• Bestandsdynamikk og flaskehalser for rekruttering av laks og sjøaure i Skjoma 

   Gjelland, Karl Øystein; Hanssen, Øyvind Kanstad; Rinaldo, Adrian; Ambjørndalen, Vegard; Johansen, Narve S.; Seljestokken, Vegar; Diserud, Ola (NINA Rapport;1854, Research report, 2022)
   Gjelland, K.Ø., Kanstad‐Hanssen, Ø., Rinaldo, A., Ambjørndalen, V., Johansen, N.S., Seljestokken, V. & Diserud, O. 2022. Bestandsdynamikk og flaskehalser for rekruttering av laks og sjøaure i Skjoma. NINA Rapport 1854. ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport fra undersøkelser i 2020 

   Bremset, Gunnbjørn; Jensås, Jan Gunnar; Karlsson, Sten; Ulvan, Eva Marita; Havn, Torgeir Børresen; Ambjørndalen, Vegard; Lie, Erik Friele; Holthe, Espen (NINA Rapport;1977, Research report, 2021)
   Bremset, G., Jensås, J.G., Karlsson, S., Ulvan, E.M., Havn, T.B., Ambjørndalen, V., Lie, E.F. & Holthe, E. 2021. Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport fra undersøkelser i 2020. NINA Rapport 1977. Norsk ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport fra undersøkelser i 2021 

   Bremset, Gunnbjørn; Jensås, Jan Gunnar; Karlsson, Sten; Havn, Torgeir Børresen; Ambjørndalen, Vegard; Holthe, Espen; Sæter, Arne O. (NINA Rapport;2089, Research report, 2022)
   Bremset, G., Jensås, J.G., Karlsson, S., Havn, T.B., Ambjørndalen, V., Holthe, E. & Sæter, A.O. 2022. Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport fra undersøkelser i 2021. NINA Rapport 2089. Norsk institutt ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport fra undersøkelser i 2022 

   Bremset, Gunnbjørn; Holthe, Espen; Ambjørndalen, Vegard; Hagen, Ingerid Julie; Havn, Torgeir Børresen; Jensås, Jan Gunnar; Johansen, Kristina Norum; Karlsson, Sten; Saksgård, Randi; Sæter, Arne O.; Østborg, Gunnel M. (NINA Rapport;2262, Research report, 2023)
   Bremset, G., Holthe, E., Ambjørndalen, V., Hagen, I.J., Havn, T.B., Jensås, J.G., Johansen, K.N., Karlsson, S., Saksgård, R., Sæter, A.O. & Østborg, G.M. 2023. Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport fra ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport fra undersøkelser i 2023-2024 

   Bremset, Gunnbjørn; Holthe, Espen; Ambjørndalen, Vegard; Berg, Marius; Berntsen, Henrik Hårdensson; Gosselin, Marie-Pierre; Havn, Torgeir Børresen; Jensås, Jan Gunnar; Karlsson, Sten; Steinkjer, Enghild (NINA Rapport;2421, Research report, 2024)
   Bremset, G., Holthe, E., Ambjørndalen, V., Berg, M., Berntsen, H.H., Gosselin, M.-P., Havn, T.B., Jensås, J.G., Karlsson, S. & Steinkjer, E. 2024. Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport fra undersøkelser ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Vefsna, 2020 

   Holthe, Espen; Berg, Marius; Kanstad-Hanssen, Øyvind; Ambjørndalen, Vegard; Jensås, Jan Gunnar; Bjørnå, Thomas; Lo, Håvard (NINA Rapport;1951, Research report, 2021)
   Holthe, E., Berg, M., Kanstad-Hanssen, Ø., Ambjørndalen, V., Jensås, J. G., Bjørnå, T. & Lo, H. 2021. Fiskebiologiske undersøkelser i Vefsna, 2020. NINA Rapport 1951. Norsk institutt for naturforskning. I august 2020 ble ...
  • Gytefisktellinger i Driva og Usma høsten 2019 

   Havn, Torgeir B.; Ulvan, Eva M.; Ambjørndalen, Vegard; Bækkelie, Knut A.E.; Berg, Marius; Holthe, Espen; Sollien, Vegard P.; Sira, Inger H.H.; Solem, Øyvind (NINA Rapport;1785, Research report, 2020)
   Havn, T.B, Ulvan, E.M., Ambjørndalen, V., Bækkelie, K.A.E, Berg, M., Holthe, E., Sollien, V.P., Sira, I.H.H. & Solem, Ø. 2020. Gytefisktellinger i Driva og Usma høsten 2019. NINA Rapport 1785. Norsk institutt for ...
  • Gytefisktellinger i Drivaregionen høsten 2020 

   Havn, Torgeir B.; Holthe, Espen; Sollien, Vegard P.; Ulvan, Eva M.; Bækkelie, Knut Andreas E.; Sira, Inger H.H.; Berg, Marius; Ambjørndalen, Vegard; Lie, Erik F.; Bøe, Kristin; Solem, Øyvind (NINA Rapport;1928, Research report, 2021)
   Havn, T.B., Holthe, E., Sollien, V.P., Ulvan, E.M., Bækkelie, K.A.E., Sira, I.H.H., Berg, M., Ambjørndalen, V., Lie, E.F., Bøe, K. & Solem, Ø. 2021. Gytefisktellinger i Drivaregionen høsten 2020. NINA Rapport 1928. Norsk ...
  • Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2020 

   Berntsen, Henrik Hårdensson; Næsje, Tor F.; Østborg, Gunnel; Ambjørndalen, Vegard; Saksgård, Laila (NINA Rapport;2019, Research report, 2021)
   Berntsen, H.H., Næsje, T.F., Østborg, G., Ambjørndalen, V. & Saksgård, L. 2021. Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2020. NINA Rapport 2019. Norsk institutt for naturforskning. Altaelva • Av 889 ...
  • Overvåking og uttak av rømt oppdrettslaks i vassdrag i Trøndelag og Nordland etter rømming fra lokaliteten Dolma N i 2021 

   Ambjørndalen, Vegard; Aronsen, Tonje; Jamtfall, Emil; Kanstad-Hanssen, Øyvind; Næsje, Tor F. (NINA Rapport;2283, Research report, 2023)
   Ambjørndalen, V., Aronsen, T., Jamtfall, E., Kanstad-Hanssen, Ø. & Næsje T.F. 2023. Overvåking og uttak av rømt oppdrettslaks i vassdrag i Trøndelag og Nordland etter rømming fra lokaliteten Dolma N i 2021. NINA Rapport ...
  • Overvåkning av rømt oppdrettslaks i Trøndelag og Nordmøre etter rømminger fra lokalitetene Håbranden, Hofsøya, Omsøyholman og Edøya II høsten 2020 

   Ambjørndalen, Vegard; Aronsen, Tonje; Næsje, Tor F. (NINA Rapport;2015, Research report, 2021)
   Ambjørndalen, V., Aronsen, T. & Næsje T.F. & 2021. Overvåkning av rømt oppdrettslaks i Trøndelag og Nordmøre etter rømminger fra lokalitetene Håbranden, Hofsøya, Omsøyholman og Edøya II høsten 2020. NINA Rapport 2015. Norsk ...
  • Årsrapport: Overvåking og uttak av rømt oppdrettslaks i vassdrag i Trøndelag og Nordland etter rømming fra lokaliteten Dolma N i 2021 

   Ambjørndalen, Vegard; Kanstad Hanssen, Øyvind; Solberg, Ingrid; Næsje, Tor F. (NINA Rapport;2129, Research report, 2022)
   Ambjørndalen, V., Kanstad-Hanssen, Ø., Solberg, I., & Næsje T.F. 2022. Årsrapport: Overvåking og uttak av rømt oppdrettslaks i vassdrag i Trøndelag og Nordland etter rømming fra lokaliteten Dolma N i 2021. NINA Rapport ...