• Boreale lauvskoger i Norge. Naturverdier og udekket vernebehov 

   Framstad, Erik; Gaarder, Geir; Hofton, Tom Hellik; Jordal, John Bjarne; Klepsland, Jon T; Reiso, Sigve (NINA Rapport;367, Research report, 2008)
   Bendiksen, E., Brandrud, T.E. & Røsok, Ø. (red.), Framstad, E., Gaarder, G., Hofton, T.H., Jordal, J.B., Klepsland, J.T. & Reiso, S. 2008 Boreale lauvskoger i Norge. Naturverdier og udekket vernebehov. – NINA Rapport 367. ...
  • Bruk og vern i Østmarka 

   Krange, Olve; Figari, Helene; Gundersen, Vegard; Bendiksen, Egil; Venter, Zander (NINA Rapport;2016, Research report, 2021)
   Krange, O., Figari, H., Gundersen, V., Bendiksen, E., Venter, Z. 2021. Bruk og vern i Østmarka. NINA Rapport 2016. Norsk institutt for naturforskning. Rapporten er en del av kunnskapsgrunnlaget som skal ligge til grunn ...
  • Contributions to the revision of the genus Entoloma (Basidiomycota, Agaricales) in Europe: six new species from subgenus Cyanula and typification of E. incarnatofuscescens 

   Noordeloos, Machiel Evert; Vila, J.; Jordal, John Bjarne; Kehlet, T; Brandrud, Tor Erik; Bendiksen, Egil; Moreau, P. A.; Dondl, M.; Lorås, Jostein Arve; Larsson, E.; Dima, B. (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   In anticipation of a phylogenetically revised monograph of Entoloma in Europe, six new species of subgenus Cyanula are described here. Entoloma cistocruentatum is associated with Cistus in Spain, E. dislocatum occurs in ...
  • Damåsen og Heikampen-Råkollen. Naturtypekartlegging av gammelskog i Nordmarka, Oslo 

   Bendiksen, Egil (NINA Rapport;2301, Research report, 2023)
   Bendiksen, E. 2023. Damåsen og Heikampen-Råkollen. Naturtypekartlegging av gammelskog i Nordmarka, Oslo. NINA Rapport 2301. Norsk institutt for naturforskning. Norsk institutt for naturforskning har på oppdrag fra Oslo ...
  • Do conservation measures in forest work? A comparison of three area-based conservation tools for wood-living species in boreal forests 

   Sverdrup-Thygeson, Anne; Bendiksen, Egil; Birkemoe, Tone; Larsson, Karl-Henrik (Peer reviewed; Journal article, 2014)
   Loss of natural forests and decline in forest biodiversity has led to several policy initiatives in recent years. Despite this, the importance of smaller set-asides vs forest reserves for conservation measures is poorly ...
  • Effekter av treslagsskifte, treplanting og nitrogengjødsling i skog på biologisk mangfold. Kunnskapsgrunnlag for å vurdere skogtiltak i klimasammenheng 

   Aarrestad, Per Arild; Bendiksen, Egil; Bjerke, Jarle Werner; Brandrud, Tor Erik; Hofgaard, Annika; Rusch, Graciela; Stabbetorp, Odd Egil (NINA Rapport;959, Research report, 2013-03)
   Som oppfølging av St. meld. 21 Norsk klimapolitikk (2011-2012) vurderer regjeringen ulike tiltak for å nå målet om et nettoutslipp av klimagasser innen 2030. I denne sammenheng skal Klima og forurensingsdepartementet (Klif), ...
  • Entoloma species of subgenus Cyanula (Tricholomatinae, Basidiomycota) in Norway, with emphasis on habitat preferences and distribution 

   Brandrud, Tor Erik; Bendiksen, Egil; Jordal, John Bjarne; Weholt, Øyvind; Lorås, Jostein Arve; Dima, Bálint; Noordeloos, Machiel E. (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   This is the third paper with results from the Norwegian Entoloma project 2015-2017. An overview is given of the species of Entoloma subgenus Cyanula in Norway. Cyanula includes, among other elements, many grassland fungi. ...
  • Entoloma species of the rhodopolioid clade (subgenus Entoloma; Tricholomatinae, Basidiomycota) in Norway 

   Brandrud, Tor Erik; Bendiksen, Egil; Jordal, John Bjarne; Weholt, Øyvind; Eidissen, Siw Elin; Lorås, Jostein Arve; Dima, Balint; Noordeloos, Machiel E. (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Gruppa omkring lutrødspore (Rhodopoliagruppa) i slekta rødspore (Entoloma) i Norge presenteres. Gruppa består av musserongaktige og flathattaktige, sjelden traktsoppaktige, mykorrhiza(sopprot)-dannende arter. I alt 24 arter ...
  • Evaluering av kartleggings- og verdisettingsmetodikk for naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse – NNF. Resultater fra verdikartlegging i 2017 

   Myklebost, Heidi Elin; Jokerud, Mari; Bendiksen, Egil; Blaalid, Rakel; Brandrud, Tor Erik; Eilertsen, Linn; Töpper, Joachim; Øien, Dag-Inge; Aarrestad, Per Arild (NINA Rapport;1421, Research report, 2017)
   Myklebost, H.E., Jokerud, M., Bendiksen, E., Blaalid, R., Brandrud, T.E., Eilertsen, L., Töpper, J., Øien, D.-I. & Aarrestad, P.A. 2017. Evaluering av kartleggings- og verdisettingsmetodikk for naturtyper av nasjonal ...
  • Faggrunnlag for kalkbarskog 

   Brandrud, Tor Erik; Bendiksen, Egil (NINA Rapport;1513, Research report, 2018)
   Brandrud, T. E. & Bendiksen, E. 2018. Fagrunnlag for kalkbarskog - NINA Rapport 1513. 89 s. Kalkbarskogene har lenge vært ansett som særlig forvaltningsviktige naturtyper i Norge, bl.a. med en egen verneplan på 1980-tallet. ...
  • Folks kjennskap og holdninger til Hølaløkka – et pilotprosjekt i restaureringen av Alnaelva, Oslo kommune 

   Museth, Jon; Hagen, Dagmar; Krange, Olve; Bendiksen, Egil (NINA Rapport;361, Research report, 2008)
   Museth, J., Hagen, D., Krange, O. & Bendiksen, E. 2008. Folks kjennskap og holdninger til ”Hølaløkka”– et pilotprosjekt i restaureringen av Alnaelva, Oslo kommune - NINA Rapport 361. 32 s. I denne rapporten ser vi nærmere ...
  • Fungal Planet description sheets: 785– 867 

   Crous, P.W.; Luangsa-ard, J.J.; Wingfield, M.J.; Carnegie, A.J.; Hernández-Restrepo, M.; Lombard, L.; Roux, J.; Barreto, R.W.; Baseia, I.G.; Cano-Lira, J.F.; Martin, M.P.; Morozova, O.V.; Stchigel, A.M.; Summerell, B.A.; Brandrud, Tor Erik; Dima, B.; Garcia, D.; Giraldo, A.; Guarro, J.; Gusmão, L.F.P.; Khamsuntorn, P.; Noordeloos, M.E.; Nuankaew, S.; Pinruan, U.; Rodríguez-Andrade, E.; Souza-Motta, C.M.; Thangavel, R.; van Iperen, A.L.; V.P., Abreu; Accioly, T.; Alves, J.L.; Andrade, J.P.; Bahram, M.; Baral, H.-O.; Barbier, E.; Barnes, C.W.; Bendiksen, Egil; Bernard, E.; Bezerra, J.D.P.; Bezerra, J.L.; Bizio, E.; Blair, J.E.; Bulyonkova, T.M.; Cabral, T.S.; Caiafa, M.V.; Cantillo, T.; Colmán, A.A.; Conceição, L.B.; Cruz, S.; Cunha, A.O.B.; Ryvarden, L. (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Novel species of fungi described in this study include those from various countries as follows: Angola, Gnomoniopsis angolensis and Pseudopithomyces angolensis on unknown host plants. Australia, Dothiora corymbiae on ...
  • Fungal Systematics and Evolution: FUSE 6 

   Haelewaters, Danny; Dima, Bálint; Abdel-Hafiz, Abbas I.I.; Abdel-Wahab, Mohamed A.; Abul-Ezz, Samar R.; Acar, Ismail; Aguirre-Acosta, Elvira; Aime, M. Catherine; Aldemir, Suheda; Ali, Muhammad; Ayala-Vásquez, Olivia; Bakhit, Mahmoud S.; Bashir, Hira; Battistin, Eliseo; Bendiksen, Egil; Castro-Rivera, Rigoberto; Çolak, Ömer Faruk; De Kese, André; de la Fuente, Javier Isaac; Dizkırıcı, Ayten; Hussain, Shah; Jansen, Gerrit Maarten; Kaygusuz, Og˘uzhan; Khalid, Abdul Nasir; Khan, Junaid M.; Kiyashko, Anna A.; Larsson, Ellen; Martínez-González, César Ramiro; Morozova, Olga V.; Niazi, Abdul Rehman; Noordeloos, Machiel Evert; Pham, Thi Ha Giang; Popov, Eugene S.; Psurtseva, Nadezhda V.; Schoutteten, Nathan; Sher, Hassan; Türkekul, I˙brahim; Verbeken, Annemieke; Ahmad, Habib; Afshan, Najam ul Sehar; Christe, Philippe; Fiaz, Muhammad; Glaizot, Olivier; Liu, Jingyu; Majeed, Javeria; Markotter, Wanda; Nagy, Angelina; Nawaz, Haq; Papp, Viktor; Péter, Áron; Pfliegler, Walter P.; Qasim, Tayyaba; Riaz, Maria; Sandor, Attila D.; Szentiványi, Tamara; Voglmayr, Hermann; Yousaf, Nousheen; Krisai-Greilhube, Irmgard (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   With only 138,000 formally described fungal species (Kirk 2019) out of an estimated 2.2–3.8 million (Hawksworth & Lücking 2017) to 6 million (Taylor et al. 2014), between 97.7 and 93.7% of fungal species are left to be ...
  • Kartlegging av kalklindeskogsopper i Oslo og Akershus, Buskerud og Telemark i 2017 

   Brandrud, Tor Erik; Bendiksen, Egil; Dima, Bálint (NINA Rapport;1525, Research report, 2018)
   Brandrud, T.E., Bendiksen, E. & Dima, B. 2018. Kartlegging av kalklindeskogsopper i Oslo og Akershus, Buskerud og Telemark i 2017. NINA Rapport 1525. Norsk institutt for naturforskning. I alt 26 kalklindeskoger i indre ...
  • Kartlegging av naturverdier ved Hestejordene, Groruddalen i Oslo. Naturtypekartlegging etter DN-håndbok 13 og Miljødirektoratets instruks 

   Bendiksen, Egil; Jansson, Ulrika (NINA Rapport;2459, Research report, 2024)
   Rapporten publiseres høsten 2024
  • Kartlegging av store gamle trær og andre naturverdier i Frognerparken, Oslo 

   Bendiksen, Egil; Endrestøl, Anders (NINA Rapport;2364, Research report, 2024)
   Bendiksen, E. & Endrestøl, A. 2024. Kartlegging av store gamle trær og andre naturverdier i Frognerparken, Oslo. NINA Rapport 2364. Norsk institutt for naturforskning. Rapporten presenterer en kartlegging av naturverdier ...
  • Kartlegging og verdisetting av naturmangfoldet i forbindelse med områderegulering for Nedre Ekornrud (Oppegård, Akershus) 

   Bendiksen, Egil; Jacobsen, Rannveig M.; Jonsson, Bror (NINA Rapport;1577, Research report, 2018)
   Bendiksen, E., Jacobsen, R., Jonsson, B. Kartlegging og verdisetting av naturmangfoldet i forbindelse med områderegulering for Nedre Ekornrud (Oppegård, Akershus). NINA Rapport 1577. Norsk institutt for naturforskning I ...
  • Kartlegging og verdisetting av naturmangfoldet i forbindelse med områderegulering for Nedre Ekornrud (Oppegård, Akershus). Revidert utgave. 

   Jacobsen, Rannveig M.; Bendiksen, Egil; Jonsson, Bror (NINA Rapport;1577c, Research report, 2019-12)
   Jacobsen, R., Bendiksen, E. & Jonsson, B. 2019. Kartlegging og verdisetting av naturmangfoldet i forbindelse med områderegulering for Nedre Ekornrud (Oppegård, Akershus). Revidert utgave. NINA Rapport 1577c. Norsk institutt ...
  • Lørenskog vinterpark. Konsekvensutredning av naturfaglige verdier 

   Bendiksen, Egil (NINA Rapport;1068, Research report, 2014-12)
   I forbindelse med planer om en stor innendørs skihall har Norsk institutt for naturforskning fore-tatt registreringer og gjort en konsekvensanalyse av biologiske verdier på Skårerødegården i Lørenskog kommune (Akershus). Data ...
  • Miljøhensyn i skog. Relativ betydning av naturreservater, nøkkelbiotoper, livsløpstrær og kantsoner 

   Bendiksen, Egil; Sverdrup-Thygeson, Anne; Bergsaker, Erling; Larsson, Karl-Henrik; Birkemoe, Tone (NINA rapport;863, Research report, 2014)
   Rapporten presenterer resultater fra et samarbeidsprosjekt mellom NINA og NORSKOG. Vi har sammenliknet samme type død ved i de tre forvaltningskategoriene naturreservat, nøkkel-biotop og slutthogsthensyn (kantsoner og ...