• Kongevegen over Doverfjell. Bruksstatus 2019 

      Wold, Nina C.; Selvaag, Sofie K. (NINA Rapport;1772, Research report, 2020)
      Wold, L.C. & Selvaag, S.K. 2020. Kongevegen over Dovrefjell. Bruksstatus 2019. NINA Rapport 1772. Norsk institutt for naturforskning. Sommeren 2019 ble det gjennomført en brukerundersøkelse i tre utvalgte fokusområder ...