• FoU-prosjekt knyttet til villrein, ferdsel og inngrep i Snøhettaområdet. Dialogseminar på Norsk Villreinsenter Nord 22. – 24. april 2009 

   Thomassen, Jørn; Strand, Olav; Gundersen, Vegard; Fangel, Kirstin; Næss, Camilla; Eide, Nina Elisabeth; Rønningen, Katrina; Flemsæter, Frode; Ydse, Heidi; Sørensen, Raymond; Skorem, Jo (NINA Rapport;481, Research report, 2009)
   Thomassen, J., Strand, O., Gundersen, V., Fangel, K., Næss, C., Eide, N.E., Rønningen, K., Flemsæter, F., Ydse, H., Sørensen, R. & Skorem, J. 2009. FoU-prosjekt knyttet til villrein, ferdsel og inngrep i Snøhettaområdet. ...
  • Horisont Snøhetta 

   Strand, Olav; Flemsæter, Frode; Gundersen, Vegard; Rønningen, Katrina (NINA Temahefte;51, Book, 2013-02)
   Strand, O., Flemsæter, F., Gundersen, V. & Rønningen, K. 2013. Horisont Snøhetta. - NINA Temahefte 51. 99 s. En tverrfaglig sammensatt forskergruppe har i en fireårsperiode studert villrein, ferdsel og samfunnsforhold i ...
  • Retten til rettferdiggjering i utmarka 

   Flemsæter, Frode (Journal article, 2024)
   I dette forskingsessayet viser eg korleis utmarka har vore, og er, ein del av basisstrukturen i mange lokalsamfunn i Norge. Utmarka er i endring, og med dette vil basisstrukturane i samfunnet også endre seg. Eg viser korleis ...
  • A river runs through the landscape: Everyday use in an ever changing environment 

   Gundersen, Vegard; Skår, Margrete; Flemsæter, Frode; Köhler, Berit (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The meaning of riverine landscapes to society has evolved to serve our ever-changing needs, from harvesting and transporting resources to arenas for outdoor recreation and contemplation. From the 18th century, rivers have ...
  • Sosiale sumeffekter i utmarka 

   Flemsæter, Frode; Singsaas, Marianne (Journal article, 2024)
   Målet med denne artikkelen er å videreutvikle den teoretiske forståelsen av begrepet sosiale sumeffekter. Gjennom en empirisk studie fra Nordfjella-området beskriver vi hvordan etablerte og mer eller mindre formaliserte ...
  • The beat of the mountain: a transdisciplinary rhythmanalysis of temporal landscapes 

   Flemsæter, Frode; Gundersen, Vegard; Rønningen, Katrina; Strand, Olav (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   This article discusses how studying rhythms can help us better understand and manage spatiotemporal tensions in social-ecological landscapes, highlighting the potential of rhythmanalysis as a tool for crossing scientific ...