• Avskytingsstrategier for elg og hjort: Hva skal vi velge, og hva blir konsekvensene? 

   Solberg, Erling J.; Nilsen, Erlend B.; Rolandsen, Christer M.; Veiberg, Vebjørn (NINA Rapport;1701, Research report, 2021)
   Solberg, E.J. Nilsen, E.B., Rolandsen, C.M., Veiberg, V. 2021. Avskytingsstrategier for elg og hjort: Hva skal vi velge, og hva blir konsekvensene? NINA Rapport 1701. Norsk institutt for naturforskning. Et tilbakevendende ...
  • Bestandsreduksjon av elg og hjort i Nordfjella- regionen i perioden 2019-2020. Forslag til avskytingsstrategier 

   Solberg, Erling J.; Rivrud, Inger M.; Nilsen, Erlend B.; Veiberg, Vebjørn; Rolandsen, Christer M.; Meisingset, Erling L.; Mysterud, Atle (NINA Rapport;1667, Research report, 2019)
   Solberg, E.J., Rivrud, I.M., Nilsen, E.B., Veiberg, V., Rolandsen, C.M., Meisingset, E.L. & Mysterud, A. 2019. Bestandsreduksjon av elg og hjort i Nordfjellaregionen i perioden 2019-2020: Forslag til avskytingsstrategier. ...
  • Data fra Statskogs linjetaksering av hønsefugl i Norge. 2006-dd 

   Nilsen, Erlend B.; Vang, Roald; Breisjøberget, Jo Inge (NINA Datarapport;1, Research report, 2024)
   Rapporten er ikke tilgjengelig enda
  • Fordeling av gjess og jaktorganisering i Nord-Trøndelag om høsten 

   Tombre, Ingunn M.; Gundersen, Ove Martin; Reinsborg, Tore (NINA Rapport;1272, Research report, 2016-10-26)
   Tombre, I. M., Gundersen. O. M. & T. Reinsborg. 2016. Fordeling av gjess og jaktorganisering i Nord-Trøndelag om høsten. – NINA Rapport 1272. 33 s. Arealbruk hos kortnebbgås (Anser brachyrhynchus) og grågås (Anser anser) ...
  • Fri avskyting av kalv som virkemiddel i hjorteforvaltningen (FriKalv) 

   Veiberg, Veibjørn; Andersen, Oddgeir; Aarhus, Arve; Meisingset, Erling; Varanes, Leiv Trygve; Stavang, Jon Anders; Øi, Knut Fredrik; Galdiolo, Francesca (NINA Rapport;2180, Research report, 2022)
   Veiberg, V., Andersen, O., Aarhus, A., Meisingset, E.L., Varanes, L.T., Stavang, J.A., Øi, K.F. & Galdiolo, F. 2022. Fri avskyting av kalv som virkemiddel i hjorteforvaltningen (FriKalv). NINA Rapport 2180. Norsk institutt ...
  • Gjess i Nord-Trøndelag. Status september 2017 

   Tombre, Ingunn M.; Bjerke, Jarle W.; Brattland, Camilla; Eythórsson, Einar; Fredriksen, Fredrik; Gundersen, Ove Martin; Holmgaard, Sanne Bech; Olsen, Anne Kari Bergjord; Reinsborg, Tore (NINA Rapport;1390, Research report, 2017)
   Tombre, I.M., Bjerke, J. W., Brattland, C., Eythórsson, E., Fredriksen, F., Gundersen, O.M, Holmgaard, S.B., Olsen, A. K. B. & Reinsborg, T. 2017. Gjess i Nord-Trøndelag. Status september 2017. - NINA Rapport 1390, 22 ...
  • Gutta på jakt. Jakt som arena for reproduksjon av arbeiderkultur 

   Borgen, Olav Årstad; Skogen, Ketil (Peer reviewed, 2013)
   Deltagende observasjon og intervjuer med svært unge jegere (gutter i alderen 15 til 21) viste at for noen ungdommer med arbeiderklassebakgrunn og som har gjort yrkesvalg som opprettholder en slik klasseposisjon, kan jakt ...
  • Jakt i Lierne – Om smårovvilt, rev og hønsefugl. Rapport fra smårovvilt-prosjektet «Jakt-i-Lierne» 2014/15–2018/19 

   Rød-Eriksen, Lars; Moa, Pål F.; Eide, Nina E. (NINA Temahefte;79, Book, 2020)
   Rød-Eriksen, L., Moa, P. F. & Eide, N. E. (red.). 2020. Jakt i Lierne – Om smårovvilt, rev og hønsefugl. Rapport fra smårovvilt-prosjektet «Jakt-i-Lierne» 2014/15–2018/19. NINA Temahefte 79. Norsk institutt for naturforskning.
  • Jakt på kortnebbgås i Nord-Trøndelag 2008. En evaluering og forslag til fremtidig forvaltningspraksis 

   Tombre, Ingunn; Madsen, Jesper; Eythórsson, Einar; Søreng, Siri Ulfsdatter; Tømmervik, Hans; Kristiansen, Amund (NINA Rapport;431, Research report, 2009)
   Tombre, I.M., Madsen, J., Eythorson, E., Søreng, S.U., Tømmervik, H. & Kristiansen, A. 2009. Jakt på kortnebbgås i Nord-Trøndelag 2008. En evaluering og forslag til fremtidig forvaltningspraksis. - NINA Rapport 431. 36 s. ...
  • Jaktforsøk på brunbjørn med hund - antall og hundetypens betydning for bjørnens fysiologi 

   Støen, Ole-Gunnar; Le Grand, Luc; Thorsen, Neri Horntvedt; Sæbø, Solve; Rauset, Geir Rune; Arnemo, Jon Martin; Fuchs, Boris; Evans, Alina L.; Ahlquist, David; Boström, Rasmus (NINA Rapport;1501, Research report, 2018)
   Støen, O.-G, Le Grand, L., Thorsen, N.H., Sæbø, S., Rauset, G.R, Arnemo, J.M., Fuchs, B., Evans, A.L., Ahlquist, D. & Boström, R. 2018. Jaktforsøk på brunbjørn med hund - antall og hundetypens betydning for bjørnens ...
  • NINAs elgmerkingsprosjekt i grenseområdet Akershus, Hedmark og Østfold i 2006. Årsrapport 

   Solberg, Erling Johan; Heim, Morten; Sæther, Bernt-Erik (NINA Rapport;237, Research report, 2007)
   Solberg, E. J., Heim, M., Sæther, B.-E. 2007. NINAs elgmerkingsprosjekt i grenseområdet Akershus, Hedmark og Østfold i 2006: Årsrapport - NINA Rapport 237. 18 s. Elgmerkingsprosjektet i grenseområdet Akershus, Hedmark og ...
  • Omfang av morlause kalvar etter jakt på elg og hjort 

   Veiberg, Vebjørn; Rolandsen, Christer Moe; Heim, Morten; Solberg, Erling J. (NINA Rapport;1197, Research report, 2016-01-21)
   Veiberg, V., Rolandsen, C.M., Heim, M. & Solberg, E.J. 2016. Omfang av morlause kalvar etter jakt på elg og hjort - NINA Rapport 1197. 27 s. Unngå å felle morindivid frå medfølgjande kalvar. Dette er eit moment som ...
  • Opphevelse av blyhaglforbudet strider mot befolkningens holdninger til blyutslipp i naturen 

   Andersen, Oddgeir; Kraabøl, Morten; Kaltenborn, Bjørn Petter; Arnemo, Jon M. (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   I denne artikkelen presenteres resultater fra en landsrepresentativ undersøkelse om befolkningens holdninger til utslipp av miljøgifter i naturen (herunder bly) og opphevelse av blyhaglforbudet. Vi fant ingen signifikant ...
  • Overvåkningsprogram for jakt, fiske og friluftsliv i Forsvarets øvingsområder i Åmot kommune. Gjennomgang av data for perioden 2003-2005 

   Andersen, Oddgeir (NINA Rapport;181, Research report, 2006)
   Andersen, O. 2006. Overvåkningsprogram for jakt, fiske og friluftsliv i Forsvarets øvingsområder i Åmot. Gjennomgang av data for perioden 2003-2005. - NINA Rapport 181. 18 s. Rapporten bygger på data som er samlet inn i ...
  • Regulerende faktorer for toppskarvbestanden på Sklinna, Nord-Trøndelag 

   Røv, Nils; Nygård, Torgeir (NINA Rapport;30, Research report, 2005)
   Røv, N., Nygård, T. 2005. Regulerende faktorer på toppskarvbestanden på Sklinna, Nord-Trøndelag. - NINA Rapport 30. 16 s.
  • Rekruttering til jakt – en studie av passive jegere etter avlagt jegerprøve 

   Zouhar, Yosra; Andersen, Oddgeir (NINA Rapport;2269, Research report, 2023)
   Zouhar, Y. & Andersen, O. 2023. Rekruttering til jakt – en studie av passive jegere etter avlagt jegerprøve. NINA Rapport 2269. Norsk institutt for naturforskning. Denne rapporten er en gjentakelse av en studie gjennomført ...
  • Sett elg og sett hjort-overvåkingen: Styrker og forbedringspotensial 

   Solberg, Erling Johan; Veiberg, Vebjørn; Rolandsen, Christer Moe; Ueno, Mayumi; Nilsen, Erlend Birkeland; Gangsei, Lars Erik; Stenbrenden, Magnus; Libjå, Lars Egil (NINA rapport;1043, Research report, 2014)
   Målrettet hjorteviltforvaltning krever innsamling av fortløpende informasjon om bestandsutviklingen i kombinasjon med effektiv høsting. I denne prosessen har fritidsjegere en viktig rolle ved at de hvert år rapporterer ...
  • Sett elg- og sett hjort-rapportering. Bør vi endre registreringsinstruksen? 

   Solberg, Erling; Veiberg, Vebjørn; Rolandsen, Christer M.; Nilsen, Erlend B. (NINA Rapport;1327, Research report, 2017)
   Solberg, E. J., Veiberg, V., Rolandsen, C. M. og Nilsen, E. B. 2017. Sett elg- og sett hjort-rapportering. Bør vi endre registreringsinstruksen? - NINA Rapport 1327. 32 s. Bestandsindekser fra sett elg- og sett ...
  • Statistiske verktøy for prediksjon av årlig bestandsvekst og effekter av jakt på rødrev 

   Nater, Chloé Rebecca; Hofhuis, Stijn P.; Grainger, Matthew; Ehrich, Dorothee (NINA Rapport;2330, Research report, 2023)
   Nater, C. R., Hofhuis, S. P., Grainger, M. & Ehrich, D. 2023. Statistiske verktøy for prediksjon av årlig bestandsvekst og effekter av jakt på rødrev. NINA Rapport 2330. Norsk institutt for naturforskning. Rødrev og mange ...
  • Statusoversikt for jaktbart småvilt 

   Pedersen, Hans Chr.; Follestad, Arne; Gjershaug, Jan Ove; Nilsen, Erlend B. (NINA Rapport;1178, Research report, 2016-01-22)
   Pedersen, H.C., Follestad, A., Gjershaug, J.O. & Nilsen, E. 2016. Statusoversikt for jaktbart småvilt- NINA Rapport 1178. 258 s. Denne rapporten presenterer status for alle jaktbare småviltarter i Norge, totalt 16 ...