• Jervejakt og jervejegere. En intervjuundersøkelse på Østlandet 

      Bekk Norstad, Ariane; Skogen, Ketil (NINA Rapport;1422, Research report, 2017)
      Bekk Norstad, A. og K. Skogen (2017) Jervejakt og jervejegere. En intervjuundersøkelse på Østlandet - NINA Rapport 1442. 27 s. Myndighetene ønsker at bestandsmålet for jerv skal nås gjennom lisensjakt, fordi det antas å ...