• Barn og unges friluftsliv 

   Wold, Line C.; Skår, Margrete; Øian, Hogne (NINA Rapport;1801, Research report, 2020)
   Wold, L.C., Skår, M. og Øian, H. (2020). Barn og unges friluftsliv. NINA Rapport 1801. Norsk institutt for naturforskning. Rapporten tar for seg ulike temaer knyttet til barn og unges deltakelse i friluftsliv i Norge. Den ...
  • Brukerundersøkelse i Fulufjellet nasjonalpark sommeren 2016 

   Wold, Line C.; Selvaag, Sofie K. (NINA Rapport;1333, Research report, 2017)
   Wold L.C. og Selvaag S.K. (2017). Brukerundersøkelse i Fulufjellet nasjonalpark sommeren 2016 – NINA Rapport 1333. 69 s. Fulufjellet nasjonalpark grenser inn mot svenske Fulufjällets nationalpark og til sammen utgjør ...
  • Brukerundersøkelse i Raet nasjonalpark sommeren 2018 

   Selvaag, Sofie K.; Wold, Line C. (NINA Rapport;1606, Research report, 2019)
   Selvaag S.K. & Wold L.C. 2019. Brukerundersøkelse i Raet nasjonalpark sommeren 2018. NINA Rapport 1606. Norsk institutt for naturforskning. Sommeren 2018 gjennomførte verneområdeforvaltningen i Raet, i samarbeid med NINA, ...
  • Brukerundersøkelse i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde sommeren 2016 

   Selvaag, Sofie K.; Wold, Line C.; Vistad, Odd Inge (NINA Rapport;1377, Research report, 2017)
   Selvaag, S.K., Wold, L.C. &. Vistad, O.I. 2017. Brukerundersøkelse i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde sommeren 2016. - NINA Rapport 1377. 84 s. Sommeren 2016 ble det gjennomført en ...
  • Brukerundersøkelse i Sølen landskapsvernområde sommeren 2016 

   Wold, Line C.; Selvaag, Sofie K. (NINA Rapport;1322, Research report, 2017)
   Wold, L.C. og Selvaag, S.K. (2017). Brukerundersøkelse i Sølen landskapsvernområde sommeren 2016 - NINA Rapport 1322. 85 s. Sommeren 2016 ble det gjennomført en brukerundersøkelse i Sølen landskapsvernområde. Gjennom ...
  • Brukerundersøkelse i Trollheimen og Innerdalen landskapsvernområder sommeren 2016 

   Wold, Line C.; Selvaag, Sofie K.; Vistad, Odd Inge (NINA Rapport;1360, Research report, 2017)
   Wold L.C, Selvaag S.K. & Vistad O.I. (2017). Brukerundersøkelse i Trollheimen og Innerdalen landskapsvernområder - NINA Rapport 1360 91 s. Som ett ledd i arbeidet med en utvikling av besøksstrategi ble det sommeren 2016 ...
  • Brukerundersøkelse i Ytre Hvaler nasjonalpark. Sommeren 2018 

   Selvaag, Sofie K.; Wold, Line C. (NINA Rapport;1607, Research report, 2019)
   Selvaag S.K. & Wold L.C. 2019. Brukerundersøkelse i Ytre Hvaler nasjonalpark. Sommeren 2018. NINA Rapport 1607. Norsk institutt for naturforskning. Sommeren 2018 gjennomførte verneområdeforvaltningen i Ytre Hvaler, i ...
  • Brukerundersøkelse Jutulhogget vest sommeren 2016 

   Wold, Line C. (NINA Kortrapport;63, Research report, 2017)
   Wold, L.C. 2017. Brukerundersøkelse Jutulhogget vest sommeren 2016 - NINA Kortrapport 63, 21 s. Sommeren 2016 ble det gjennomført en brukerundersøkelse i deler av Jutulhogget naturreservat (vest). Det ble utplassert to ...
  • Brukerundersøkelser i Flekkefjord og Oksøy-Ryvingen landskapsvernområder 

   Selvaag, Sofie K.; Wold, Line C. (NINA Rapport;1651, Research report, 2019)
   Selvaag S.K. & Wold L.C. 2019. Brukerundersøkelser i Flekkefjord og Oksøy-Ryvingen landskapsvernområder. Sommeren 2018. NINA Rapport 1651. Norsk institutt for naturforskning. Sommeren 2018 gjennomførte forvaltningen i ...
  • «Innendørs blir fantasien innestengt»: Om nærnaturens betydning i barns hverdagsliv 

   Wold, Line C.; Skår, Margrete; Gundersen, Vegard (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The goal of this study is to gain more knowledge about children's uses and experiences when playing and spending time in nearby nature, without adult presence. The study is based on fieldwork among 26 children aged 12-13 ...
  • Løyper for rekreasjonskjøring med snøskuter. Vurdering av effekter 

   Vistad, Odd Inge; Pedersen, Simen; Wold, Line C.; Nerdrum, Live; Handberg, Øyvind Nystad; Albertsen, Maja Olderskog (NINA Rapport;1887, Research report, 2020)
   Vistad, O.I., Pedersen, S., Wold, L. C., Nerdrum, L., Handberg, Ø. N. og Albertsen. M. O. 2020. Løyper for rekreasjonskjøring med snøskuter. Vurdering av effekter. NINA Rapport 1887. Norsk institutt for naturforskning. ...
  • The NINA scale. A New Approach to Measuring Environmental Attitiudes 

   Kaltenborn, Bjørn P.; Wold, Line C.; Keller, Rose; Krange, Olve; Aas, Øystein (NINA Rapport;2008, Research report, 2021)
   Kaltenborn, B.P., Wold, L.C., Keller, R., Krange, O. & Aas, Ø. 2021. The NINA Scale – A New Approach to Measuring Environmental Attitudes. NINA Report 2008. Norwegian Institute for Nature Research. The purpose of this ...
  • Slitasje og egnethet for stier brukt til sykling. En feltstudie og en GIS-modell 

   Evju, Marianne; Hedger, Richard; Nowell, Megan; Vistad, Odd Inge; Hagen, Dagmar; Jokerud, Mari; Olsen, Siri Lie; Selvaag, Sofie K.; Wold, Line C. (NINA Rapport;1880, Research report, 2020)
   Evju, M., Hedger, R., Nowell, M., Vistad, O.I., Hagen, D., Jokerud, M., Olsen, S.L., Selvaag, S.K. & Wold, L.C. 2020. Slitasje og egnethet for stier brukt til sykling. En feltstudie og en GIS-modell. NINA Rapport 1880. ...