• Miljøregistrering i Skog (MiS). Utvelgelsesprosessen og skogeiers oppfatning 

   Sverdrup-Thygeson, Anne; Bergsaker, Erling; Brandrud, Tor Erik; Dale, Tormod; Elsrud, Ole Erik; Rønning, Egil; Skuland, Silje (NINA Rapport;480, Research report, 2009)
   Sverdrup-Thygeson, A., Bergsaker, E., Brandrud, T.E., Dale, T., Elsrud, O.E., Rønning, E., Skuland, S. 2009. Miljøregistrering i Skog (MiS). Utvelgelsesprosessen og skogeiers oppfatning. - NINA Rapport 480. 58 s. Rapporten ...
  • Opplevelsesverdier i skog – effekter av økologisk og økonomisk informasjon 

   Gundersen, Vegard; Stange, Erik; Björck, Maria; Elsrud, Ole Erik; Frivold, Lars Helge (NINA rapport;739, Research report, 2011)
   Gundersen, V., Stange, E., Björck, M., Elsrud, O. E. & L. H. Frivold. 2011. Opplevelsesverdier i skog – effekter av økologisk og økonomisk informasjon – NINA Rapport 739. 52 s. Hensikt: Elementer som død ved, trær i ...