Now showing items 21-40 of 52

  • Growth-enhanced salmon modify stream ecosystem functioning 

   Cucherousset, Julien; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Buoro, Mathieu; Zavorka, Libor; Lassus, Remy; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Fleming, Ian A.; Björnsson, Björn Thrandur; Johnsson, Jörgen I.; Hindar, Kjetil (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Use of fast-growing domesticated and/or genetically modified strains of fish isbecoming increasingly common in aquaculture, increasing the likelihood of deliberateor accidental introductions into the wild. To date, their ...
  • Half a century of genetic interaction between farmed and wild Atlantic salmon: Status of knowledge and unanswered questions 

   Glover, Kevin; Solberg, Monica Favnebøe; McGinnity, Phil; Hindar, Kjetil; Verspoor, Eric; Coulson, Mark W.; Hansen, Michael Möller; Araki, Hitoshi; Skaala, Øystein; Svåsand, Terje (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Atlantic salmon (Salmo salar) is one of the best researched fishes, and its aquaculture plays a global role in the blue revolution. However, since the 1970s, tens of millions of farmed salmon have escaped into the wild. ...
  • Host specificity drives genetic structure in a freshwater mussel 

   Wacker, Sebastian; Larsen, Bjørn Mejdell; Karlsson, Sten; Hindar, Kjetil (Journal article, 2019)
   Parasites often depend on their hosts for long distance transport, and genetic population structure can be strongly affected by host specificity and dispersal. Freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera) populations ...
  • Introgression from farmed escapees affects the full life cycle of wild Atlantic salmon 

   Bolstad, Geir Hysing; Karlsson, Sten; Hagen, Ingerid Julie; Fiske, Peder; Urdal, Kurt; Sægrov, Harald; Florø-Larsen, Bjørn; Sollien, Vegard Pedersen; Østborg, Gunnel Marie; Diserud, Ola Håvard; Jensen, Arne Johan; Hindar, Kjetil (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   After a half a century of salmon farming, we have yet to understand how the influx of genes from farmed escapees affects the full life history of Atlantic salmon (Salmo salar L.) in the wild. Using scale samples of over ...
  • Iteroparity and its contribution to life-history variation in Atlantic salmon 

   Persson, Lo; Raunsgard, Astrid; Thorstad, Eva Bonsak; Østborg, Gunnel Marie; Urdal, Kurt; Sægrov, Harald; Ugedal, Ola; Hindar, Kjetil; Karlsson, Sten; Fiske, Peder; Bolstad, Geir Hysing (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Evolution of iteroparity is shaped by the trade-off between current and future reproduction.We studied variation in iteroparity among 205 050 individual Atlantic salmon caught in 179 rivers spanning 14◦ of latitude. The ...
  • Kan Gyrodactylus salaris utryddes fra Drammensregionen? Sluttrapport fra arbeidsgruppen for Drammensregionen 

   Hindar, Kjetil; Mo, Tor Atle; Eken, Morten; Hagen, Anders Gjørwad; Hytterød, Sigurd; Sandodden, Roar; Vøllestad, Asbjørn; Aamodt, Knut Ola (NINA Rapport;1456, Research report, 2018)
   Hindar, K., Mo, T. A., Eken, M., Hagen, A. Gjørwad, Hytterød, S., Sandodden, R., Vøllestad, A.& Aamodt, K. O. 2018. Kan Gyrodactylus salaris utryddes fra Drammensregionen? - Sluttrapport fra arbeidsgruppen for Drammensregionen. ...
  • Kartlegging av gyte- og ungfiskområder i anadrome deler av Drivavassdraget 

   Foldvik, Anders; Sundt-Hansen, Line; Hindar, Kjetil; Solem, Øyvind (NINA Rapport;2352, Research report, 2024)
   Foldvik, A., Sundt-Hansen, L., Hindar, K. & Solem, Ø. 2024. Kartlegging av gyteområder og ungfisk-habitat i anadrom del av Drivavassdraget. NINA Rapport 2352. Norsk institutt for naturforskning. På oppdrag fra Driva Kraft ...
  • Kartlegging av ungfiskbestander i Drivavassdraget. Årsrapport 2010 

   Solem, Øyvind; Johnsen, Bjørn Ove; Arnekleiv, Jo Vegar; Hindar, Kjetil; Rønning, Lars; Kjærstad, Gaute; Aalbu, Frode; Karlsson, Sten; Olstad, Kjetil (NINA Rapport;742, Research report, 2013-02)
   Høsten 2010 ble det gjennomført omfattende ungfiskundersøkelser i Drivavassdraget. Hovedformålet med disse undersøkelsene var å i) estimere tetthet og alderssammensetning hos ungfisk av laks, aure og artshybrider (laksXaure) ...
  • Kunnskap og miljøløsninger for havbruksnæringa 

   Næsje, Tor; Hindar, Kjetil; Bruset, Bjørg (Others, 2017)
  • Laks og Gyrodactylus i Vefsna og Driva. Årsrapport 2004 

   Johnsen, Bjørn Ove; Hindar, Kjetil; Balstad, Torveig; Hvidsten, Nils Arne; Jensen, Arne Johan; Jensås, Jan Gunnar; Syversveen, Marit; Østborg, Gunnel Marie (NINA Rapport;34, Research report, 2005)
   Johnsen, B.O., Hindar, K., Balstad, T., Hvidsten, N.A., Jensen, A.J., Jensås, J.G., Syversveen, M. og Østborg, G.M. 2005. Laks og Gyrodactylus i Vefsna og Driva: årsrapport 2004. - NINA Rapport 34. 33 s. Formålet med ...
  • Laks og vannkvalitet i Otra 1990-2006 

   Kroglund, Frode; Høgberget, Rolf; Hindar, Kjetil; Østborg, Gunnel Marie; Balstad, Torveig (NINA Rapport;326, Research report, 2008-01)
   Laksebestanden i Otra var utryddet frem til starten av 1990-tallet. Som en følge av at industriutslippene ble sanert i 1995 og at belastningene knyttet til sur nedbør er redusert, ble vannkvaliteten endret ra å være kronisk ...
  • Miljø-DNA som metode for overvåking av Gyrodactylus salaris og laks i Drivaregionen 

   Fossøy, Frode; Sivertsgård, Rolf; Brandsegg, Hege; Solem, Øyvind; Hindar, Kjetil; Mo, Tor Atle (NINA Rapport;1641, Report, 2019)
   Frode Fossøy, Rolf Sivertsgård, Hege Brandsegg, Øyvind Solem, Kjetil Hindar og Tor Atle Mo 2019. Miljø-DNA som metode for overvåking av Gyrodactylus salaris og laks i Drivaregionen. NINA Rapport 1641. Norsk institutt for ...
  • Monitoring presence and abundance of two gyrodactylid ectoparasites and their salmonid hosts using environmental DNA 

   Fossøy, Frode; Brandsegg, Hege; Sivertsgård, Rolf; Pettersen, Oskar; Sandercock, Brett K.; Solem, Øyvind; Hindar, Kjetil; Mo, Tor Atle (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Background: Invasive species represent a major challenge for the conservation of biodiversity. The invasive ectoparasitic fluke Gyrodactylus salaris is considered one of the major threats to the Atlantic salmon (Salmo ...
  • Natural and anthropogenic drivers of escaped farmed salmon occurrence and introgression into wild Norwegian Atlantic salmon populations 

   Diserud, Ola Håvard; Fiske, Peder; Karlsson, Sten; Glover, Kevin Alan; Næsje, Tor; Aronsen, Tonje; Bakke, Gunnar O; Barlaup, Bjørn Torgeir; Erkinaro, J.; Florø-Larsen, Bjørn; Foldvik, Anders; Heino, Mikko Petteri; Kanstad-Hanssen, Øyvind; Lo, Håvard; Lund, Roar Asbjørn; Muladal, R.; Niemela, E.; Økland, Finn; Østborg, Gunnel Marie; Otterå, Håkon Magne; Skaala, Øystein; Skoglund, Helge; Solberg, Ingrid; Solberg, Monica Favnebøe; Sollien, Vegard Pedersen; Sægrov, Harald; Urdal, Kurt; Wennevik, Vidar; Hindar, Kjetil (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Marine aquaculture of Atlantic salmon (Salmo salar) is a relatively new industry where breeding programs have led to rapid genetic change in the captive populations that were built up alongside conspecific wild individuals. ...
  • NINAs strategiske instituttprogrammer 1996-2000: Bevaring av biodiversitet - fra gener til landskap. Sluttrapport 

   Hindar, Kjetil; Jonsson, Bror (NINA Temahefte;17, Book, 2001)
   NINAs strategiske instituttprogrammer 1996-2000: Bevaring av biodiversitet - fra gener til landskap. Sluttrapport. - NINA Temahefte 17: 1-125.
  • Overvåking av rømt oppdrettsfisk i elver om høsten 2013 

   Fiske, Peder; Aronsen, Tonje; Hindar, Kjetil (NINA rapport;1063, Research report, 2014)
   Det uveide gjennomsnittet for innslaget av rømt oppdrettslaks var 17,7 % i prøver fra 33 elver høsten 2013. Dette er noe opp fra 2012 men ikke signifikant forskjellig i en test mot samme elver undersøkt i 2012 og heller ...
  • Prospects for the future of pink salmon in three oceans: From the native Pacific to the novel Arctic and Atlantic 

   Lennox, Robert; Berntsen, Johan Henrik Hårdensson; Garseth, Åse Helen; Hinch, Scott G.; Hindar, Kjetil; Ugedal, Ola; Utne, Kjell Rong; Vollset, Knut Wiik; Whoriskey, Frederick G.; Thorstad, Eva Bonsak (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   While populations of other migratory salmonids suffer in the Anthropocene, pink salmon (Oncorhynchus gorbusca Salmonidae) are thriving, and their distribution is expanding both within their natural range and in the Atlantic ...
  • Regionvis påvirkning av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander i Norge 

   Diserud, Ola Håvard; Fiske, Peder; Hindar, Kjetil (NINA rapport;622, Research report, 2010)
   Diserud, O.H., Fiske, P. & Hindar, K. 2010 Regionvis påvirkning av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander i Norge. – NINA Rapport 622. 40 s. Vi har laget en kartbasert, regional framstilling av hvordan villaksbestander ...
  • Revised first generation spawning targets for the Tana/Teno river system 

   Falkegård, Morten; Foldvik, Anders; Fiske, Peder; Erkinaro, Jaakko; Orell, Panu; Niemelä, Eero; Kuusela, Jorma; Finstad, Anders; Hindar, Kjetil (NINA Rapport;1087, Research report, 2014)
   Falkegård, M., Foldvik, A., Fiske, P., Erkinaro, J., Orell, P., Niemelä, E., Kuusela, J., Finstad, A.G. & Hindar, K. 2014. Revised first generation spawning targets for the Tana/Teno river system. - NINA Report 1087. 68 ...
  • Risikovurdering av import av delvis skotsk laks fra Skottland til akvakultur i Norge 

   Karlsson, Sten; Hindar, Kjetil (NINA Kortrapport;54, Research report, 2017)
   Karlsson, S. og Hindar, K. 2017. Risikovurdering av import av delvis skotsk laks fra Skottland til akvakultur i Norge. – NINA Kortrapport 54. 24 s. • Norsk villaks består av to adskilte genetiske grupper. Skotsk villaks ...