• Bevaringsbiologi fjellrev. Framdriftsrapport 2007-2008 

   Eide, Nina Elisabeth; Landa, Arild Magne; Flagstad, Øystein; Andersen, Roy; Dijk, Jiska Joanneke van; Meås, Roger; Berntsen, Finn Erik Harald; Bruteig, Inga Elise (NINA Rapport;390, Research report, 2009)
   Eide, N.E., Landa, A., Flagstad, Ø., Andersen, R., van Dijk, J., Meås, R., Berntsen, F. & Bruteig, I.E. 2009. Bevaringsbiologi fjellrev. Framdriftsrapport 2007-2008. - NINA Rapport 390. 57 s. Fjellreven i Norge er kritisk ...
  • Overvåking av epifytter i program for terrestrisk naturovervåking (TOV). Revisjon av feltprotokoll 2015 

   Evju, Marianne; Myklebost, Heidi Elin; Bruteig, Inga Elise (NINA Rapport;1153, Research report, 2015)
   Epifyttovervåkingen i Program for terrestrisk naturovervåking (TOV) har som mål å følge bestandsutviklingen i epifyttiske samfunn over tid og å kunne skille mellom naturlig variasjon og eventuelle effekter av langtransporterte ...
  • Overvåking av klimaeffekter på biomangfold i Tov. Metodeutvikling 

   Bakkestuen, Vegar; Bruteig, Inga Elise; Framstad, Erik; Sloreid, Svein Erik; Stabbetorp, Odd Egil; Aarrestad, Per Arild (NINA Rapport;52, Research report, 2005)
   Bakkestuen, V., Bruteig, I.E., Framstad, E., Sloreid, S.-E., Stabbetorp, O.E. og Aarrestad, P.A. 2005. Overvåking av klimaeffekter på biomangfold i Tov. Metodeutvikling. - NINA Rapport 52. 47 s.
  • Program for terrestrisk naturovervaking (TOV). Landsomfattande gjenkartlegging av epifyttvegetasjonen påbjørk i 2007 og 2012 

   Evju, Marianne; Hagen, Dagmar; Bruteig, Inga Elise; Myklebost, Heidi Elin; Wilmann, Bodil Helene (NINA Rapport;1000, Research report, 2014-01)
   Rapporten presenterer resultata frå fjerde og femte gongs kartlegging av epifyttar på stammen av bjørk i eit landsomfattande nett av overvakingsflater. Dei tre første kartleggingane vart gjort i 1992, 1997 og 2002. ...
  • Vegas framtid formes nå. Rapport fra scenarioutviklingsseminar Vega 23. – 24. september 2008 

   Thomassen, Jørn; Linnell, John Durrus; Follestad, Arne; Bruteig, Inga Elise; Svarstad, Hanne; Skar, Birgitte; Risan, Thomas; Fageraas, Knut (NINA Rapport;399, Research report, 2008)
   Thomassen, J., Linnell, J., Follestad, A., Bruteig, I.E., Svarstad, H., Skar, B., Risan, T. & Fageraas, K. 2008. Vegas framtid formes nå. Rapport fra scenarioutviklingsseminar, Vega 23. – 24. september 2008. - NINA Rapport ...
  • Øyfolkets fortellinger. 2025 - scenarioer fra Smøla, Frøya og Vega 

   Thomassen, Jørn; Linnell, John Durrus; Skar, Birgitte; Risan, Thomas; Follestad, Arne; Aarrestad, Per Arild; Jerpåsen, Gro Bjørnstad; Harvold, Kjell; Næss, Camilla; Larsen, Kari Ch.; Kelman, Ilan; Bruteig, Inga Elise; Fageraas, Knut (NINA rapport;653, Research report, 2011)
   Thomassen, J., Linnell, J., Skar, B., Risan, T., Follestad, A., Aarrestad, P. A., Jerpåsen, G., Harvold, K., Næss, C., Larsen, K., Kelman, I., Bruteig, I.E. & Fageraas, K. 2011. Øyfolkets fortellinger – 2025 - scenarioer ...