• Effekter av ekstremflom på kunstig etablerte gyteområder og fisketetthet i Gråelva, Nord-Trøndelag 

   Einum, Sigurd; Berger, Hans Mack; Fjeldstad, Hans-Petter (NINA Rapport;220, Research report, 2006)
   Einum S., Berger, H. M. og Fjeldstad, H.- P. 2006. Effekter av ekstremflom på kunstig etablerte gyteområder og fisketetthet i Gråelva, Nord-Trøndelag. NINA Rapport 220, 30 s. I Gråelva har man siden 1992 gjennomført ...
  • Elektrisk fiske – effekter av ledningsevne på fangbarhet av ungfisk 

   Sandlund, Odd Terje; Berger, Hans Mack; Bremset, Gunnbjørn; Diserud, Ola Håvard; Saksgård, Laila M.; Ugedal, Ola; Ulvan, Eva Marita (NINA rapport;668, Research report, 2011)
   Sandlund, O.T., Berger H.M., Bremset, G., Diserud, O., Saksgård, L., Ugedal, O. & Ulvan, E.M. 2011. Elektrisk fiske – effekter av ledningsevne på fangbarhet av ungfisk. – NINA Rapport 668, 43 s. Resultatene fra ...
  • Ferskvannsøkologiske undersøkelser i Stugusjøen, Tydal kommune, 28 år etter introduksjon av Mysis relicta. 

   Berger, Hans Mack; Johnsen, Bjørn Ove; Saksgård, Randi J.; Forseth, Torbjørn; Schartau, Ann Kristin; Thorstad, Eva Bonsak; Ugedal, Ola (NINA Rapport;1039, Research report, 2014)
   Berger, H.M, Johnsen, B.O., Saksgård, R., Forseth, T., Schartau, A.K.L., Thorstad, E.B. & Ugedal, O. 2014. Ferskvannsøkologiske undersøkelser i Stugusjøen, Tydal kommune, 28 år etter introduksjon av Mysis relicta. - NINA ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Selbusjøen og Nea med sideelver i 2016 

   Arnekleiv, Jo Vegar; Hesthagen, Trygve H.; Sjursen, Aslak Darre; Sandlund, Odd Terje; Rønning, Lars; Berger, Hans Mack; Museth, Jon (NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport;, Report, 2017)
   I Selbusjøen med tilløpselver og i Nea med tilløpselver ble det gjennomført fiskebiologiske undersøkelser høsten 2016 på oppdrag for Statkraft Energi AS. I Selbusjøen omfattet undersøkelsen prøvefiske med bunngarn ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Verdalsvassdraget. Årsrapport for 2022 

   Ulvan, Eva Marita; Foldvik, Anders; Jensås, Jan Gunnar; Holthe, Espen; Berg, Marius; Berger, Hans Mack (NINA Rapport;2275, Research report, 2023)
   Ulvan, E.M., Foldvik, A., Jensås, J.G., Holthe, E., Berg M. & Berger, H.M. 2023. Fiskebiologiske undersøkelser i Verdalsvassdraget. Årsrapport for 2022. NINA Rapport 2275. Norsk institutt for naturforskning. Denne rapporten ...
  • Omfattende spredning og bekjempelse av gjedde i Trøndelag 

   Hesthagen, Trygve H.; Rikstad, Anton; Adolfsen, Pål; Sandlund, Odd Terje; Bardal, Helge; Bergan, Morten Andre; Berger, Hans Mack; Finstad, Anders Gravbrøt; Olsen, Kay-Arne; Nøst, Terje; Sandodden, Roar; Sivertsgård, Rolf; Slettom, Lars (Journal article, 2020)
   I Trøndelag er gjedda naturlig utbredt bare i Murusjøen i Muruelvvassdraget i nordøst og i noen lokaliteter i Trysilelvvassdraget i sør. Helt siden middelalderen har mennesker spredt gjedde i fylket, men spesielt i løpet ...
  • Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport 2013: Åelva, Nordland 

   Larsen, Bjørn Mejdell; Berger, Hans Mack (NINA rapport;1082, Research report, 2014)
   Roksdalsvassdraget, og spesielt Åelva, hører med blant vassdragene i Nordland der det fortsatt er en meget god bestand av elvemusling. Slike lokaliteter har høy verneverdi både lokalt og nasjonalt, men også i internasjonal ...
  • Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport for 2008: Håelva, Rogaland 

   Larsen, Bjørn Mejdell; Berger, Hans Mack (NINA Rapport;565, Research report, 2010)
   Larsen, B.M. & Berger, H.M. 2010. Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport for 2008: Håelva, Rogaland. - NINA Rapport 565. 35 s. Håelva, som er ett av vassdragene i overvåkingsprogrammet for elvemusling, ble i 2008 ...
  • Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport for 2008: Hoenselva, Buskerud 

   Larsen, Bjørn Mejdell; Berger, Hans Mack (NINA Rapport;454, Research report, 2009)
   Larsen, B.M. & Berger, H.M. 2009. Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport for 2008: Hoenselva, Buskerud. - NINA Rapport 454. 29 s. Hoenselva, som er ett av vassdragene i overvåkingsprogrammet for elvemusling, er nå ...
  • Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport for 2008: Hunnselva, Oppland 

   Larsen, Bjørn Mejdell; Berger, Hans Mack (NINA Rapport;443, Research report, 2009)
   Et nasjonalt overvåkingsprogram for elvemusling ble startet i Norge i 2000. Det inngår til sammen 16 vassdrag i programmet. Det er gjennomført basisundersøkelser i disse vassdragene i løpet av 2000-2005 som skal være ...
  • Smoltvandring forbi Laudal kraftverk i Mandalselva 

   Uglem, Ingebrigt; Økland, Finn; Forseth, Torbjørn; Diserud, Ola Håvard; Fiske, Peder; Thorstad, Eva Bonsak; Hvidsten, Nils Arne; Berger, Hans Mack (NINA Rapport;13, Research report, 2005)
   Uglem, I., Økland, F., Forseth, T., Diserud, O., Fiske, P., Thorstad, E.B., Hvidsten, N.A. og Berger, H.M. 2005. Smoltutvandring forbi Laudal kraftverk i Mandalselva. NINA Rapport 13
  • Status for laksebestanden i Verdalselva. Vurderinger av produksjonspotensial basert på ungfiskundersøkelser og bonitering 

   Berger, Hans Mack; Bremset, Gunnbjørn (NINA rapport;684, Research report, 2011)
   Berger, H.M. & Bremset, G. 2011. Status for laksebestanden i Verdalselva. Vurderinger av produksjonspotensial basert på ungfiskundersøkelser og bonitering. – NINA Rapport 684, 32 sider. I denne rapporten vurderes ...
  • Status for ungfisk og bunndyr etter fiskedød i Homla høsten 2018 

   Bremset, Gunnbjørn; Berger, Hans Mack; Eikland, Knut Andreas; Stensli, Steinar Gilleberg (NINA Rapport;2142, Research report, 2022)
   Bremset, G., Berger, H.M., Eikland, K.A. & Stensli, S.G. 2022. Status for ungfisk og bunndyr etter fiskedød i Homla høsten 2018. NINA Rapport 2142. Norsk institutt for naturforskning. Formålet med denne samlerapporten er ...
  • Status og tiltaksutredning for elvemusling i Sagelvvassdraget (Malvik kommune), Trøndelag 

   Larsen, Bjørn Mejdell; Berger, Hans Mack (NINA Rapport;1834, Research report, 2020)
   Larsen, B.M. & Berger, H.M. 2020. Status og tiltaksutredning for elvemusling i Sagelvvassdraget (Malvik kommune), Trøndelag. NINA Rapport 1834. Norsk institutt for naturforskning. Det er i løpet av 2019 utarbeidet en ...
  • Ungfiskundersøkelser i Levangerelva 2021 

   Holthe, Espen; Berger, Hans Mack (NINA Rapport;2025, Research report, 2021)
   Holthe, E. & Berger, H.M. 2021. Ungfiskundersøkelser i Levangerelva 2021. NINA Rapport 2025. Norsk institutt for naturforskning. Ungfiskundersøkelsene i 2021 viste moderate tettheter av laksefisk i vassdraget (se avsnitt ...
  • Ungfiskundersøkelser i Levangerelva 2022 

   Holthe, Espen; Berger, Hans Mack; Berg, Marius; Karlsen, Dag H. (NINA Rapport;2182, Research report, 2022)
   Holthe, E., Berger, H.M., Berg, M. & Dag H. Karlsen. 2022 Ungfiskundersøkelser i Levangerelva 2022. NINA Rapport 2182. Norsk institutt for naturforskning. Ungfiskundersøkelsene i 2022 viste lave tettheter av laksefisk i ...
  • Ungfiskundersøkelser i Levangerelva 2023 

   Holthe, Espen; Berger, Hans Mack; Ulvan, Eva Marita; Sivertsgård, Rolf (NINA Rapport;2326, Research report, 2023)
   Holthe, E., Berger, H.M., Ulvan, E.M. & Sivertsgård, R. 2023 Ungfiskundersøkelser i Levangerelva 2023. NINA Rapport 2326. Norsk institutt for naturforskning. Ungfiskundersøkelsene i 2023 viste moderate tettheter av laksefisk ...
  • Ungfiskundersøkelser i Namsen. Forsøk med bruk av elektrisk fiskebåt 

   Bremset, Gunnbjørn; Berg, Marius; Berger, Hans Mack; Dokk, John Gunnar; Museth, Jon (NINA Rapport;870, Research report, 2012)
   Et forsøk med bruk av en spesialbygd elektrisk fiskebåt for å kartlegge ungfiskbestandene i Namsenvassdraget ble gjennomført i september 2011. I løpet av sju og en halv times effektivt fiske i løpet av to feltdager ble 15 ...
  • Ungfiskundersøkelser i Oksdøla høsten 2020 

   Lie, Erik Friele; Berger, Hans Mack; Solem, Øyvind (NINA Rapport;1958, Research report, 2021)
   Lie, E.F., Berger, H.M. & Solem, Ø. 2021 Ungfiskundersøkelser i Oksdøla høsten 2020. NINA Rapport 1958. Norsk institutt for naturforskning. For å undersøke ungfiskbestanden av laks og aure ble det i oktober 2020 gjennomført ...
  • Yngel- og ungfiskundersøkelser i nedre del av Kvina (Vest-Agder) i 2004 

   Larsen, Bjørn Mejdell; Berger, Hans Mack; Forseth, Torbjørn; Johnsen, Bjørn Ove (NINA Rapport;5, Research report, 2005)
   Larsen, B.M., Berger, H.M., Forseth, T. & Johnsen, B.O. 2005. Yngel- og ungfiskundersøkelser i nedre del av Kvina (Vest-Agder) i 2004. - NINA Rapport 5. 28 s. Rapporten gir en nærmere beskrivelse og vurdering av fiskebestandene ...