• Bestandskollaps av gjendeflue 

   Eikland, Knut Andreas; Næstad, Frode; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Sandaas, Kjell; Rolseth, Kjetil; Johnsen, Stein Ivar (NINA Rapport;2316, Research report, 2023)
   Eikland, K.A., Næstad, F., Brabrand, Å., Bremnes, T., Sandaas, K., Rolseth, K.& Johnsen, S.I. 2023. Bestandskollaps av gjendeflue. NINA Rapport 2316. Norsk institutt for naturforskning Gjendeflue har vært en karakterart ...
  • Bli med ned i dypet av Gjende 

   Eikland, Knut Andreas (Journal article, 2022)
  • Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Essandsjøen, Nesjøen og Vessingsjøen. Status før nedtapping av Nesjøen i 2023 

   Eikland, Knut Andreas; Lie, Erik Friele; Lungrin, Elina; Dokk, John Gunnar; Gjelland, Karl Øystein; Johnsen, Stein Ivar (NINA Rapport;2143, Research report, 2022)
   Eikland, K.A., Lie, E.F., Lungrin, E., Dokk, J.G., Gjelland, K.Ø. & Johnsen, S.I. 2022. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Essandsjøen, Nesjøen og Vessingsjøen – Status før nedtapping av Nesjøen i 2023. NINA Rapport 2143. ...
  • Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Suldalsvatnet i 2022 

   Museth, Jon; Johnsen, Stein Ivar; Bendixby, Lars; Dokk, John Gunnar; Eikland, Knut Andreas; Gregersen, Håkon; Lungrin, Elina; Næstad, Frode; Sandem, Kjetil (NINA Rapport;2284, Research report, 2023)
   Museth, J., Johnsen, S.I., Bendixby, L., Dokk, J.G., Eikland, K.A., Gregersen, H., Lungrin, E., Næstad, F. & Sandem, K. 2023. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Suldalsvatnet i 2022. NINA Rapport 2284. Norsk institutt ...
  • Fiskeundersøkelser i store innsjøer i ØKOSTOR-programmet 2022 

   Eikland, Knut Andreas; Gjelland, Karl Øystein; Lie, Erik Friele; Benjaminsen, Sigurd; Dokk, John Gunnar; Holter, Tobias; Næstad, Frode; Seljestokken, Vegar; Solberg, Ingrid (NINA Rapport;2315, Report, 2023)
   Fiskesamfunnet i de syv innsjøene Krøderen, Mjøsa, Møsvatn, Altevatn, Iešjávri, Stuorajávri og Takvatnet ble undersøkt i august-september 2022 som del av det nasjonale overvåkingsprogrammet Økosystemovervåking av store ...
  • Lange tidsserier i Atna- og Vike-dalsvassdragene - Resultater 2022. 

   Jensen, Thomas Correll; Lungrin, Elina; Bodin, Christian Lucien; Eikland, Knut Andreas; Magerøy, Jon; Myrvold, Knut Marius; Saksgård, Randi; Schneider, Susanne; Skancke, Liv Bente; Skjelbred, Birger; Velle, Gaute (NINA Rapport;2300, Research report, 2023)
   Jensen T.C., Lungrin, E., Bodin C.L., Eikland, K.A., Magerøy, J., Myrvold, K.M., Saksgård, R., Schneider, S., Skancke, L.B., Skjelbred, B. & Velle, G. 2023. Lange tidsserier i Atna- og Vikedalsvassdragene - Resultater 2022. ...
  • Lange tidsserier i Atna- og Vikedalsvassdragene - Resultater 2021 

   Jensen, Thomas Correll; Lungrin, Elina; Bodin, Christian Lucien; Eikland, Knut Andreas; Hesthagen, Trygve; Hindar, Atle; Saksgård, Randi; Schneider, Susanne; Skancke, Liv Bente; Skjelbred, Birger; Velle, Gaute (NINA Rapport;2151, Research report, 2022)
   Jensen, T.C., Lungrin, E., Bodin, C.L., Eikland, K.A., Hesthagen, T., Hindar, A., Saksgård, R., Schneider, S., Skancke, L.B., Skjelbred, B., Velle, G. 2022. Lange tidsserier i Atna- og Vikedal-svassdragene - Resultater ...
  • Metoder for undersøkelser av fisk i store innsjøer - Forslag til standard for tilstandsklassifisering i basisovervåking og i regulerte magasiner 

   Eikland, Knut Andreas; Gjelland, Karl Øystein; Sandlund, Odd Terje (NINA Rapport;2425, Research report, 2024)
   Eikland, K. A., Gjelland, K. Ø. & Sandlund, O. T. 2024. Metoder for undersøkelser av fisk i store innsjøer - Forslag til standard for tilstandsklassifisering i basisovervåking og i regulerte magasiner. NINA Rapport 2425. ...
  • Overvåking av fisk i store innsjøer 2020 

   Eikland, Knut Andreas; Gjelland, Karl Øystein; Solberg, Ingrid; Lie, Erik Friele; Dokk, John Gunnar; Holter, Tobias (NINA Rapport;2149, Research report, 2023)
   Eikland, K. A., Gjelland, K. Ø., Solberg, I., Lie, E. F., Dokk, J. G. & Holter, T. 2023. Overvåking av fisk i store innsjøer 2020. NINA Rapport 2149. Norsk institutt for naturforskning. Denne rapporten presenterer resultatene ...
  • På jakt etter gull(fisk) med strøm 

   Lungrin, Elina; Eikland, Knut Andreas (Journal article, 2023)
  • The recovery of European freshwater biodiversity has come to a halt 

   Haase, Peter; Bowler, Diana Elizabeth; Baker, Nathan J.; Bonada, Núria; Domisch, Sami; Marquez, Jaime R. Garcia Marquez; Heino, Jani; Hering, Daniel; Jähnig, Sonja C.; Schmidt-Kloiber, Astrid; Stubbington, Rachel; Altermatt, Florian; Álvarez-Cabria, Mario; Amatulli, Giuseppe; Angeler, David G.; Archambaud-Suard, Gaït; Jorrín, Iñaki Arrate; Aspin, Thomas; Azpiroz, Iker; Bañares, Iñaki; Ortiz, José Barquín; Bodin, Christian L.; Bonacina, Luca; Bottarin, Roberta; Cañedo-Argüelles, Miguel; Csabai, Zoltán; Datry, Thibault; De Eyto, Elvira; Dohet, Alain; Dörflinger, Gerald; Drohan, Emma; Eikland, Knut Andreas; England, Judy; Eriksen, Tor E.; Evtimova, Vesela; Feio, Maria J.; Ferréol, Martial; Floury, Mathieu; Forcellini, Maxence; Forio, Marie Anne Eurie; Fornaroli, Riccardo; Friberg, Nikolai; Fruget, Jean-François; Georgieva, Galia; Goethals, Peter; Graça, Manuel A. S.; Graf, Wolfram; House, Andy; Huttunen, Kaisa-Leena; Jensen, Thomas Correll; Pilotto, Francesca; Rasmussen, Jes Jessen; Sandin, Leonard; Velle, Gaute (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   wing to a long history of anthropogenic pressures, freshwater ecosystems are among the most vulnerable to biodiversity loss1 . Mitigation measures, including wastewater treatment and hydromorphological restoration, have ...
  • Road effects on benthic macroinvertebrate assemblages in boreal headwater streams 

   Petrin, Zlatko; Jensen, Thomas Correll; Lungrin, Elina; Eikland, Knut Andreas (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Roads constitute a worldwide network of ecological barriers traversing countless streams and rivers. A large fraction of the land area lies in close proximity to roads. Ecological effects of roads likely extend well beyond ...
  • Status for ungfisk og bunndyr etter fiskedød i Homla høsten 2018 

   Bremset, Gunnbjørn; Berger, Hans Mack; Eikland, Knut Andreas; Stensli, Steinar Gilleberg (NINA Rapport;2142, Research report, 2022)
   Bremset, G., Berger, H.M., Eikland, K.A. & Stensli, S.G. 2022. Status for ungfisk og bunndyr etter fiskedød i Homla høsten 2018. NINA Rapport 2142. Norsk institutt for naturforskning. Formålet med denne samlerapporten er ...
  • Undersøkelser av bunndyr i Tverråga. Vurdering av konsekvenser ved avrenning fra Mo industripark 

   Eikland, Knut Andreas; Lungrin, Elina (NINA Rapport;2075, Research report, 2021)
   Eikland, KA. & Lungrin, E. 2021. Undersøkelser av bunndyr i Tverråga. NINA Rapport 2075. Norsk institutt for naturforskning. I Tverråga, tilløpselv til Ranaelva og resipient for avrenning fra Mo industripark, ble det i ...
  • ØKOSTOR 2021. Vedleggsrapport for kvalitetselement fisk 

   Eikland, Knut Andreas; Gjelland, Karl Øystein; Lie, Erik Friele; Solberg, Ingrid; Ambjørndalen, Vegard M.; Lungrin, Elina; Dokk, John Gunnar (Research report, 2022)
   Fiskebestandene i de åtte innsjøene Selbusjøen, Eikesdalsvatnet, Hornindalsvatnet, Vangsvatnet, Lundevatnet, Byglandsfjorden, Øyeren og Mjøsa ble undersøkt høsten 2021 som del av det nasjonale overvåkingsprogrammet ...