• Status for norske laksebestander i 2021 

      Eva B., Thorstad; Torbjørn, Forseth; Fiske, Peder (Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning;16, Research report, 2021)
      Mengden laks som hvert år kommer fra havet til Norge er mer enn halvert siden 1980-tallet. Likevel er det flere laks som gyter i elvene. At det blir flere gytefisk selv om det kommer færre laks skyldes betydelige innskrenkinger ...