• Heterogeneity among species and community dynamics – Norwegian bird communities as a case study 

   Solbu, Erik Blystad; Diserud, Ola Håvard; Kålås, John Atle; Engen, Steinar (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   We have in this study analysed bird communities across Norway with a heterogeneous species abundance model, where dynamical parameters can vary among species. Similarity in community composition over time, used as a measure ...
  • Hva avgjør lakselusinfeksjon hos vill laksefisk? Statistisk bearbeiding av data fra nasjonal lakselusovervåking, 2004-2010 

   Helland, Ingeborg Palm; Finstad, Bengt; Uglem, Ingebrigt; Diserud, Ola Håvard; Foldvik, Anders; Hanssen, Frank Ole; Bjørn, Pål Arne; Nilsen, Rune; Jansen, Peder A (NINA rapport;891, Research report, 2012)
   Hva avgjør lakselusinfeksjon hos vill laksefisk? Statistisk bearbeiding av data fra nasjonal lakselusovervåking, 2004-2010 - NINA Rapport 891. 51 s. Norsk institutt for naturforskning (NINA) med samarbeidspartnere har ...
  • Influence of gear switching on recapture of Atlantic salmon (Salmo salar) in catch-and- release fisheries 

   Lennox, Robert J.; Diserud, Ola Håvard; Cooke, Steven J.; Thorstad, Eva Bonsak; Whoriskey, Frederick G.; Solem, Øyvind; Havn, Torgeir Børresen; Uglem, Ingebrigt (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Anglers that release Atlantic salmon (Salmo salar) in recreational fisheries do so with the intention that the fish will survive and contribute to succeeding generations. In some instances, salmon that are released may be ...
  • Laks i framtidens klima: Kunnskapsoppsummering og scenario med vekt på temperatur og vannføring 

   Hedger, Richard David; Jonsson, Bror; Kvambekk, Ånund Sigurd; Ekker, Ragnar; Forseth, Torbjørn; Ugedal, Ola; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Diserud, Ola Håvard (NINA rapport;646, Research report, 2010)
   Finstad, A.G., Hedger, R., Jonsson, B., Kvambekk, Å.S, Ekker, R., Forseth, T., Ugedal, O., Sundt-Hansen, L. & Diserud, O.H. 2010 Laks i framtidens klima: Kunnskapsoppsummering og scenario med vekt på temperatur og ...
  • Long-term variation in numbers and biomass of silver eels being produced in two European river systems 

   Poole, W. Russell; Diserud, Ola Håvard; Thorstad, Eva Bonsak; Durif, Caroline; Dolan, Conor; Sandlund, Odd Terje; Bergesen, Knut Aanestad; Rogan, Gerard; Kelly, Sean D.; Vøllestad, Leif Asbjørn (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The European eel (Anguilla anguilla) population has been in decline at least since the 1960s and reliable regional information, particularly on the spawner production and escapement (i.e. the silver eel life stage), is a ...
  • Modellering av gjellealuminium. Aluminiumspåslag på gjellene til laksesmolt og betydningen dette kan ha for utvandringen 

   Diserud, Ola Håvard; Kroglund, Frode; Teien, Hans-Christian; Tjomsland, Torulv; Økland, Finn (NINA Rapport;773, Research report, 2012)
   Diserud, O.H., Kroglund, F., Teien, H.-C., Tjomsland, T. & Økland, F. 2012 Modellering av gjellealuminium. Aluminiumspåslag på gjellene til laksesmolt og betydningen dette kan ha for utvandringen – NINA Rapport 773. 41 ...
  • Modelling climate change effects on Atlantic salmon: Implications for mitigation in regulated rivers 

   Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Hedger, Richard David; Ugedal, Ola; Diserud, Ola Håvard; Finstad, Anders G.; Sauterleute, Julian Friedrich; Tøfte, Lena S.; Alfredsen, Knut; Forseth, Torbjørn (Peer reviewed, 2018)
   Climate change is expected to alter future temperature and discharge regimes of rivers. These regimes have a strong influence on the life history of most aquatic river species, and are key variables controlling the growth ...
  • Modelling the effect of hydropeaking‐induced stranding mortality on Atlantic salmon population abundance 

   Hedger, Richard David; Sauterleute, Julian Friedrich; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Forseth, Torbjørn; Ugedal, Ola; Diserud, Ola Håvard; Bakken, Tor Haakon (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Studies of hydropeaking‐induced stranding mortality on fish populations have been confined to analysis of empirical data and/or short‐term hydraulic‐habitat modelling of individual events and are thus limited as to how ...
  • Movements of dead fish in rivers 

   Havn, Torgeir Børresen; Økland, Finn; Teichert, Maxim A.K.; Heermann, L.; Borcherding, J; Sæther, Stein Are; Tambets, M.; Diserud, Ola Håvard; Thorstad, Eva Bonsak (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Background: The aim of telemetry studies is often to determine the fate and mortality rates of ish. A moving ish is usually regarded as alive and a long-term stationary ish as dead—and the site where it became stationary ...
  • Muligheter og teknologiske løsninger for å fjerne rømt oppdrettsfisk fra lakseførende vassdrag 

   Næsje, Tor; Barlaup, Bjørn Torgeir; Berg, Marius; Diserud, Ola Håvard; Fiske, Peder; Karlsson, Sten; Lehmann, Gunnar Bekke; Museth, Jon; Robertsen, Grethe; Solem, Øyvind; Staldvik, Frode (NINA Rapport;972, Research report, 2013-07)
   Denne utredningen er utarbeidet av Norsk institutt for naturforskning (NINA), LFI Uni Miljø og Kunnskapssenter for laks og vannmiljø (KLV) etter oppdrag fra Fiskeridirektoratet og har som målsetning å beskrive aktuelle ...
  • Oppvandring av laks i Numedalslågen. Påvirker vannføring og andre miljøfaktorer passering av naturlige oppvandringshindre? 

   Thorstad, Eva Bonsak; Økland, Finn; Aasestad, Ingar; Diserud, Ola Håvard; Forseth, Torbjørn (NINA Rapport;360, Research report, 2008)
   Thorstad, E.B., Økland, F., Aasestad, I., Diserud, 0. & Forseth, T. 2008. Oppvandring av laks i Numedalslågen - Hvordan påvirker vannføring og andre miljøfaktorer passering ved naturlige oppvandringshindre? - NINA Rapport ...
  • Regionvis påvirkning av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander i Norge 

   Diserud, Ola Håvard; Fiske, Peder; Hindar, Kjetil (NINA rapport;622, Research report, 2010)
   Diserud, O.H., Fiske, P. & Hindar, K. 2010 Regionvis påvirkning av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander i Norge. – NINA Rapport 622. 40 s. Vi har laget en kartbasert, regional framstilling av hvordan villaksbestander ...
  • Repowering Smøla wind-power plant. An assessment of avian conflicts 

   Dahl, Espen Lie; May, Roelof Frans; Nygård, Torgeir; Åström, Jens; Diserud, Ola Håvard (NINA Rapport;1135, Research report, 2015)
   Gjennom pågående og tidligere forskning på effekter av vindkraft på fugl i Smøla vindpark, er havørn identifisert som den mest sårbare arten. Smøla vindpark påvirker havørn både gjennom økt dødelighet som følge av kollisjoner ...
  • Sårbarhetsvurdering av ville laksebestander overfor rømt oppdrettslaks 

   Hindar, Kjetil; Diserud, Ola Håvard (NINA Rapport;244, Research report, 2007)
   Hindar, K. og Diserud, O. 2007 Sårbarhetsvurdering av ville laksebestander overfor rømt oppdrettslaks. NINA Rapport 244. 45 s. Denne rapporten beskriver effekter av rømt oppdrettslaks (Salmo salar) på villaks, og fokuserer ...
  • Smoltutvandring forbi Laudal Kraftverk i Mandalselva i 2013 

   Økland, Finn; Kvingedal, Eli; Lamberg, Anders; Kroglund, Frode; Forseth, Torbjørn; Diserud, Ola Håvard; Uglem, Ingebrigt (NINA rapport;1067, Research report, 2014)
   Vellykket produksjon av laks og muligheter for fiske øverst i Mandalsvassdraget forutsetter at smolt fra øvre deler av elva kan vandre forbi Laudal kraftverk uskadd ut i sjøen. Kraftverket har inntak ved utløpet av Mannflåvann ...
  • Smoltvandring forbi Laudal kraftverk i Mandalselva 

   Uglem, Ingebrigt; Økland, Finn; Forseth, Torbjørn; Diserud, Ola Håvard; Fiske, Peder; Thorstad, Eva Bonsak; Hvidsten, Nils Arne; Berger, Hans Mack (NINA Rapport;13, Research report, 2005)
   Uglem, I., Økland, F., Forseth, T., Diserud, O., Fiske, P., Thorstad, E.B., Hvidsten, N.A. og Berger, H.M. 2005. Smoltutvandring forbi Laudal kraftverk i Mandalselva. NINA Rapport 13
  • Statistical and ecological challenges of monitoring parasitic salmon lice infestations in wild salmonid fish stocks 

   Helland, Ingeborg Palm; Uglem, Ingebrigt; Jansen, Peder A; Diserud, Ola Håvard; Bjørn, Pål Arne; Finstad, Bengt (Peer reviewed, 2015)
   Ecological monitoring programmes should provide precise data to inform management, but the data quality is often limited by methodological challenges and the need for cost-effective sampling. Parasite infestations are ...
  • Supplementary stocking selects for domesticated genotypes 

   Hagen, Ingerid Julie; Jensen, Arne Johan; Bolstad, Geir Hysing; Diserud, Ola Håvard; Hindar, Kjetil; Lo, Håvard; Karlsson, Sten (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Stocking of hatchery produced fish is common practise to mitigate declines in natural populations and may have unwanted genetic consequences. Here we describe a novel phenomenon arising where broodstock used for stocking ...
  • The risk of individual fish being captured multiple times in a catch and release fishery 

   Thorstad, Eva B.; Diserud, Ola Håvard; Solem, Øyvind; Havn, Torgeir Børresen; Bjørum, Lars Rasmus Oftedal; Kristensen, Torstein; Urke, Henning Andre; Johansen, Martin Rognli; Lennox, Robert J.; Fiske, Peder; Uglem, Ingebrigt (Peer reviewed, 2019)
   The proportion of angled Atlantic salmon Salmo salar L. being caught and released has increased. If individuals are repeatedly captured, this may have fish welfare consequences. Of 995 Atlantic salmon tagged during catch ...
  • Tiltaksrettet overvåking av villaks og rømt oppdrettslaks i Trondheimsfjorden og tilsluttende elver. 2013 

   Næsje, Tor; Aronsen, Tonje; Ulvan, Eva Marita; Jørrestol, Arne; Økland, Finn; Fiske, Peder; Østborg, Gunnel Marie; Diserud, Ola Håvard; Rognes, Torstein; Heggberget, Tor Gravråk; Krogdahl, Rune (NINA Rapport;1062, Research report, 2014-06)
   Næsje, T.F., Aronsen, T., Ulvan, E.M., Jørrestol, A., Økland, F., Fiske, F., Østborg, G., Diserud, O., Rognes, T., Heggberget, T.G., Krogdahl, R. 2014. Tiltaksrettet overvåking av villaks og rømt oppdrettslaks i Trondheimsfjorden ...