• Data fra Statskogs linjetaksering av hønsefugl i Norge. 2006-dd 

   Nilsen, Erlend B.; Vang, Roald; Breisjøberget, Jo Inge (NINA Datarapport;1, Research report, 2024)
   Rapporten er ikke tilgjengelig enda
  • Elgen i Beiarn, en kunnskapsoppsummering 

   Andersen, Oddgeir; Solberg, Erling Johan; Heim, Morten; Rolandsen, Christer Moe; Fangel, Kirstin; Ueno, Mayumi (NINA Rapport;531, Research report, 2009)
   Andersen, O., Solberg, E. J., Heim, M., Rolandsen, C. M. Fangel, K. & Ueno, M. 2009. Elgen i Beiarn, en kunnskapsoppsummering - NINA Rapport 531. 34 s. Datamaterialet omfatter sett-elg data og jaktstatistikk for perioden ...