• Alien plants, animals, fungi and algae in Norway: an inventory of neobiota 

   Sandvik, Hanno; Dolmen, Dag; Elven, Reidar; Falkenhaug, Tone; Forsgren, Elisabet; Hansen, Haakon; Hassel, Kristian; Husa, Vivian; Kjærstad, Gaute; Ødegaard, Frode; Pedersen, Hans Christian; Solheim, Halvor; Stokke, Bård Gunnar; Åsen, Per Arvid; Åström, Sandra Charlotte Helene; Brandrud, Tor Erik; Elven, Hallvard; Endrestøl, Anders; Finstad, Anders Gravbrøt; Fredriksen, Stein; Gammelmo, Øivind; Gjershaug, Jan Ove; Gulliksen, Bjørn; Hamnes, Inger Sofie; Hatteland, Bjørn Arild; Hegre, Hanne; Hesthagen, Trygve H.; Jelmert, Anders; Jensen, Thomas Correll; Johnsen, Stein Ivar; Karlsbakk, Egil; Magnusson, Christer; Nedreaas, Kjell Harald; Nordén, Björn; Oug, Eivind; Pedersen, Oddvar; Pedersen, Per Anker; Sjøtun, Kjersti; Skei, Jon Kristian; Solstad, Heidi; Sundheim, Leif; Swenson, Jon; Syvertsen, Per Ole; Talgø, Venche; Vandvik, Vigdis; Westergaard, Kristine Bakke; Wienerroither, Rupert; Ytrehus, Bjørnar; Hilmo, Olga; Henriksen, Snorre; Gederaas, Lisbeth (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   We present the results of an inventory and status assessment of alien species in Norway. The inventory covered all known multicellular neobiota, 2496 in total, 1039 of which were classified as naturalised. The latter ...
  • Boreale lauvskoger i Norge. Naturverdier og udekket vernebehov 

   Framstad, Erik; Gaarder, Geir; Hofton, Tom Hellik; Jordal, John Bjarne; Klepsland, Jon T; Reiso, Sigve (NINA Rapport;367, Research report, 2008)
   Bendiksen, E., Brandrud, T.E. & Røsok, Ø. (red.), Framstad, E., Gaarder, G., Hofton, T.H., Jordal, J.B., Klepsland, J.T. & Reiso, S. 2008 Boreale lauvskoger i Norge. Naturverdier og udekket vernebehov. – NINA Rapport 367. ...
  • Cortinarius hildegardiae and C. mariekristinae spp. nov., two new species in the phlegmacioid clade Humolentes (sect. Calochroi s. l.) 

   Brandrud, Tor Erik; Schmidt-Stohn, Geert; Dima, Bálint (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Cortinarius hildegardiae and C. mariekristinae are described as new to science. They are phlegmacioid species with more or less yellow pilei, yellow lamellae, and extractable, greenish yellow antraquinonic pigments. They ...
  • Cortinarius ochrolamellatus (Agaricales, Basidiomycota): a new species in C. sect. Laeti, with comments on the origin of its European-Hyrcanian distribution 

   Garrido-Benavent, Isaac; Ballara, Josep; Liimatainen, Kare; Dima, Bálint; Brandrud, Tor Erik; Mahiques, Rafael (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Geographic distributions of mushroom-forming fungi usually remain elusive because of the scarcity of occurrence data. However, the increasing number of environmental and ectomycorrhizal (EcM) root tip DNA sequences deposited ...
  • Cortinarius sect. Riederi: taxonomy and phylogeny of the new section with European and North American distribution 

   Brandrud, Tor Erik; Schmidt-Stohn, Geert; Liimatainen, Kare; Niskanen, Tuula; Frøslev, Tobias Guldberg; Soop, Karl; Bojantchev, Dimitar; Kytövuori, Ilkka; Jeppesen, Thomas Stjernegaard; Bellù, Francesco; Saar, Günter; Oertel, Bernhard; Ali, Tahir; Thines, Marco; Dima, Bálint (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Cortinarius is one of the most species-rich genera of mushroom-forming fungi. Based on phylogenetic and morphological evidence, Cortinarius, sect. Riederi, is introduced at sectional level (= subsect. Riederi sensu Brandrud ...
  • Effekter av treslagsskifte, treplanting og nitrogengjødsling i skog på biologisk mangfold. Kunnskapsgrunnlag for å vurdere skogtiltak i klimasammenheng 

   Aarrestad, Per Arild; Bendiksen, Egil; Bjerke, Jarle Werner; Brandrud, Tor Erik; Hofgaard, Annika; Rusch, Graciela; Stabbetorp, Odd Egil (NINA Rapport;959, Research report, 2013-03)
   Som oppfølging av St. meld. 21 Norsk klimapolitikk (2011-2012) vurderer regjeringen ulike tiltak for å nå målet om et nettoutslipp av klimagasser innen 2030. I denne sammenheng skal Klima og forurensingsdepartementet (Klif), ...
  • Egenskapsbank for arter. Anbefalinger til innhold og struktur for en egenskapsliste 

   Sandvik, Hanno; Evju, Marianne; van der Meeren, Gro I.; Arneberg, Per; Brandrud, Tor Erik; Gjershaug, Jan Ove; Hesthagen, Trygve; Järnegren, Johanna; Moy, Frithjof; Naustvoll, Lars-Johan; Nordén, Jenni; Rusch, Graciela; Sandlund, Odd Terje; Ødegaard, Frode (NINA Rapport;1514, Research report, 2018)
   Egenskaper avgjør ikke bare artenes krav til abiotiske og biotiske miljøbetingelser samt følsom-heten for endringer i disse, men også artenes evne til selv å påvirke og endre miljøbetingelsene, inkludert livsforholdene for ...
  • Ekspertene på truede arter er utrydningstruet 

   Kyrkjeeide, Magni Olsen; Evju, Marianne; Westergaard, Kristine Bakke; Brandrud, Tor Erik (Journal article, 2021)
  • Elvemagasinet Løpsjøen i Søndre Rena.Undersøkelser av vegetasjon, dyreplankton, bunndyr, fisk og fugl 35 år etter etablering 

   Museth, Jon; Sandlund, Odd Terje; Brandrud, Tor Erik; Johansen, Stein W; Kjellberg, Gøsta; Løvik, Jarl Eivind; Reitan, Ole; Taugbøl, Trond; Aanes, Karl Jan (NINA rapport;168, Research report, 2006)
   Museth, J., Sandlund, O. T., Brandrund, T. E., Johansen, S. W., Kjellberg, G., Løvik, J. E., Reitan, O., Taugbøl, T. & Aanes, K. J. 2006. Elvemagasinet Løpsjøen i Søndre Rena. Undersøkelser av vegetasjon, dyreplankton, ...
  • Entoloma species of the rhodopolioid clade (subgenus Entoloma; Tricholomatinae, Basidiomycota) in Norway 

   Brandrud, Tor Erik; Bendiksen, Egil; Jordal, John Bjarne; Weholt, Øyvind; Eidissen, Siw Elin; Lorås, Jostein Arve; Dima, Balint; Noordeloos, Machiel E. (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Gruppa omkring lutrødspore (Rhodopoliagruppa) i slekta rødspore (Entoloma) i Norge presenteres. Gruppa består av musserongaktige og flathattaktige, sjelden traktsoppaktige, mykorrhiza(sopprot)-dannende arter. I alt 24 arter ...
  • Evaluering av kartleggings- og verdisettingsmetodikk for naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse – NNF. Resultater fra verdikartlegging i 2017 

   Myklebost, Heidi Elin; Jokerud, Mari; Bendiksen, Egil; Blaalid, Rakel; Brandrud, Tor Erik; Eilertsen, Linn; Töpper, Joachim; Øien, Dag-Inge; Aarrestad, Per Arild (NINA Rapport;1421, Research report, 2017)
   Myklebost, H.E., Jokerud, M., Bendiksen, E., Blaalid, R., Brandrud, T.E., Eilertsen, L., Töpper, J., Øien, D.-I. & Aarrestad, P.A. 2017. Evaluering av kartleggings- og verdisettingsmetodikk for naturtyper av nasjonal ...
  • Faggrunnlag for kalkbarskog 

   Brandrud, Tor Erik; Bendiksen, Egil (NINA Rapport;1513, Research report, 2018)
   Brandrud, T. E. & Bendiksen, E. 2018. Fagrunnlag for kalkbarskog - NINA Rapport 1513. 89 s. Kalkbarskogene har lenge vært ansett som særlig forvaltningsviktige naturtyper i Norge, bl.a. med en egen verneplan på 1980-tallet. ...
  • Faglig grunnlag for handlingsplan for hule eiker 

   Sverdrup-Thygeson, Anne; Bratli, Harald; Brandrud, Tor Erik; Ødegaard, Frode (NINA rapport;631, Research report, 2010)
   Sverdrup-Thygeson, A., Bratli, H., Brandrud, T.E., Ødegaard, F. 2010. Faglig grunnlag for handlingsplan for hule eiker. - NINA Rapport 631. 78 s. Omfang og målsetning Denne rapporten inneholder det faglige grunnlaget for ...
  • Faglig grunnlag for handlingsplan for sanddynemark 

   Ødegaard, Frode; Brandrud, Tor Erik; Erikstad, Lars; Evju, Marianne; Fjellberg, Arne; Gjershaug, Jan Ove; Often, Anders (NINA rapport;809, Research report, 2011)
   Ødegaard, F., Brandrud, T.E., Erikstad, L., Evju, M., Fjellberg, A., Gjershaug, J.O. & Often, A. 2011. Faglig grunnlag for handlingsplan for sanddynemark. NINA Rapport 809. 55 s. Denne handlingsplanen omfatter sanddynemark ...
  • Forslag til naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse. Reviderte naturtypebeskrivelser 

   Aarrestad, Per Arild; Blom, Hans; Brandrud, Tor Erik; Johansen, Line; Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge; Evju, Marianne (NINA Kortrapport;72, Research report, 2017)
   Aarrestad, P.A., Blom, H., Brandrud, T.B., Johansen, L. Lyngstad, A., Øien, D-I. og Evju, M. 2017. Forslag til naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse. Reviderte naturtypebeskrivelser. – NINA Kortrapport 72. 72 s. I ...
  • Forslag til terrestriske forvaltningsprioriterte naturtyper FPNT. Ansvarsnaturtyper, levested for truede og prioriterte arter og viktige økologiske funksjonsområder 

   Aarrestad, Per Arild; Blom, Hans; Brandrud, Tor Erik; Johansen, Line; Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge (NINA Kortrapport;41, Research report, 2016)
   Aarrestad, P.A., Blom, H., Brandrud, T.B., Johansen, L. Lyngstad, A., Øien, D-I. 2016. Forslag til terrestriske forvaltningsprioriterte naturtyper FPNT. Ansvarsnaturtyper, levested for truede og prioriterte arter og viktige ...
  • Fungal Planet description sheets: 1042–1111 

   Crous, P.W.; Wingfield, M.J.; Chooi, Y.-H.; Gilchrist, C.L.M.; Lacey, E.; Pitt, J.I.; Roets, F.; Swart, W.J.; Cano-Lira, J.F.; Valenzuela-Lopez, N.; Hubka, V.; Shivas, R.G.; Stchigel, A.M.; Holdom, D.G.; Jurjević, Ž.; Kachalkin, A.V.; Lebel, T.; Lock, C.; Martín, M.P.; Tan, Y.P.; Tomashevskaya, M.A.; Vitelli, J.S.; Baseia, I.G.; Bhatt, V.K.; Brandrud, Tor Erik; de Souza, J.T.; Dima, B.; Lacey, H.J.; Lombard, L.; Johnston, P.R.; Morte, A.; Papp, V.; Rodriguez, A.; Rodríguez-Andrade, E.; Semwal, K.C.; Tegart, L.; Abad, Z.G.; Akulov, A.; Alvarado, P.; Alves, A.; Andrade, J.P.; Arenas, F.; Asenjo, C.; Ballarà, J.; Barrett, M.D.; Berná, L.M.; Berraf-Tebba, A.; Bianchinotti, M.V.; Bransgrove, K.; Burgess, T.I. (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Novel species of fungi described in this study include those from various countries as follows: Antarctica, Cladosporium arenosum from marine sediment sand. Argentina, Kosmimatamyces alatophylus (incl. Kosmimatamyces gen. ...
  • Fungal Planet description sheets: 1182–1283 

   Crous, P.W.; Cowan, D.A.; Maggs-Kölling, G.; Yilmaz, N.; Thangavel, R.; Wingfield, M.J.; Noordeloos, Machiel Evert; Dima, Bálint; Brandrud, Tor Erik; Jansen, G.M.; Morozova, O.V.; Vila, J.; Shivas, R.G.; Tan, Y.P.; Bishop-Hurley, S.; Lacey, E.; Marney, T.S.; Larsson, E.; Le Floch, G.; Lombard, L.; Nodet, P.; Hubka, V.; Alvarado, P.; Berraf-Tebbal, A.; Reyes, J.D.; Delgado, G.; Eichmeier, A.; Jordal, John Bjarne; Kachalkin, A.V.; Kubátová, A.; Maciá-Vicente, J.G.; Malysheva, E.F.; Papp, V.; Rajeshkumar, K.C.; Sharma, A.; Spetik, M.; Szabóová, D.; Tomashevskaya, M.A.; Abad, J.A.; Abad, Z.G.; Alexandrova, A.V.; Anand, G.; Arenas, F.; Ashtekar, N.; Balashov, S.; Bañares, Á.; Baroncelli, R.; Bera, I.; Biketova, A.Yu. (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Novel species of fungi described in this study include those from various countries as follows: Algeria, Phaeoacremonium adelophialidum from Vitis vinifera. Antarctica, Comoclathris antarctica from soil. Australia, Coniochaeta ...
  • Fungal Planet description sheets: 785– 867 

   Crous, P.W.; Luangsa-ard, J.J.; Wingfield, M.J.; Carnegie, A.J.; Hernández-Restrepo, M.; Lombard, L.; Roux, J.; Barreto, R.W.; Baseia, I.G.; Cano-Lira, J.F.; Martin, M.P.; Morozova, O.V.; Stchigel, A.M.; Summerell, B.A.; Brandrud, Tor Erik; Dima, B.; Garcia, D.; Giraldo, A.; Guarro, J.; Gusmão, L.F.P.; Khamsuntorn, P.; Noordeloos, M.E.; Nuankaew, S.; Pinruan, U.; Rodríguez-Andrade, E.; Souza-Motta, C.M.; Thangavel, R.; van Iperen, A.L.; V.P., Abreu; Accioly, T.; Alves, J.L.; Andrade, J.P.; Bahram, M.; Baral, H.-O.; Barbier, E.; Barnes, C.W.; Bendiksen, Egil; Bernard, E.; Bezerra, J.D.P.; Bezerra, J.L.; Bizio, E.; Blair, J.E.; Bulyonkova, T.M.; Cabral, T.S.; Caiafa, M.V.; Cantillo, T.; Colmán, A.A.; Conceição, L.B.; Cruz, S.; Cunha, A.O.B.; Ryvarden, L. (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Novel species of fungi described in this study include those from various countries as follows: Angola, Gnomoniopsis angolensis and Pseudopithomyces angolensis on unknown host plants. Australia, Dothiora corymbiae on ...
  • Fungal Planet description sheets: 868–950 

   Crous, Pedro W.; Carnegie, A.J.; Wingfield, MJ; Sharma, R.; Mughini, G.; Noordeloos, Machiel E.; Santini, A; Shouche, YS; Bezerra, JDP; Dima, B*; Guarnaccia, V; Imrefi, I; Jurjevic, Z; Knapp, DG; Kovács, Gabor G.; Magistà, D; Perrone, G; Rämä, Teppo; Rebriev, Y.A.; Shivas, R.G.; Singh, S.M.; Souza-Motta, C.M.; Thangavel, R.; Adhapure, N.N.; Alexandrova, A.V.; Alfenas, R.F.; Alvarado, P.; Alves, A.L.; Andrade, D.A.; Andrade, J.P.; Barbosa, R.N.; Barli, A.; Barnes, C.W.; Baseia, I.G.; Bellanger, J.-M.; Berlanas, C.; Bessette, A.E.; Biketova, A.Yu.; Bomfim, F.S.; Brandrud, Tor Erik; Bransgrove, K.; Brito, A.C.Q.; Cano-Lira, J.F.; Cantillo, T.; Cavalcanti, A.D.; Cheewangkoon, R.; Chikowski, R.S.; Conforto, C.; Cordeiro, T.R.L.; Craine, J.D.; Cruz, R. (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Novel species of fungi described in this study include those from various countries as follows: Australia, Chaetomella pseudocircinoseta and Coniella pseudodiospyri on Eucalyptus microcorys leaves, Cladophialophora ...