• Beregning av produksjon og tap i reindriften 

   Tveraa, Torkild; Ballesteros, Manuel; Bårdsen, Bård-Jørgen; Fauchald, Per; Lagergren, Madeleine; Langeland, Knut; Pedersen, Elisabeth; Stien, Audun (NINA rapport;938, Research report, 2013)
   Tveraa, T, Ballesteros, M., Bårdsen, B.-J., Fauchald, P., Lagergren, M., Langeland, K., Pedersen, E. & Stien, A. Beregning av produksjon og tap i reindriften – NINA Rapport 938. 38s. En økning i rovdyrbestandene i ...
  • Biodiversity may wax or wane depending on metrics or taxa 

   Yoccoz, Nigel Gilles; Ellingsen, Kari Elsa; Tveraa, Torkild (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  • Combined effects of long-term feeding, population density and vegetation green-up on reindeer demography 

   Ballesteros, Manuel; Bårdsen, Bård-Jørgen; Fauchald, Per; Langeland, Knut; Stien, Audun; Tveraa, Torkild (Peer reviewed; Journal article, 2013)
   Abstract. Large herbivores living in seasonal environments are generally food-limited through density dependence and climatic factors. This may result in starvation and increased mortality in winter and reduced fecundity ...
  • Demersal fish assemblages in the boreo-Arctic shelf waters around Svalbard during the warm period 2007–2014 

   Bergstad, Odd Aksel; Johannesen, Edda; Høines, Åge Sigurd; Ellingsen, Kari Elsa; Lien, Vidar Surén; Byrkjedal, Ingvar; Yoccoz, Nigel Gilles; Tveraa, Torkild; Wienerroither, Rupert; Langhelle, Gunnar; Wenneck, Thomas de Lange (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  • Effects of human-induced disturbances and weather on herbivore movement 

   Leclerc, Martin; Tarroux, Arnaud; Fauchald, Per; Stien, Audun; Tveraa, Torkild; St-Laurent, Martin-Hugues (Journal article, 2019)
   Human-caused habitat disturbances and climate change are leading threats to biodiversity. Studying the impacts of human activities on wildlife from a behavioral perspective is a relevant starting point to understand the ...
  • Effekten av høsting på produksjon og lønnsomhet i reindriften 

   Bårdsen, Bård-Jørgen; Berglann, Helge; Stien, Audun; Tveraa, Torkild (NINA rapport;999, Research report, 2014)
   Bestander av store klovdyr som f.eks. rein Rangifer sp., er regulert og begrenset gjennom ne-gativ tetthetsavhengighet og tilfeldig variasjon i klimatiske forhold. Tetthetsavhengighet og kli-ma påvirker individer av ulike ...
  • End-user involvement to improve predictions and management of populations with complex dynamics and multiple drivers 

   Henden, John-André; Ims, Rolf Anker; Yoccoz, Nigel; Asbjørnsen, Einar Johannes; Stien, Audun; Mellard, Jarad Pope; Tveraa, Torkild; Marolla, Filippo; Jepsen, Jane Uhd (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Sustainable management of wildlife populations can be aided by building models that both identify current drivers of natural dynamics and provide near-term predictions of future states. We employed a Strategic Foresight ...
  • Environmental variation as a driver of predator-prey interactions 

   Tablado, Zulimo; Fauchald, Per; Mabille, Geraldine; Stien, Audun; Tveraa, Torkild (Peer reviewed; Journal article, 2014)
   Animals often face the trade-off of optimizing foraging while limiting predation. In variable and seasonal environments the availability of resources changes spatially and temporally, forcing animals to adapt their spatial ...
  • Kalvetilgang relatert til reintetthet, snøforhold, vårtidspunkt og planteproduksjon 

   Tveraa, Torkild; Stien, Audun; Langeland, Knut; Stien, Jennifer; Tillman, Ann Mikaela (NINA Rapport;2037, Research report, 2022)
   Tveraa, T., Stien, A., Langeland, K., Stien, J. & Tillman, A.M. 2022. Kalvetilgang relatert til reintetthet, snøforhold, vårtidspunkt og planteproduksjon. NINA Rapport 2037. Norsk institutt for naturforskning Klimaendringene ...
  • Kartlegging av lavbeitenes biomasse tilbake i tid 

   Erlandssong, Rasmus; Ostapowicz, Katarzyna; Langeland, Knut; Tveraa, Torkild; Finne, Eirik Aasmo; Tømmervik, Hans (NINA Rapport;2426, Research report, 2024)
   Erlandsson, R., Ostapowicz, K., Langeland, K., Tveraa, T., Aasmo Finne, E. & Tømmervik, H. 2024. Kartlegging av lavbeitenes biomasse tilbake i tid. NINA Rapport 2426. Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle ...
  • Klassifisering av 14 ikke-nasjonale villreinområder etter kvalitetsnorm for villrein. Første klassifisering – 2023 

   Rolandsen, Christer M.; Tveraa, Torkild; Gundersen, Vegard; Røed, Knut H.; Tømmervik, Hans; Våge, Jørn; Skarin, Anna; Strand, Olav; Hansen, Brage B. (NINA Rapport;2372, Research report, 2023)
   Rolandsen, C.M., Tveraa, T., Gundersen, V., Røed, K.H., Tømmervik, H., Våge, J., Skarin, A., Strand, O. & Hansen, B.B. 2023. Klassifisering av 14 ikke-nasjonale villreinområder etter kvalitetsnorm for villrein. Første ...
  • Klassifisering av de ti nasjonale villreinområdene etter kvalitetsnorm for villrein. Første klassifisering – 2022 

   Rolandsen, Christer M.; Tveraa, Torkild; Gundersen, Vegard; Røed, Knut H.; Tømmervik, Hans; Kvie, Kjersti; Våge, Jørn; Skarin, Anna; Strand, Olav (NINA Rapport;2126, Research report, 2022)
   Rolandsen, C.M., Tveraa, T., Gundersen, V., Røed, K.H., Tømmervik, H., Kvie, K., Våge, J., Skarin, A. & Strand, O. 2022. Klassifisering av de ti nasjonale villreinområdene etter kvalitetsnorm for villrein. Første klassifisering ...
  • Klimaeffektar på svalbardreinens kalvingstidspunkt 

   Veiberg, Vebjørn; Danielsen, Preben; Loe, Leif Egil; Stien, Audun; Peeters, Bart; Hansen, Brage Bremset; Irvine, R. Justine; Ropstad, Erik; Albon, Steve D.; Tveraa, Torkild; Varpe, Øystein (NINA Rapport;1311, Research report, 2017)
   Veiberg, V., Danielsen, P., Loe, L. E., Stien, A., Peeters, B., Hansen, B. B., Irvine, R. J., Ropstad, E., Albon, S. D., Tveraa, T. & Varpe, Ø. (2017) Klimaeffektar på svalbardreinens kalvingstidspunkt – NINA Rapport 1311. ...
  • Kongeørn som tapsårsak for sau og lam. Tapsstudier i Rødsjø beiteområde 2014-2015 

   Stien, Audun; Hansen, Inger; Langeland, Knut; Tveraa, Torkild (NINA Rapport;1285, Research report, 2016-08-31)
   Stien, A., Hansen, I., Langeland, K. & Tveraa, T. Kongeørn som tapsårsak for sau og lam. Tapsstudier i Rødsjø beiteområde 2014-2015. – NINA Rapport 1285. 33 s. Rødsjø beiteområde har opplevd store tap av lam på utmark ...
  • Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov for forvaltning av rovvilt i Norge 

   Linnell, John D. C.; Tveraa, Torkild (red.); Hansen, Inger; Andrén, Henrik; Persson, Jens; Sand, Håkan; Wikenros, Camilla; Zimmermann, Barbara; Odden, John; Stien, Audun; Ytrehus, Bjørnar; Kleven, Oddmund; Brøseth, Henrik; Kindberg, Jonas; Mattisson, Jenny; Solberg, Erling J.; Nilsen, Erlend B.; Nygård, Torgeir; Jacobsen, Karl Otto (NINA Rapport;1195, Research report, 2015-12-17)
   Miljødirektoratet har bestilt denne rapporten for å identifisere kunnskapshull vedrørende rovvilt (gaupe, brunbjørn, ulv, jerv og kongeørn) i Skandinavia, med særlig fokus på situasjonen i Norge. Over 20 forskere fra ...
  • Large carnivore conservation and traditional pastoralism: A case study on bear–reindeer predation mitigation measures 

   Tallian, Aimee Grace; Støen, Ole-Gunnar; Immerzeel, Bart; Kindberg, Jonas; Ordiz, Andrés; Persson, Lars Thomas; Segerström, Peter; Skarin, Anna; Stokke, Rune; Tveraa, Torkild; Åhman, Birgitta; Frank, Jens (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   While wildlife and cultural preservation goals can be either complimentary orcounteractive, the goals of large carnivore conservation and traditional pastoralist lifestyles are often at odds. Livestock depredation can ...
  • Long-term environmental monitoring for assessment of change: measurement inconsistencies over time and potential solutions 

   Ellingsen, Kari Elsa; Yoccoz, Nigel Gilles; Tveraa, Torkild; Hewitt, Judi E.; Thrush, Simon F. (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The importance of long-term environmental monitoring and research for detecting and understanding changes in ecosystems and human impacts on natural systems is widely acknowledged. Over the last decades, a number of critical ...
  • Menneskelig påvirkning på alle villreinområder i Norge. Et nytt Dashbord som leverer kart og statistiske estimater til støtte for forvaltningsprosesser 

   van Moorter, Bram; Panzacchi, Manuela; Niebuhr, Bernardo Brandão; Lelotte, Lucie; Rolandsen, Christer M.; Tveraa, Torkild (NINA Rapport;2342, Research report, 2023)
   van Moorter, B., Panzacchi, M., Niebuhr, B.B., Lelotte, L., Rolandsen, C.M., & Tveraa, T. 2023. Menneskelig påvirkning på alle villreinområder i Norge. Et nytt Dashbord som leverer kart og statistiske estimater til støtte ...
  • Migration, prospecting, dispersal? What host movement matters for infectious agent circulation? 

   Boulinier, Thierry; Kada, Sarah; Ponchon, Aurore; Dupraz, Marlène; Dietrich, Muriel; Gamble, Amandine; Bourret, Vincent; Duriez, Olivier; Bazire, Romain; Tornos, Jéremy; Tveraa, Torkild; Chambert, Thierry; Garnier, Romain; McCoy, Karen D. (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   Spatial disease ecology is emerging as a new field that requires the integration of complementary approaches to address how the distribution and movements of hosts and parasites may condition the dynamics of their interactions. ...
  • Miljøkvalitetsnorm for villrein. Forslag fra en ekspertgruppe 

   Kjørstad, Morten; Bøthun, Siri Wølneberg; Gundersen, Vegard; Holand, Øystein; Madslien, Knut; Mysterud, Atle; Myren, Ingrid Nerhoel; Punsvik, Tor; Røed, Knut H.; Strand, Olav; Tveraa, Torkild; Tømmervik, Hans; Ytrehus, Bjørnar (NINA Rapport;1400, Research report, 2017)
   Kjørstad, M., Bøthun, S. W., Gundersen, V., Holand, Ø., Madslien, K., Mysterud, A., Myren, I. N., Punsvik, T., Røed, K. H., Strand, O., Tveraa, T., Tømmervik, H., Ytrehus, B. & Veiberg, V. (red.). 2017. Miljøkvalitetsnorm ...