• Bestandsreduksjon av elg og hjort i Nordfjella-regionen: Erfaringer fra jaktåret 2019-2020. 

   Solberg, Erling; Rolandsen, Christer M. (NINA Rapport;1813, Research report, 2020)
   Solberg, E. J. & Rolandsen, C. M. 2020. Bestandsreduksjon av elg og hjort i Nordfjella-regionen: Erfaringer fra jaktåret 2019-2020. NINA Rapport 1813. Norsk institutt for naturforskning. Våren 2016 ble det oppdaget ...
  • Bærekraftig småviltforvaltning som grunnlag for lokal verdiskapning: Oppsummering av workshop og dybdeintervjuer 

   Eriksen, Lasse F.; Grande, Jorunn; Moa, Pål F.; Nilsen, Erlend B. (NINA Rapport;1375, Research report, 2018)
   Eriksen, L.F., Grande, J., Moa, P.F., Rohde, T. & Nilsen, E.B. 2018. Bærekraftig småviltforvaltning som grunnlag for lokal verdiskapning: Oppsummering av workshop og dybdeintervjuer. NINA Rapport 1375. Norsk institutt for ...
  • Ferdsel og bruk av Forollhogna villreinområde 

   Gundersen, Vegard; Nerhoel, Ingrid; Strand, Olav; Wold, Line Camilla; Rybråten, Stine; Dokk, John Gunnar; Vistad, Odd Inge; Selvaag, Sofie Kjendlie (NINA Rapport;1331, Research report, 2017)
   Gundersen, V., Nerhoel, I., Strand, O., Wold, L.C., Rybråten, S., Dokk, J.G., Vistad, O.I. og S.K. Selvaag. Ferdsel og bruk av Forollhogna villreinområde - NINA Rapport 1331. 168 s. Forollhogna er et særegent fjellområde ...
  • Jakt som næringsvei. Muligheter og utfordringer 

   Andersen, Oddgeir; Aas, Øystein (NINA Rapport;1842, Research report, 2020)
   Andersen, O. & Aas, Ø. 2020. Jakt som næringsvei. Muligheter og utfordringer. NINA Rapport 1842. Norsk institutt for naturforskning. Rapporten beskriver hva jakttilbyderne mener skal til for å lykkes med en satsing på ...
  • Ulovlig jakt på store rovdyr. Holdninger i befolkningen, lokalsamfunn og blant jegere. 

   Krange, Olve; Skogen, Ketil (NINA Rapport;1663, Research report, 2019)
   Krange, O. Skogen, K. 2019. Ulovlig jakt på store rovdyr. Holdninger i befolkningen, lokalsamfunn og blant jegere. NINA Rapport 1663. Norsk institutt for naturforskning. Rapporten handler om nordmenns syn på ulovlig jakt ...