (Ørland kommune), Trøndelag. NINA Rapport 2103. Norsk institutt for naturforskning. Elvemuslingen ...
  • Testing UAV surveying for mapping freshwater pearl mussel populations 

   Hedger, Richard; Gosselin, Marie-Pierre; Larsen, Bjørn Mejdell (NINA Report;2353, Research report, 2023)
   This report presents a preliminary assessment of the viability of using UAVs (drones) for mapping freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera; FPM) populations. The standard methods for surveying FPM populations ...
  • Tiltaksanalyse for elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Lilleelv i Arendal 

   Gosselin, Marie-Pierre; Magerøy, Jon (NINA Rapport;2202, Research report, 2023)
   Gosselin, M.-P. & Magerøy, J. H. 2023. Tiltaksanalyse for elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Lilleelv i Arendal. NINA Rapport 2202. Norsk institutt for naturforskning I Lilleelv finnes det en svært liten bestand ...