Now showing items 2843-2862 of 2981

  • Veileder for utsetting av fisk for å ivareta genetisk variasjon og integritet 

   Karlsson, Sten; Bjøru, Bjørn; Holthe, Espen; Lo, Håvard; Ugedal, Ola (NINA Rapport;1269, Research report, 2016-05-27)
   Karlsson, S., Bjøru, B., Holthe, E., Lo, H. & Ugedal, O. 2016. Veileder for utsetting av fisk for å ivareta genetisk variasjon og integritet – NINA Rapport 1269. 25 s. Utsettinger av fisk gjøres i mange vann og vassdrag ...
  • Verdi- og sårbarhetsvurdering i Børgefjell nasjonalpark - med spesielt fokus på utvalgte lokaliteter og utfordringer knyttet til ferdsel 

   Evju, Marianne; Hagen, Dagmar; Blumentrath, Stefan; Eide, Nina Elisabeth (NINA Rapport;543, Research report, 2010)
   Evju, M., Hagen, D., Blumentrath, S. & Eide, N. E. 2010. Verdi- og sårbarhetsvurdering i Børgefjell nasjonalpark – med spesiell fokus på utvalgte lokaliteter og utfordringer knyttet til ferdsel – NINA Rapport 543. 111 s. ...
  • Verdier av økosystemtjenester i skog i Norge 

   Lindhjem, Henrik; Magnussen, Kristin (NINA rapport;894, Research report, 2012)
   Lindhjem, H. og K. Magnussen 2012. Verdier av økosystemtjenester i skog i Norge - NINA Rapport 894, 80 s. Norske skoger gir opphav til en rekke, viktige goder og tjenester – økosystemtjenester. Rapportens formål er å ...
  • Verdifulle naturtyper i Alta kommune 

   Strann, Karl Birger; Bjerke, Jarle W.; Frivoll, Vigdis Irene; Johnsen, Trond Vidar (NINA Rapport;344, Research report, 2008)
   Strann, K.-B., Bjerke, J.W., Frivoll, V. & Johnsen, T. V. 2008. Verdifulle naturtyper i Alta kommune - NINA Rapport 344. 112 s. Stortingsmelding nr. 42 (2000-2001) pålegger den enkelte sektor å gjennomføre kartlegging av ...
  • Verdifulle naturtyper i Meløy kommune 

   Strann, Karl Birger; Bjerke, Jarle W.; Frivoll, Vigdis Irene; Johnsen, Trond Vidar (NINA Rapport;345, Research report, 2008)
   Strann, K.-B., Bjerke, J. W., Frivoll, V. og Johnsen, T. V. 2008. Verdifulle naturtyper i Meløy kommune - NINA Rapport 345. 64 s. Stortingsmelding nr. 42 (2000-2001) pålegger den enkelte sektor å gjennomføre kartlegging ...
  • Verdisetting av naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse. Forslag til metodikk 

   Evju, Marianne; Blom, Hans; Brandrud, Tor Erik; Bär, Annette; Johansen, Line; Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge; Aarrestad, Per Arild (NINA Rapport;1357, Research report, 2017)
   Evju, M., Blom, H., Brandrud, T. E., Bär, A., Johansen, L., Lyngstad, A., Øien, D.-I. og Aarrestad, P. A. 2017. Verdisetting av naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse. Forslag til metodikk - NINA Rapport 1357. 172 ...
  • Verma kraftverk. Konsekvenser knyttet til planer for nytt kraftverk i Verma 

   Erikstad, Lars; Andersen, Oddgeir; Halvorsen, Gunnar; Reitan, Ole; Risan, Thomas; Stabbetorp, Odd Egil (NINA Rapport;357, Research report, 2008)
   Erikstad, L., Andersen, O., Halvorsen, G., Reitan, O., Risan, T. & Stabbetorp, O. 2008. Verma kraftverk - Konsekvenser knyttet til planer for nytt kraftverk i Verma. - NINA Rapport 357. 55 s. Denne rapporten består av tre ...
  • Verneplan for Hjerkinn skytefelt – kunnskapsstatus for naturtyper, flora og fugleliv. 

   Reitan, Ole; Aarrestad, Per Arild; Gjershaug, Jan Ove; Stabbetorp, Odd Egil; Hagen, Dagmar (NINA Rapport;1088, Research report, 2014-11)
   I forbindelse med verneplanarbeidet for Hjerkinn skytefelt har NINA på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland oppdatert kunnskapen om naturtyper, flora og sårbart fugleliv i utredningsområdet. Sammenstillingen er utført på ...
  • Verneplan for utvidelse av Ormtjernkampen-Skaget nasjonalpark. Konsekvenser for reiseliv 

   Øian, Hogne (NINA Rapport;415, Research report, 2008)
   Øian, H. Verneplan for utvidelse av Ormtjernkampen – Skaget nasjonalpark. Konsekvenser for reiseliv. NINA Rapport 415, 52 s. Denne rapporten presenterer konsekvensvurderingen for reiseliv i henhold til det foreslåtte ...
  • Vesentlige vannforvaltningsspørsmål. Dialogseminar om Borgundfjorden og Ellingsøyfjorden. Nordre Sunnmøre vannområde 

   Thomassen, Jørn (NINA rapport;823, Research report, 2012)
   Thomassen, J. 2012. Vesentlige vannforvaltningsspørsmål – Dialogseminar om Borgundfjorden og Ellingsøyfjorden, Nordre Sunnmøre vannområde. - NINA Rapport 823. 74 s. Sentrale ressurspersoner i Borgundfjorden og Ellingsøyfjorden, ...
  • Vi har gitt fjellplantene nye, kjipe naboer i sommer 

   Töpper, Joachim; Gya, Ragnhild (Journal article, 2018-10)
  • The viability of the crustacean Eurycercus lamellatus (Branchiopoda, Cladocera) in a high mountain area in southern Norway 

   Qvenild, Tore; Hesthagen, Trygve (Journal article, 2020)
   The branchiopod Eurycercus lamellatus is widely distributed in Norwegian lakes, ranging from coastal to alpine areas. On the Hardangervidda mountain plateau in southern Norway, E. lamellatus was searched for in 144 lakes ...
  • Videoovervåking av eremittens hule II 

   Endrestøl, Anders (NINA Kortrapport;42, Research report, 2016)
   Endrestøl, A. 2016. Videoovervåking av eremittens hule II. - NINA Kortrapport 42. 15 s. Eremitten Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) er en stor, brunsvart bille i familien skarabider, Scarabaeidae. Den lever i gamle, hule ...
  • Videreutvikling av metodikk for arealrepresentativ overvåking av dagsommerfugler og humler. Naturindeks for Norge 

   Öberg, Sandra; Gjershaug, Jan Ove; Diserud, Ola; Ødegaard, Frode (NINA Rapport;663, Research report, 2011)
   Öberg, S., Gjershaug, J. O., Diserud, O. & Ødegaard, F. 2011. Videreutvikling av metodikk for arealrepresentativ overvåking av dagsommerfugler og humler. Naturindeks for Norge. – NINA Rapport 663. 53 s. Naturindeks for ...
  • Vikafjellet i Fjellheimen villreinområde. Villrein i høve til nye utbyggingsplanar 

   Jordhøy, Per (NINA rapport;920, Research report, 2013)
   Jordhøy, P. 2013. Vikafjellet i Fjellheimen. Villrein i høve til nye utbyggingsplanar. – NINA Rapport 920. 44s. + vedlegg. Målsetjinga med denne utgreiinga er: 1. å samanstille kunnskap om reinen og tilhøyrande leveområde ...
  • Villaks og rømt oppdrettslaks i Namsfjorden og Namsenvassdraget: Fangst, atferd og andeler rømt oppdrettslaks. 2012-2014 

   Næsje, Tor; Aronsen, Tonje; Ulvan, Eva Marita; Moe, Karina; Fiske, Peder; Økland, Finn; Østborg, Gunnel Marie; Diserud, Ola Håvard; Skorstad, Leif; Sandnes, Tomas; Staldvik, Frode (NINA Rapport;1138, Research report, 2015)
   Fangst, atferd og andeler av villaks og rømt oppdrettslaks i Namsfjorden og Namsenvass-draget har blitt undersøkt i årene 2012 til 2014. Hovedmålsettingen med undersøkelsene har vært å skaffe kunnskap slik at man kan gjøre ...
  • Villaksyngel i konkurranse med avkom fra rømt oppdrettslaks. Vekst og overlevelse ved ulik næringstilgang 

   Robertsen, Grethe; Aronsen, Tonje; Sundt-Hansen, Line Elisabeth; Reid, Donald; Karlsson, Sten; Kvingedal, Eli; Ugedal, Ola; Hindar, Kjetil (NINA Rapport;1438, Research report, 2017)
   Robertsen, G., Aronsen, T., Sundt-Hansen, L.E., Reid, D., Karlsson, S., Kvingedal, E., Ugedal O., & Hindar, K. (2017). Villaksyngel i konkurranse med avkom fra rømt oppdrettslaks. Vekst og overlevelse ved ulik næringstilgang. ...
  • Villrein i Breheimen - Mørkridsdalen Konsekvensutredning av vern 

   Andersen, Oddgeir; Jordhøy, Per; Nellemann, Christian (NINA Rapport;348, Research report, 2008)
   Andersen, O., Jordhøy, P. & Nellemann, C. 2008. Villrein i Breheimen - Mørkridsdalen. Konsekvensutrening av vern - NINA Rapport 348: 33 s. Villrein er en art Norge har et spesielt ansvar for, og Ottadalsområdet er utpekt ...
  • Villrein og ferdsel i Rondane. Sluttrapport fra GPS-merkeprosjektet 2009–2014 

   Strand, Olav; Gundersen, Vegard; Jordhøy, Per; Andersen, Roy; Nerhoel, Ingrid; Panzacchi, Manuela; Van Moorter, Bram F. A. (NINA Rapport;1013, Research report, 2015)
   I perioden 2009 t.o.m. 2013 har vi studert reinens arealbruk i Rondane. Målsetningen for pro-sjektet har vært å framskaffe data som gir en reell dokumentasjon på reinens arealbruk, samt å framskaffe kunnskap om brukere av ...
  • Villreinen i Fjellheimen. Status og sårbare habitat 

   Jordhøy, Per; Strand, Olav (NINA Rapport;411, Research report, 2009)
   Jordhøy, P. og Strand, O. 2008. Villreinen i Fjellheimen. Status og sårbare habitat. – NINA Rapport 411. 50 s. Målsetjinga med dette arbeidet er å få samla og oppsummert kjent kunnskap om reinen og tilhøyrande leveområde ...