• Evaluering av norsk handlingsplan for dverggås 

   Kvalnes, Thomas; Follestad, Arne; Krange, Olve; Tombre, Ingunn M. (NINA Rapport;2349, Research report, 2023)
   Kvalnes, T., Follestad, A., Krange, O. & Tombre, I.M. 2023. Evaluering av norsk handlingsplan for dverggås. NINA Rapport 2349. Norsk institutt for naturforskning. Dverggåsa (Anser erythropus) er en kritisk truet art i ...
  • Fordeling av gjess og jaktorganisering i Nord-Trøndelag om høsten 

   Tombre, Ingunn M.; Gundersen, Ove Martin; Reinsborg, Tore (NINA Rapport;1272, Research report, 2016-10-26)
   Tombre, I. M., Gundersen. O. M. & T. Reinsborg. 2016. Fordeling av gjess og jaktorganisering i Nord-Trøndelag om høsten. – NINA Rapport 1272. 33 s. Arealbruk hos kortnebbgås (Anser brachyrhynchus) og grågås (Anser anser) ...
  • Forebygging av beiteskader forårsaket av hekkende gjess i Vestfold. Fungerer det med gjerder? 

   Tombre, Ingunn M.; Andersen, Gørli E. Bruun; Gundersen, Ove Martin (NINA Rapport;1552, Research report, 2018)
   Tombre, I. M., Andersen, G. E. B. & Gundersen, O. M. 2018: Forebygging av beiteskader forårsaket av hekkende gjess i Vestfold. Fungerer det med gjerder? NINA Rapport 1552. Norsk institutt for naturforskning. Gjess som ...
  • Gåseforekomster i Vestfold og Telemark og Østfold-området i 2021 

   Tombre, Ingunn M.; Andersen, Gørli Elida Bruun; Axelsen, Terje; Kristiansen, Vidar; Rasmussen, Lasse; Torp, Jørgen (NINA Rapport;2039, Research report, 2021)
   Tombre, I. M., Andersen, G. E. B., Axelsen, T., Kristiansen, V., Rasmussen, L. & Torp, J. 2021. Gåseforekomster i Vestfold og Telemark og Østfold-området i 2021. NINA Rapport 2039. Norsk institutt for naturforskning. Denne ...
  • Gåseregistreringer i Vestfold og Telemark 2023 

   Tombre, Ingunn M.; Andersen, Gørli Elida Bruun; Kristiansen, Vidar; Axelsen, Terje (NINA Rapport;2398, Research report, 2023)
   Tombre, I.M., Andersen, G.E.B., Kristiansen, V. & Axelsen, T. 2023. Gåseregistreringer i Vestfold og Telemark 2023. NINA Rapport 2398. Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/3107752 I Vestfold ...
  • Gåseregistreringer i Vestfold; en vurdering av samlede bestander i fylket 

   Tombre, Ingunn M.; Andersen, Gørli E. Bruun; Axelsen, Terje; Brandt, Morten; Hauge, Finn; Soglo, Egil; Syvertsen, Ragnar; Karlsen, Hans Erik; Kræmer, Fredrik; Lassen, Mette; Meyer, Rolf; Moholt, Øistein; Nilsen, Reidar Nicander; Sondbø, Sverre; Tjønnås, Trygve (NINA Rapport;1709, Research report, 2019)
   Tombre, I. M., Andersen, G. E. B., Axelsen, T., Brandt, M., Hauge, F., Soglo, E., Syvert-sen, R., Karlsen, H. E., Kræmer, F., Lassen, M., Meyer, R., Moholt, Ø., Nilsen, R. N., Sondbø, S., Tjønnås, T. 2019. Gåseregistreringer ...
  • Gjess i Nord-Trøndelag. Status september 2017 

   Tombre, Ingunn M.; Bjerke, Jarle W.; Brattland, Camilla; Eythórsson, Einar; Fredriksen, Fredrik; Gundersen, Ove Martin; Holmgaard, Sanne Bech; Olsen, Anne Kari Bergjord; Reinsborg, Tore (NINA Rapport;1390, Research report, 2017)
   Tombre, I.M., Bjerke, J. W., Brattland, C., Eythórsson, E., Fredriksen, F., Gundersen, O.M, Holmgaard, S.B., Olsen, A. K. B. & Reinsborg, T. 2017. Gjess i Nord-Trøndelag. Status september 2017. - NINA Rapport 1390, 22 ...
  • Gressproduksjon i et landskap med gjess. Er det noen bærekraftige løsninger? 

   Tombre, Ingunn M.; Dalmannsdottir, Sigridur; Renna, Ragnhild; Holmgaard, Sanne Bech; Elverland, Ellen; Jørgensen, Marit; Vestland, Karoline (NINA Rapport;2464, Research report, 2024)
   Tombre, I.M., Dalmannsdottir, S., Renna, R., Holmgaard, S.B., Elverland, E., Jørgensen, M. & Vestland, K. 2024. Gressproduksjon i et landskap med gjess. Er det noen bærekraftige løsninger? NINA Rapport 2464. Norsk institutt ...
  • Skadefelling av hvitkinngås. En effektiv metode for å begrense beiteskade 

   Tombre, Ingunn M.; Eriksen, Rene (NINA Rapport;2207, Research report, 2022)
   Tombre, I.M. & Eriksen, R. 2022. Skadefelling av hvitkinngås. En effektiv metode for å begrense beiteskade. NINA Rapport 2207. Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/3034150 Skadefelling av ...
  • Time series analysis reveals synchrony and asynchrony between conflict management effort and increasing large grazing bird populations in northern Europe 

   Cusack, Jeremy J.; Duthie, Brad; Rakotonarivo, Sarobidy; Pozo, Rocio A.; Mason, Tom H. E.; Månsson, Johan; Nilsson, Lovisa; Tombre, Ingunn M.; Tombre, Ingunn; Eythórsson, Einar; Madsen, Jesper; Tulloch, Ayesha; Hearn, Richard D.; Redpath, Steve; Bunnefeld, Nils (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The management of conflicts between wildlife conservation and agricultural practices often involves the implementation of strategies aimed at reducing the cost of wildlife impacts on crops. Vital to the success of these ...
  • Vingefjærutvikling hos grågjess i Vesterålen 

   Gundersen, Ove Martin; Tombre, Ingunn M.; Bakken, Johnny (NINA Rapport;2188, Research report, 2022)
   Gundersen, O. M., Tombre, I. M. & Bakken, J. 2022. Vingefjærutvikling hos grågjess i Vesterålen. NINA Rapport 2188. Norsk institutt for naturforskning. Gjess skifter alle vingefjærene samtidig. I løpet av denne ...