• Fiskeundersøkelse i Oppstadåa, Sør Odal kommune, 2017 

      Olstad, Kjetil; Dokk, John Gunnar (NINA Rapport;1439, Report, 2017)
      Olstad, K. & Dokk, J.G. 2017. Fiskeundersøkelse i Oppstadåa, Sør Odal kommune, 2017. NINA Rapport 1439. Norsk institutt for naturforskning. Oppstadåa i Sør Odal kommune renner fra Storsjøen og ut i Glomma rett nord for ...