Now showing items 2709-2728 of 4315

  • Ocean-wide drivers of migration strategies and their influence on population breeding performance in a declining seabird 

   Fayet, Annette L.; Freeman, Robin; Anker-Nilssen, Tycho; Diamond, Antony; Erikstad, Kjell E; Fifield, Dave; Fitzsimmons, Michelle G; Hansen, Erpur Snær; Harris, Mike P.; Jessopp, Mark; Kouwenberg, Amy-Lee; Kress, Steve; Mowat, Stephen; Perrins, Chris M.; Petersen, Aevar; Petersen, Ib K.; Reiertsen, Tone; Robertson, Gregory J.; Shannon, Paula; Sigurðsson, Ingvar A.; Shoji, Akiko; Wanless, Sarah; Guilford, Tim (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Which factors shape animals’ migration movements across large geographical scales, how different migratory strategies emerge between populations, and how these may affect population dynamics are central questions in ...
  • Offshore oil rigs – a breeding refuge for Norwegian Black-legged Kittiwakes Rissa tridactyla? 

   Christensen-Dalsgaard, Signe; Langset, Magdalene; Anker-Nilssen, Tycho (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   In recent decades, the population of Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla has declined substantially in most parts of the North Atlantic. Concurrently, there has been an increased urbanisation of the species, with ...
  • Offshore vindenergianlegg - sjøfugl, havørn, hubro og vadere. En screening av potensielle konfliktområde 

   Christensen-Dalsgaard, Signe; Lorentsen, Svein-Håkon; Dahl, Espen Lie; Follestad, Arne; Hanssen, Frank Ole; Systad, Geir Helge (NINA Rapport;557, Research report, 2010)
   Christensen-Dalsgaard, S., Lorentsen, S.-H., Dahl, E. L., Follestad, A., Hanssen, F. & Systad, G. H. 2010. Offshore vindenergianlegg - sjøfugl, havørn, hubro og vadere. En screening av potensielle konfliktområder - NINA ...
  • Offshore vindenergianlegg og sjøfugl. Oppdatert screening av potensielle konfliktområder på nasjonal skala 

   Christensen-Dalsgaard, Signe; Lorentsen, Svein-Håkon; Hanssen, Frank Ole; Systad, Geir Helge (NINA rapport;616, Research report, 2011)
   Christensen-Dalsgaard, S., Lorentsen, S.-H., Hanssen, F. & Systad, G. H. 2011. Offshore vindenergianlegg og sjøfugl. Oppdatert screening av potensielle konfliktområder på nasjonal skala. - NINA Rapport 616. 78 s. I 2010 ...
  • Oksielva og Kvitbruelva til Saltdalselva, Nordland. Problemkartlegging og tilstandsbeskrivelse med forslag til tiltak 

   Bergan, Morten Andre; Teien, Hans-Christian; Kristensen, Torstein (NINA Rapport;1222, Research report, 2016-03-18)
   Bergan, M.A., Teien, H-C & Kristensen, T. 2016. Oksielva og Kvitbruelva til Saltdalselva, Nordland - Problemkartlegging og tilstandsbeskrivelse med forslag til tiltak. - NINA Rapport 1222. 37 s. Det er gjennomført en ...
  • Olivinfuruskog og rødlistearter i Bjørkedalen, Volda: naturverdi og forvaltningsmuligheter 

   Brandrud, Tor Erik (NINA Rapport;461, Research report, 2009)
   Brandrud, T.E. 2009. Olivinfuruskog og rødlistearter i Bjørkedalen, Volda: naturverdi og forvaltningsmuligheter. - NINA Rapport 461. 24 s. Olivinfuruskog er en sjelden og særnorsk naturtype som har sitt nasjonale og ...
  • Om å kle fjellet – og litt om grønne menn 

   Hagen, Dagmar (Journal article, 2018-02-01)
  • Om departemental politisk spagat og folkerettens kulturvern 

   Broderstad, Else Grete (Journal article, 2022)
   Utgangspunktet for denne artikkelen er Kalvvatnan-saken i det sørsamiske området. I 2016 stoppet Olje- og energidepartementet planene om å bygge et vindkraftverk på et område brukt av reindriften. Folkerettslige bestemmelser ...
  • Om det å rope i skogen; ulike stemmer i Nordlands utmark 

   Paulsen, Majken; Lundberg, Aase Kristine; Gjertsen, Arild; Eilertsen, Svein Morten; Risvoll, Camilla (Journal article, 2024)
   I en årrekke har det pågått politiske diskusjoner og rettslige prosesser om hvordan statsgrunn i Nordland og Troms skal forvaltes. I denne artikkelen tar vi utgangspunkt i spenningene som har oppstått som følge av at antatt ...
  • Om rovdyr på landet og i byen. Den urban-rurale dimensjonen i de norske rovviltkonfliktene 

   Tangeland, Torvald; Skogen, Ketil; Krange, Olve (NINA rapport;650, Research report, 2010)
   Torvald Tangeland, Ketil Skogen og Olve Krange. 2010. Om rovdyr på landet og i byen. Den urban-rurale dimensjonen i de norske rovviltkonfliktene. - NINA Rapport 650, 84 s NINA gjennomførte høsten 2010 en spørreundersøkelse ...
  • Omfang av morlause kalvar etter jakt på elg og hjort 

   Veiberg, Vebjørn; Rolandsen, Christer Moe; Heim, Morten; Solberg, Erling J. (NINA Rapport;1197, Research report, 2016-01-21)
   Veiberg, V., Rolandsen, C.M., Heim, M. & Solberg, E.J. 2016. Omfang av morlause kalvar etter jakt på elg og hjort - NINA Rapport 1197. 27 s. Unngå å felle morindivid frå medfølgjande kalvar. Dette er eit moment som ...
  • Omfang av motorisert ferdsel i forsøkskommunene sommersesongen 2003 og vintersesongen 2003/2004. Sammenstilling og drøfting av oppsynsregistreringer og halvårsrapporter 

   Østdahl, Torbjørn; Skår, Margrete (NINA Rapport;14, Research report, 2005)
   Østdahl, T. og Skår, M. 2005. Omfang i motorisert ferdsel i forsøkskommunene sommersesongen 2003 og vintersesongen 2003/2004. - NINA Rapport 14. 39 s. Som et ledd i arbeidet med evalueringen av forsøk med ny forvaltningsordning ...
  • Omfang av motorisert ferdsel i forsøkskommunene. Sammenstilling og drøfting av oppsynsregistreringer og halvårsrapporter 2002-2005 

   Østdahl, Torbjørn; Skår, Margrete (NINA Rapport;91, Research report, 2005)
   Østdahl, T. og Skår M. Omfang av motorisert ferdsel i for-søkskommunene. Sammenstilling og drøfting av oppsynsregistreringer og halvårsrapporter 2002-2005- NINA Rapport 91. 37 s. Registreringsmetodikk Som et ledd i arbeidet ...
  • Omfattende spredning og bekjempelse av gjedde i Trøndelag 

   Hesthagen, Trygve H.; Rikstad, Anton; Adolfsen, Pål; Sandlund, Odd Terje; Bardal, Helge; Bergan, Morten Andre; Berger, Hans Mack; Finstad, Anders Gravbrøt; Olsen, Kay-Arne; Nøst, Terje; Sandodden, Roar; Sivertsgård, Rolf; Slettom, Lars (Journal article, 2020)
   I Trøndelag er gjedda naturlig utbredt bare i Murusjøen i Muruelvvassdraget i nordøst og i noen lokaliteter i Trysilelvvassdraget i sør. Helt siden middelalderen har mennesker spredt gjedde i fylket, men spesielt i løpet ...
  • Områderegulering for Halkavarre skyte- og øvingsfelt, Porsanger kommune. Konsekvensutredning naturmangfold 

   Bjerke, Jarle W.; Jacobsen, Karl-Otto; Johansen, Bernt; Nilsen, Stein Ørjan (NINA Rapport;1403, Research report, 2018)
   Bjerke, J.W., Jacobsen, K.-O., Johansen, B. & Nilsen, S.Ø. 2018. Områderegulering for Halkavarre skyte- og øvingsfelt, Porsanger kommune. Konsekvensutredning naturmangfold. NINA Rapport 1403. Norsk institutt for naturforskning. ...
  • Områdereguleringsplan for Halkavarre/Porsangmoen skyte- og øvingsfelt. Konsekvensutredning reindrift 

   Langeland, Knut; Danielsen, Inge E.; Tømmervik, Hans (NINA Rapport;1420, Research report, 2022)
   Langeland, K., Danielsen, I.E., & Tømmervik, H. 2022. Områdereguleringsplan for Halkavarre/Porsangmoen skyte- og øvingsfelt. Konsekvensutredning reindrift. NINA rapport 1420. Norsk institutt for naturforskning Halkavarr ...
  • On fitness and partial migration in a large herbivore – migratory moose have higher reproductive performance than residents 

   Rolandsen, Christer Moe; Solberg, Erling Johan; Sæther, Bernt-Erik; Van Moorter, Bram; Herfindal, Ivar; Bjørneraas, Kari (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Partially migratory populations comprise both resident and migratory individuals. Th ese tactics may coexist if their demographic contribution to future generations (i.e. fitness) are equal or vary temporally with environmental ...
  • On some Entoloma species (Tricholomatinae, Basidiomycota) little known or new to Norway 

   Brandrud, Tor Erik; Bendiksen, Egil; Jordal, John Bjarne; Weholt, Øyvind; Dima, Bálint; Morozova, Olga; Noordeloos, Machiel E. (Journal article, 2020)
   This is the second paper reporting major results from the Norwegian Entoloma project 2015- 2017. Here we present species that are new to Norway or little known, from the following smaller clades: Caeruleopolitum, Claudopus, ...
  • On the relevance of animal behavior to the management and conservation of fishes and fisheries 

   Cooke, Steven J.; Auld, Heather L.; Birnie-Gauvin, Kim; Elvidge, Chris K.; Piczak, Morgan L.; Twardek, William M.; Raby, Graham D.; Brownscombe, Jacob W.; Midwood, Jonathan D.; Lennox, Robert; Madliger, Christine; Wilson, Alexander D. M.; Binder, Thomas R.; Schreck, Carl B.; McLaughlin, Robert L.; Grant, James; Muir, Andrew M. (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   There are many syntheses on the role of animal behavior in understanding and mitigating conservation threats for wildlife. That body of work has inspired the development of a new discipline called conservation behavior. ...
  • One Hundred Pressing Questions on the Future of Global Fish Migration Science, Conservation, and Policy 

   Lennox, Robert J.; Paukert, Craig P.; Aarestrup, Kim; Auger-Méthé, Marie; Baumgartner, Lee; Birnie-Gauvin, Kim; Bøe, Kristin; Brink, Kerry; Brownscombe, Jacob W.; Chen, Yushun; Davidsen, Jan Grimsrud; Eliason, Erika J.; Filous, Alexander; Gillanders, Bronwyn M.; Helland, Ingeborg Palm; Horodysky, Andrij Z.; Januchowski-Hartley, Stephanie R.; Lowerre-Barbieri, Susan K.; Lucas, Martyn C.; Martins, Eduardo G.; Murchie, Karen J.; Pompeu, Paulo S.; Power, Michael; Raghavan, Rajeev; Rahel, Frank J.; Secor, David; Thiem, Jason D.; Thorstad, Eva Bonsak; Ueda, Hiroshi; Whoriskey, Frederick G.; Cooke, Steven J. (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Migration is a widespread but highly diverse component of many animal life histories. Fish migrate throughout the world’s oceans, within lakes and rivers, and between the two realms, transporting matter, energy, and other ...